KhuDoThiMoi.Com

Trang chủ Dữ liệu Bảng giá Nhà đất Bảng giá đất Huyện Hóc Môn - TPHCM năm 2009

Bảng giá đất Huyện Hóc Môn - TPHCM năm 2009

Bang gia dat Ha Noi TPHCMBảng giá đất Huyện Hóc Môn - TPHCM năm 2009. (Ban hành kèm Quyết định số 89 /2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Bảng giá đất Huyện Hóc Môn - TPHCM năm 2009

[Nhận QC tại đây]

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ HUYỆN HÓC MÔN

(Ban hành kèm Quyết định số 89 /2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
TỪ ĐẾN
1 ẤP 1 XÃ XUÂN THỚI SƠN NGUYỄN VĂN BỨA DƯƠNG CÔNG KHI 330
2 ẤP DÂN THẮNG 1 QUỐC LỘ 22 GIÁP XÃ XUÂN THỚI SƠN 550
3 ẤP DÂN THẮNG 2 QUỐC LỘ 22 HƯƠNG LỘ 60 550
4 ẤP TAM ĐÔNG ĐẶNG THÚC VỊNH KÊNH TRẦN QUANG CƠ 400
5 ẤP THỐNG NHẤT 2 - NHỊ TÂN 1 QUỐC LỘ 22 NHÀ ÔNG MỘT EM 590
6 BÀ ĐIỂM 7 NGUYỄN ẢNH THỦ QUỐC LỘ 22 1,320
7 BÀ ĐIỂM 8 PHAN VĂN HỚN QUỐC LỘ 22 1,540
8 BÀ TRIỆU QUANG TRUNG NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22) 2,640
9 BÙI CHU NGUYỄN ẢNH THỦ HỒ NGỌC CẨN 1,760
10 BÙI CÔNG TRỪNG CẦU VÕNG NGÃ 3 ĐỒN 990
11 BÙI VĂN NGỮ NGÃ 3 BẦU NGUYỄN ẢNH THỦ 1,430
12 DƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP -TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC) NGÃ 3 ÔNG TRÁC HƯƠNG LỘ 60 660
HƯƠNG LỘ 60 NGÃ 4 HỒNG CHÂU 1,320
NGÃ 4 HỒNG CHÂU TỈNH LỘ 14 440
TỈNH LỘ 14 GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH 400
13 ĐẶNG CÔNG BỈNH TRỌN ĐƯỜNG 550
14 ĐẶNG THÚC VỊNH NGÃ 3 CHÙA NGÃ 4 THỚI TỨ 880
NGÃ 4 THỚI TỨ CẦU RẠCH TRA (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) 770
15 ĐỖ VĂN DẬY LÒ SÁT SINH CŨ CẦU XÁNG 770
CẦU XÁNG NGÃ 3 LÁNG CHÀ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) 550
16 ĐỒNG TÂM NGUYỄN ẢNH THỦ QUỐC LỘ 22 660
17 ĐƯỜNG 02 - ẤP MỚI 2 TÔ KÝ MỸ HUỀ 400
18 ĐƯỜNG ĐÔNG THẠNH 2 BẾN ĐÒ THỚI THUẬN TRẦN QUANG CƠ 440
19 ĐƯỜNG ĐÔNG THẠNH 5 ĐẶNG THÚC VỊNH HƯƠNG LỘ 80B 660
20 ĐƯỜNG SỐ 3 NGUYỄN THỊ SÓC QUỐC LỘ 22 550
21 ĐƯỜNG TÂN HIỆP THỚI TÂY - TÂN HIỆP (HẠT ĐIỀU HUỲNH MINH) HƯƠNG LỘ 60 (NGÃ TƯ NGƠI) 550
22 ĐƯỜNG TUYẾN ỐNG NƯỚC SẠCH NGUYỄN ẢNH THỦ LÝ THƯỜNG KIỆT 880
LÝ THƯỜNG KIỆT NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP 440
23 GIÁC ĐẠO TRUNG MỸ - TÂN XUÂN THƯƠNG MẠI 1 660
24 HÀ NỘI NGUYỄN ẢNH THỦ LÊ LỢI 660
25 HƯƠNG LỘ 60 (LÊ LỢI) LÝ THƯỜNG KIỆT DƯƠNG CÔNG KHI 1,320
26 HƯƠNG LỘ 60B NGÃ 3 LAM SƠN HƯƠNG LỘ 60 1,320
27 HƯƠNG LỘ 80B CẦU XA ĐẶNG THÚC VỊNH 660
28 LÊ LAI TRỌN ĐƯỜNG 5,280
29 LÊ THỊ HÀ TRỌN ĐƯỜNG 1,430
30 LÊ VĂN KHƯƠNG CẦU DỪA ĐẶNG THÚC VỊNH 1,430
31 LIÊN ẤP NAM THỚI - THỚI TỨ XÃ THỚI TAM THÔN TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI TRỊNH THỊ MIẾNG 660
32 LIÊN ẤP: 1-4 XÃ XUÂN THỚI SƠN NGUYỄN VĂN BỨA DƯƠNG CÔNG KHI 330
33 LIÊN ẤP: 1-4 XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG PHAN VĂN HỚN DƯƠNG CÔNG KHI 400
34 LIÊN ẤP: 2-6-7 XÃ ĐÔNG THẠNH ĐẶNG THÚC VỊNH NGUYỄN ẢNH THỦ 460
35 LIÊN ẤP: 3-7 XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG PHAN VĂN HỚN TRẦN VĂN MƯỜI 480
36 LIÊN ẤP: 5-7 XÃ ĐÔNG THẠNH ĐẶNG THÚC VỊNH NGUYỄN ẢNH THỦ 660
37 LIÊN ẤP THỚI TỨ TRUNG ĐÔNG ĐƯỜNG LIÊN XÃ TT-TTT LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN - ĐÔNG THẠNH 440
38 LIÊN XÃ (TÂN XUÂN - XUÂN THỚI SƠN - XUÂN THỚI THƯỢNG) QUỐC LỘ 22 TRẦN VĂN MƯỜI 440
TRẦN VĂN MƯỜI KÊNH TIÊU LIÊN XÃ 400
39 LIÊN XÃ TÂN THỚI NHÌ - THỊ TRẤN QUỐC LỘ 22 HƯƠNG LỘ 60 880
40 LIÊN XÃ THỊ TRẤN - TÂN HIỆP LÝ NAM ĐẾ HƯƠNG LỘ 65 880
41 LIÊN XÃ THỊ TRẤN - THỚI TAM THÔN QUANG TRUNG TRỊNH THỊ MIẾNG 660
42 LIÊN XÃ THỊ TRẤN - THỚI TAM THÔN NGÃ BA CHÙA LÊ THỊ HÀ 880
43 LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN - ĐÔNG THẠNH ĐẶNG THÚC VINH TRỊNH THỊ MIẾNG 400
44 LÝ NAM ĐẾ TRỌN ĐƯỜNG 5,720
45 LÝ THƯỜNG KIỆT TRỌN ĐƯỜNG 3,300
46 MỸ HUỀ THIÊN QUANG TÂN XUÂN - TRUNG CHÁNH 1 460
47 NGÔ QUYỀN TRỌN ĐƯỜNG 5,280
48 NGUYỄN ẢNH THỦ PHAN VĂN HỚN QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH) 3,300
QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH) TÔ KÝ 5,300
BÙI VĂN NGỮ PHƯỜNG HIỆP THÀNH - Q12 2,640
49 NGUYỄN HỮU CẦU NGUYỄN ẢNH THỦ TÔ KÝ 880
50 NGUYỄN THỊ SÓC NGUYỄN ẢNH THỦ NGÃ 3 QUỐC LỘ 22 2,640
51 NGUYỄN THỊ THỬ (ĐƯỜNG LIÊN XÃ XUÂN THỚI SƠN-XUÂN THỚI THƯỢNG) NGUYỄN VĂN BỨA (TỈNH LỘ 9) PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14) 660
52 NGUYỄN VĂN BỨA NGÃ 4 HÓC MÔN PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14) 1,200
PHAN VĂN HỚN GIÁP TỈNH LONG AN 990
53 NHÀ VUÔNG QUỐC LỘ 22 (ĐƯỜNG XUYÊN Á) ĐỒNG TÂM 660
54 PHẠM VĂN SÁNG TỈNH LỘ 14 XUÂN THỚI THƯỢNG RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH 660
55 PHAN VĂN ĐỐI PHAN VĂN HỚN CẦU SA (GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH) 1,540
56 PHAN VĂN HỚN QUỐC LỘ 1A TRẦN VĂN MƯỜI 1,760
TRẦN VĂN MƯỜI NGUYỄN VĂN BỨA 1,320
57 QUANG TRUNG LÝ THƯỜNG KIỆT NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15) 5,500
58 QUỐC LỘ 1A CẦU VƯỢT AN SƯƠNG CẦU BÌNH PHÚ TÂY 2,860
59 QUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1) CẦU VƯỢT AN SƯƠNG NGÃ 4 TRUNG CHÁNH 2,860
NGÃ 4 TRUNG CHÁNH NGÃ 4 HỒNG CHÂU 2,750
NGÃ 4 HỒNG CHÂU CẦU AN HẠ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) 1,650
60 RẠCH HÓC MÔN KHU PHỐ 1 KHU PHỐ 6 880
61 RẠCH HÓC MÔN KHU PHỐ 7 KHU PHỐ 8 880
62 RANH ẤP MỸ HÒA 1 - MỸ HÒA 3 TRUNG MỸ ĐỒNG TÂM 660
63 RANH XÃ TRUNG CHÁNH - TÂN XUÂN TÔ KÝ TRUNG MỸ 660
64 RỖNG BÀNG XÃ TÂN HIỆP DƯƠNG CÔNG KHI DƯƠNG CÔNG KHI 440
65 SỐ 05 XÃ TÂN THỚI NHÌ QUỐC LỘ 22 HƯƠNG LỘ 60 660
66 SỐ 06 XÃ TÂN THỚI NHÌ QUỐC LỘ 22 HƯƠNG LỘ 60 510
67 SỐ 07 XÃ TÂN THỚI NHÌ QUỐC LỘ 22 HƯƠNG LỘ 60 550
68 SỐ 12 XÃ TÂN THỚI NHÌ DƯƠNG CÔNG KHI NHÀ ÔNG 2 Ơ 440
69 SỐ 14 XÃ TÂN THỚI NHÌ DƯƠNG CÔNG KHI CẦU ÔNG 6 KÉO 440
70 SỐ 17 XÃ TÂN THỚI NHÌ THÁNH GIÊSU ĐƯỜNG SỐ 8 550
71 SỐ 8 XÃ TÂN THỚI NHÌ QUỐC LỘ 22 DƯƠNG CÔNG KHI 550
72 TÂN HIỆP 6 DƯƠNG CÔNG KHI HƯƠNG LỘ 60 440
73 THÁI BÌNH NGUYỄN ẢNH THỦ HỒ NGỌC CẨN 660
74 THIÊN QUANG TÔ KÝ TRUNG MỸ - TÂN XUÂN 660
75 THỚI TÂY - TÂN HIỆP (ĐƯỜNG TÂN HIỆP 5) NGÃ 3 CÂY DONG ĐƯỜNG TÂN HIỆP 6 550
76 THƯƠNG MẠI 1 NGUYỄN ẢNH THỦ QUANG TRUNG 660
77 THƯƠNG MẠI 3 NGUYỄN ẢNH THỦ QUANG TRUNG 880
78 TÔ KÝ NGUYỄN ẢNH THỦ NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15) 2,200
79 TRẦN BÌNH TRỌNG TRỌN ĐƯỜNG 5,280
80 TRẦN KHẮC CHÂN TRỌN ĐƯỜNG 3,630
81 ĐƯỜNG TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI RẠCH HÓC MÔN ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN- THỚI TAM THÔN 990
82 TRẦN VĂN MƯỜI NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22) PHAN VĂN HỚN 1,100
83 TRỊNH THỊ MIẾNG (ĐƯỜNG TRUNG CHÁNH-TÂN HIỆP) BÙI VĂN NGỮ (NGÃ 3 BẦU) CẦU BẾN NỌC 660
84 TRUNG MỸ NGUYỄN ẢNH THỦ LÊ THỊ HÀ 550
85 TRƯNG NỮ VƯƠNG QUANG TRUNG TRẦN KHẮC CHÂN 5,720
TRẦN KHẮC CHÂN LÒ SÁT SINH 3,300
86 TRƯNG VƯƠNG 3 NGUYỄN ẢNH THỦ TUYẾN ỐNG NƯỚC 660
87 TUYẾN 9 XÃ THỚI TAM THÔN ĐẶNG THÚC VỊNH LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN - ĐÔNG THẠNH 660
88 TUYẾN 5 XÃ THỚI TAM THÔN TÔ KÝ KÊNH TRẦN QUANG CƠ 660
89 VẠN HẠNH 1 NGUYỄN ẢNH THỦ TRUNG MỸ - TÂN XUÂN 660
90 VẠN HẠNH 3 NGUYỄN ẢNH THỦ VẠN HẠNH 1 660
91 VẠN HẠNH 4 NGUYỄN ẢNH THỦ VẠN HẠNH 1 660
92 XUÂN THỚI 2 XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG TRẦN VĂN MƯỜI KÊNH TIÊU LIÊN XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG - XUÂN THỚI SƠN 440
93 XUÂN THỚI 3 XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG QUỐC LỘ 22 TRẦN VĂN MƯỜI 440
94 XUÂN THỚI 15 XUÂN THỚI 3 QUỐC LỘ 22 350
95 XUÂN THỚI 5 TRẦN VĂN MƯỜI QUỐC LỘ 22 370
96 XUÂN THỚI 6 TRẦN VĂN MƯỜI KÊNH TIÊU LIÊN XÃ 260
97 XUÂN THỚI 8 TRẦN VĂN MƯỜI TUYẾN LIÊN XÃ (TÂN XUÂN - XUÂN THỚI SƠN - XUÂN THỚI THƯỢNG) 350
98 XUÂN THỚI SƠN 16 ĐẦU XUÂN THỚI SƠN 1 XUÂN THỚI SƠN 4 330
99 XUÂN THỚI SƠN 2 NGUYỄN VĂN BỨA CUỐI XUÂN THỚI SƠN 20 440
100 XUÂN THỚI SƠN 20 NGUYỄN THỊ THỬ CUỐI ĐƯỜNG 440
101 XUÂN THỚI SƠN 20C NGUYỄN THỊ THỬ XUÂN THỚI SƠN 17 330
102 XUÂN THỚI SƠN 22 NGUYỄN THỊ THỬ KÊNH TIÊU LIÊN XÃ 330
103 XUÂN THỚI SƠN 37 NGUYỄN VĂN BỨA DƯƠNG CÔNG KHI 330
104 XUÂN THỚI SƠN 38 CUỐI XUÂN THỚI SƠN 20 GIÁP XTT (DỌC KÊNH LIÊN XÃ) 330
105 XUÂN THỚI SƠN 4 NGUYỄN VĂN BỨA DƯƠNG CÔNG KHI 330
106 XUÂN THỚI SƠN 5 ĐẶNG CÔNG BỈNH CUỐI KÊNH 6 330

KhuDoThiMoi.Com

Các tin khác liên quan cùng chủ đề

 
bán chung cư mulberry lane

Giới thiệu Dịch vụ Nhà đất và BĐS Uy tín

Khu đô thị mới, Khu do thi moi

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU, DỊCH VỤ TẠI ĐÂY
Đặt Logo, Text Link của bạn tại vị trí này. LH: QuangCao@...

Sàn bất động sản trực tuyến  ANCU.COM

BẤT ĐỘNG SẢN An Cư
Sàn bất động sản ANCU.COM. Thông tin mua bán & dự án BĐS tin cậy, cập nhật hàng ngày

Bất động sản olO.vn

Tìm bất động sản
Chuyên trang giao dịch nhà đất lớn nhất. Với hơn 100.000 giao dịch, bạn có thể tìm thông tin nhanh chóng....

Bản tin bất động sản

TIN NHÀ ĐẤT CẬP NHẬT
Bantinnhadat.vn - Tin tức nhà đất mới nhất. Tin dự án, chính sách, luật BĐS...

Bản tin bất động sản

Thuevanphong.com.vn
Thuevanphong.com.vn - Dịch vụ cho thuê mặt bằng văn phòng nhiều địa điểm, diện tích, giá tốt...

Văn phòng giá rẻ Hà Nội, miễn phí 100% Môi giới cho khách thuê


Ký gửi cho thuê văn phòng
Cho thuê nhanh chóng chỉ từ 2-5 ngày, hỗ trợ tối đa người cho thuê
VP Hà Nội nhiều ưu đãi hấp dẫn
Dịch vụ cho thuê văn phòng tại Hà Nội. Miễn phí 100% môi giới cho khách thuê
Vị trí đẹp, giá thuê chỉ từ 18USD/m2 và nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách thuê

Đang trực tuyến

Hiện có 748 khách Trực tuyến

Lien he Quang cao Thiet ke Xay dung Thiet ke Noi that Tu van Phong thuy Tai nguyen Moi truong Do dac Ban do