KhuDoThiMoi.Com

Trang chủ Dữ liệu Bảng giá Nhà đất Bảng giá đất Huyện Củ Chi - TPHCM năm 2009

Bảng giá đất Huyện Củ Chi - TPHCM năm 2009

Bang gia dat Ha Noi TPHCMBảng giá đất Huyện Củ Chi - TPHCM năm 2009. (Ban hành kèm Quyết định số 89 /2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Bảng giá đất Huyện Củ Chi - TPHCM năm 2009

[Nhận QC tại đây]

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ HUYỆN CỦ CHI

(Ban hành kèm Quyết định số 89 /2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
TỪ ĐẾN
1 AN NHƠN TÂY TRỌN ĐƯỜNG 310
2 BÀ THIÊN TRỌN ĐƯỜNG 240
3 BÀU LÁCH TRỌN ĐƯỜNG 215
4 BÀU TRĂM TRỌN ĐƯỜNG 360
5 BÀU TRE TRỌN ĐƯỜNG 610
6 BẾN CỎ TỈNH LỘ 15 SÔNG SÀI GÒN 220
7 BẾN ĐÌNH TRỌN ĐƯỜNG 215
8 BẾN SÚC TRỌN ĐƯỜNG 220
9 BÌNH MỸ UBND XÃ BÌNH MỸ TỈNH LỘ 15 730
10 BỐN PHÚ (TRUNG AN) - HUỲNH THỊ BẲNG (PHÚ HOÀ ĐÔNG) TRỌN ĐƯỜNG 240
11 BÙI THỊ ĐIỆT TRỌN ĐƯỜNG 240
12 BÙI THỊ HE TRỌN ĐƯỜNG 880
13 CÁ LĂNG TRỌN ĐƯỜNG 220
14 CAN TRƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG 700
15 CÂY BÀI TỈNH LỘ 8 NGUYỄN VĂN KHẠ 250
16 CÂY GỎ TRỌN ĐƯỜNG 220
17 CÂY TRÔM-MỸ KHÁNH QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 7 250
18 ĐÀO VĂN THỬ TRỌN ĐƯỜNG 500
19 ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG
20 ĐÌNH KIẾN (ĐINH KIẾP) TRỌN ĐƯỜNG 880
21 ĐỖ ĐĂNG TUYỂN TỈNH LỘ 7 NGÃ BA PHÚ THUẬN (PHÚ MỸ HƯNG) 250
22 ĐỖ ĐÌNH NHÂN TRỌN ĐƯỜNG 880
23 ĐỖ NGỌC DU TRỌN ĐƯỜNG 880
24 ĐỖ QUANG CƠ TRỌN ĐƯỜNG 880
25 ĐƯỜNG 11 TRỌN ĐƯỜNG 1,600
26 ĐƯỜNG 35, 39, 40 TRỌN ĐƯỜNG 880
27 ĐƯỜNG 41 TRỌN ĐƯỜNG 550
28 ĐƯỜNG 42 TRỌN ĐƯỜNG 550
29 ĐƯỜNG LÀNG SỐ 4 TRƯỚC UBND XÃ HOÀ PHÚ TỈNH LỘ 15 730
30 ĐƯỜNG RANH KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LỘ 15 ĐƯỜNG TRUNG AN 350
31 GIÁP HẢI TRỌN ĐƯỜNG 880
32 GIÁP HẢI (NỐI DÀI) CẦU KÊNH KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC CỦ CHI TỈNH LỘ 2 880
33 HÀ VĂN LAO TRỌN ĐƯỜNG 390
34 HỒ VĂN TẮNG QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 15 660
35 HOÀNG BÁ HUÂN TRỌN ĐƯỜNG 880
36 HƯƠNG LỘ 10 TỈNH LỘ 7 KÊNH T38 360
37 HUỲNH MINH MƯƠNG TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 8 770
38 HUỲNH THỊ BẲNG TỈNH LỘ 15 CẦU ÔNG CHƯƠNG 620
39 HUỲNH VĂN CỌ TRỌN ĐƯỜNG 400
40 LÁNG THE TỈNH LỘ 8 QUỐC LỘ 22 400
41 LÊ MINH NHỰT TRỌN ĐƯỜNG 550
42 LÊ THỊ SIÊNG TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 8 500
43 LÊ THỌ XUÂN TRỌN ĐƯỜNG 660
44 LÊ VĨNH HUY TRỌN ĐƯỜNG 660
45 LIÊN ẤP HỘI THẠNH - ẤP CHỢ - ẤP AN BÌNH TỈNH LỘ 8 ẤP AN BÌNH 400
46 LIÊN XÃ BÀU HƯNG LỢI QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 8 660
47 LIÊN XÃ PHƯỚC VĨNH AN-PHẠM VĂN CỘI TRỌN ĐƯỜNG 400
48 LIÊN XÃ TRUNG LẬP-SA NHỎ TỈNH LỘ 7 TỈNH LỘ 6 280
49 LIÊU BÌNH HƯƠNG QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 8 990
50 LƯU KHAI HỒNG TRỌN ĐƯỜNG 750
51 NGÔ TRI HÒA TRỌN ĐƯỜNG 880
52 NGUYỄN ĐẠI NĂNG TRỌN ĐƯỜNG 880
53 NGUYỄN ĐÌNH HÂN TRỌN ĐƯỜNG 750
54 NGUYỄN GIAO TRỌN ĐƯỜNG 1,100
55 NGUYỄN KIM CƯƠNG TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 8 550
56 NGUYỄN THỊ NÊ NGÃ TƯ BẾN MƯƠNG TỈNH LỘ 15 350
57 NGUYỄN THỊ RÀNH QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 2 660
TỈNH LỘ 2 UBND XÃ NHUẬN ĐỨC 390
UBND XÃ NHUẬN ĐỨC TỈNH LỘ 15 390
58 NGUYỄN PHONG SẮC TRỌN ĐƯỜNG 660
59 NGUYỄN PHÚ TRÚ TRỌN ĐƯỜNG 790
60 NGUYỄN THỊ LẮM TRỌN ĐƯỜNG 880
61 NGUYỄN THỊ RƯ TRỌN ĐƯỜNG 790
62 NGUYỄN THỊ TRIỆU TRỌN ĐƯỜNG 1,210
63 NGUYỄN VĂN KHẠ BƯU ĐIỆN CỦ CHI CỔNG SAU ĐỒNG DÙ 990
64 NGUYỄN VĂN KHẠ (NỐI DÀI) CỔNG SAU ĐỒNG DÙ TỈNH LỘ 15 440
65 NGUYỄN VĂN NI TRỌN ĐƯỜNG 1,210
66 NGUYỄN VĂN NÌ BƯU ĐIỆN CỦ CHI CỔNG SAU ĐỒNG DÙ 990
67 NGUYỄN VĂN ON TRỌN ĐƯỜNG 880
68 NGUYỄN VĂN TỲ (NGUYỄN VĂN TỶ) TRỌN ĐƯỜNG 880
69 NGUYỄN VĂN XƠ TRỌN ĐƯỜNG 790
70 NGUYỄN VIẾT XUÂN TRỌN ĐƯỜNG 790
71 NHỮ TIẾN HIỀN TRỌN ĐƯỜNG 750
72 NHUẬN ĐỨC UBND XÃ NHUẬN ĐỨC CẦU BẾN MƯƠNG 400
73 NINH TỐN TRỌN ĐƯỜNG 880
74 ÔNG ÍCH ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG 790
75 PHẠM HỮU TÂM TRỌN ĐƯỜNG 880
76 PHẠM PHÚ TIẾT TRỌN ĐƯỜNG 750
77 PHẠM VĂN CHÈO TRỌN ĐƯỜNG 880
78 PHAN THỊ HỔI TRỌN ĐƯỜNG 880
79 QUỐC LỘ 22 CẦU AN HẠ UBND XÃ TÂN PHÚ TRUNG 1,320
UBND XÃ TÂN PHÚ TRUNG UBND XÃ TÂN THÔNG HỘI 1,650
UBND XÃ TÂN THÔNG HỘI NGÃ BA LÒ MUỐI (THỊ TRẤN CỦ CHI) 1,980
NGÃ BA LÒ MUỐI (THỊ TRẤN CỦ CHI) NGÃ TƯ CHỢ CHIỀU 2,640
NGÃ TƯ CHỢ CHIỀU CỐNG CẠNH BẾN XE CỦ CHI 3,300
CỐNG CẠNH BẾN XE CỦ CHI NGÃ BA BÀU TRE 1,980
NGÃ BA BÀU TRE SÂN BÓNG PHƯỚC THẠNH 990
SÂN BÓNG PHƯỚC THẠNH QUA NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M 1,430
CÁCH NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M SUỐI SÂU 880
80 SÔNG LU TỈNH LỘ 8 SÔNG SÀI GÒN 500
81 SUỐI LỘI TRỌN ĐƯỜNG 500
82 TAM TÂN TRỌN ĐƯỜNG 280
83 TỈNH LỘ 15 CẦU BẾN SÚC ĐƯỜNG LÀNG SỐ 3 (XÃ PHÚ HOÀ ĐÔNG) 390
ĐƯỜNG LÀNG SỐ 3 (XÃ PHÚ HOÀ ĐÔNG) CÂY XĂNG BÀU TRÂM (NGÃ TƯ TÂN QUI) 880
CÂY XĂNG BÀU TRÂM (NGÃ TƯ TÂN QUI) XƯỞNG NƯỚC ĐÁ TÂN QUI 1,320
XƯỞNG NƯỚC ĐÁ TÂN QUI CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG NGÃ TƯ TÂN QUI) 770
CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG NGÃ TƯ TÂN QUI) CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG HUYỆN HÓC MÔN) 1,320
CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG HUYỆN HÓC MÔN) CẦU XÁNG (RANH HUYỆN HÓC MÔN) 550
84 TỈNH LỘ 2 NGÃ BA TÂN PHÚ (GIÁP QUỐC LỘ 22) CỔNG CHÍNH ĐỒNG DÙ 880
CỔNG CHÍNH ĐỒNG DÙ NGÃ TƯ SỞ 390
NGÃ TƯ SỞ RANH TỈNH TÂY NINH 280
85 TỈNH LỘ 6 TRỌN ĐƯỜNG 390
86 TỈNH LỘ 7 CẦU TÂN THÁI (RANH TỈNH LONG AN) CÁCH NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG XÃ THÁI MỸ) 390
CÁCH NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG XÃ THÁI MỸ) NGÃ TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH 550
NGÃ TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH KÊNH ĐÔNG (CHÍNH) 550
KÊNH ĐÔNG (CHÍNH) TRƯỜNG CẤP 1 TRUNG LẬP HẠ 550
TRƯỜNG CẤP 1 TRUNG LẬP HẠ CÁCH NGÃ BA VÀO UBND XÃ TRUNG LẬP THƯỢNG 300M (HƯỚNG AN NHƠN TÂY) 280
CÁCH NGÃ BA VÀO UBND XÃ TRUNG LẬP THƯỢNG 300M (HƯỚNG AN NHƠN TÂY) NGÃ BA LỘ 6 280
NGÃ BA LỘ 6 BỆNH VIỆN AN NHƠN TÂY 280
BỆNH VIỆN AN NHƠN TÂY CÁCH NGÃ TƯ AN NHƠN TÂY 200M (HƯỚNG SÔNG SÀI GÒN) 390
CÁCH NGÃ TƯ AN NHƠN TÂY 200M (HƯỚNG SÔNG SÀI GÒN) BỀN TÀU (CHỢ CŨ - XÃ AN NHƠN TÂY) 280
87 TỈNH LỘ 8 CẦU LONG AN (ẤP TAM TÂN - XÃ TÂN AN HỘI) KÊNH N46 770
KÊNH N46 CÁCH NGÃ TƯ CỦ CHI 500M HƯỚNG TAM TÂN 990
CÁCH NGÃ TƯ CỦ CHI 500M HƯỚNG TAM TÂN TRƯỜNG CẤP 3 CỦ CHI 2,310
TRƯỜNG CẤP 3 CỦ CHI NGÃ BA TỈNH LỘ 2 1,760
NGÃ BA TỈNH LỘ 2 NGÃ BA DỐC CẦU LÁNG THE (NGHĨA ĐỊA PHƯỚC VĨNH AN) 1,140
NGÃ BA DỐC CẦU LÁNG THE (NGHĨA ĐỊA PHƯỚC VĨNH AN) CÁCH NGÃ TƯ TÂN QUI 300M (HƯỚNG TRUNG TÂM HUYỆN CỦ CHI) 880
CÁCH NGÃ TƯ TÂN QUI 300M (HƯỚNG TRUNG TÂM HUYỆN CỦ CHI) TRƯỜNG THPT TRUNG PHÚ 1,650
TRƯỜNG THPT TRUNG PHÚ NGÃ BA TRUNG AN (ĐƯỜNG VÀO UBND XÃ TRUNG AN) 1,140
NGÃ BA TRUNG AN (ĐƯỜNG VÀO UBND XÃ TRUNG AN) CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M (HƯỚNG HUYỆN CỦ CHI) 990
CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M (HƯỚNG HUYỆN CỦ CHI) CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M (HƯỚNG BÌNH MỸ) 1,210
CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M (HƯỚNG BÌNH MỸ) CẦU PHÚ CƯỜNG (GIÁP TỈNH BÌNH DƯƠNG) 1,280
NGÃ BA BÌNH MỸ BẾN ĐÒ (GIÁP TỈNH BÌNH DƯƠNG) 1,140
88 TỈNH LỘ 9 TỈNH LỘ 8 CẦU RẠCH TRA (RANH HUYỆN HÓC MÔN) 770
89 TRẦN THỊ NGẦN TRỌN ĐƯỜNG 790
90 TRẦN TỬ BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 1,100
91 TRẦN VĂN CHẨM TRỌN ĐƯỜNG 660
92 TRUNG AN TỈNH LỘ 8 CẦU RẠCH KÈ 500
CẦU RẠCH KÈ GIÁP SÔNG SÀI GÒN 390
93 TRƯƠNG THỊ KIỆN TRỌN ĐƯỜNG 390
94 VÕ THỊ HỒNG TRỌN ĐƯỜNG 550
95 VÕ VĂN BÍCH TRỌN ĐƯỜNG 660
96 VÕ VĂN ĐIỀU TRỌN ĐƯỜNG 390
97 VŨ DUY CHÍ TRỌN ĐƯỜNG 660
98 VŨ TỤ TRỌN ĐƯỜNG 750

KhuDoThiMoi.Com

Các tin khác liên quan cùng chủ đề

 
bán chung cư mulberry lane

Giới thiệu Dịch vụ Nhà đất và BĐS Uy tín

Khu đô thị mới, Khu do thi moi

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU, DỊCH VỤ TẠI ĐÂY
Đặt Logo, Text Link của bạn tại vị trí này. LH: QuangCao@...

Sàn bất động sản trực tuyến  ANCU.COM

BẤT ĐỘNG SẢN An Cư
Sàn bất động sản ANCU.COM. Thông tin mua bán & dự án BĐS tin cậy, cập nhật hàng ngày

Bất động sản olO.vn

Tìm bất động sản
Chuyên trang giao dịch nhà đất lớn nhất. Với hơn 100.000 giao dịch, bạn có thể tìm thông tin nhanh chóng....

Bản tin bất động sản

TIN NHÀ ĐẤT CẬP NHẬT
Bantinnhadat.vn - Tin tức nhà đất mới nhất. Tin dự án, chính sách, luật BĐS...

Bản tin bất động sản

Thuevanphong.com.vn
Thuevanphong.com.vn - Dịch vụ cho thuê mặt bằng văn phòng nhiều địa điểm, diện tích, giá tốt...

Văn phòng giá rẻ Hà Nội, miễn phí 100% Môi giới cho khách thuê


Ký gửi cho thuê văn phòng
Cho thuê nhanh chóng chỉ từ 2-5 ngày, hỗ trợ tối đa người cho thuê
VP Hà Nội nhiều ưu đãi hấp dẫn
Dịch vụ cho thuê văn phòng tại Hà Nội. Miễn phí 100% môi giới cho khách thuê
Vị trí đẹp, giá thuê chỉ từ 18USD/m2 và nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách thuê

Đang trực tuyến

Hiện có 463 khách Trực tuyến

Lien he Quang cao Thiet ke Xay dung Thiet ke Noi that Tu van Phong thuy Tai nguyen Moi truong Do dac Ban do