KhuDoThiMoi.Com

Trang chủ Dữ liệu Bảng giá Nhà đất Quyết định về việc ban hành giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2009

Quyết định về việc ban hành giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2009

Bang gia dat Ha Noi TPHCMQuyết định về việc ban hành giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2009. Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Quyết định về việc ban hành giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2009

DOWNLOAD QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH GIÁ ĐẤT HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật tổ chc Hội đồng nhân dân và U ban nhân dân; Căn cứ Luật Đt đai ny 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác đnh giá đất và khung giá các loại đt; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày

27/7/2007 của Chính phủ sa đổi, bổ sung mt số điều ca Nghị định số 188/2004/NĐ-

CP ngày 16/11/2004 ca Chính ph về phương pháp xác đnh giá đất khung g các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của B Tài chính hướng dẫn thc hiện Nghị định số 188/2004/-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ v

phương pháp xác định giá đất khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP

ngày 27/7/2007 ca Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về giá đt trên địa bàn thành ph Hi Phòng năm 2009;

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài nguyên môi trường, Tài chính tại T trình số

15/TTr-LS ngày 19/12/2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá đất trên địa bàn thành ph Hải Phòng năm 2009, gồm 11 phụ lục bảng giá các loại đt chi tiết kèm theo.

Điều 2. Giá đất quy định tại quyết định này sử dụng làm căn cứ để:

1. Tính thuế đối với vic sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2. Tính thuế thu nhập cá nhân thuế thu nhp doanh nghiệp.

3. Tính tin sử dụng đt tiền th đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyn sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án sử dụng đất

4. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền cho các tổ chức, cá nhân theo quy định tài Điều 33 Luật Đất đai năm 2003.

5. Xác định giá trị quyn sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản doanh nghiệp nhà

nước khi doanh nghip cổ phần hoá, la chọn hình thc giao đất thu tiền sử dụng đất.

6. Tính giá trị quyn sử dụng đất đ thu lệ phí trước bạ chuyn quyền sử dụng đất.

7. Tính giá trị quyn sử dụng đất đ bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quc gia công cộng phát triển kinh tế.

8. Tính bồi thường đối với người hành vi vi phm pháp luật về đất đai gây thit

hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

[Your AD Here]

Điều 3: 1. Quyết định này hiệu lc từ ngày 01/01/2009.

2. Trường hợp giao đất đã Quyết định tính tiền sử dụng đt; Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ tr, tái định cư trước ngày 01/01/2009 vẫn thc hiện theo quyết định về mc giá đất tại thời đim ban hành quyết định.

3. Việc điều chỉnh giá cho thuê đất đối với các đối tượng hợp đng thuê đất trả tiền hàng năm: Giao Cục thuế nhà nước thành phố chủ trì cùng với các ngành: Tài

chính, Tài nguyên môi trường tổng hp, điều chỉnh li giá cho th đất (theo mc giá quy định ti quyết định này thc hin) theo quy định hiện nh.

Khi điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng

đất, loại đô thị, loi đường phố và vị trí đất thì Liên ngành: Tài nguyên Môi trưng,

Tài chính, Xây dng, Cục T Huế n nước thành phố trách nhiệm phối hợp vi các

U ban nhân dân quận, huyện khảo t, điu chỉnh b sung, báo cáo Uỷ ban nhân n tnh phố xem t, thống nhất vi Tng trc Hội đng nhân dân thành phố, Quyết định điều chỉnh giá đất để thc hiện từ ngày 01/01 năm sau.

Trường hợp Nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thc đấu giá quyn sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án sử dụng đất, Nhà nước thu hồi đất

trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hoá la chọn hình thc giao đất

mà giá đất do U ban nhân dân thành phố quy định tại thời đim giao đất, thời đim có quyết định thu hồi đất, thời đim tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá chưa

sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thc tế trên th trưng trong điều kiện bình

thưng t Ln ngành: i nguyên và i trưng, i chính, Xây dng, Cc Thuế n

nưc tnh ph tch nhiệm phối hp vi các U ban nn n quận, huyện khảo t

giá chuyển nhưng quyn s dụng đất thc tế trên thị trường báo cáo U ban nhân dân thành phố xét quyết định mc giá cụ th cho p hợp không bị giới hạn bởi các quy

định tại điu 1 của quyết định này.

[Nhận QC tại đây]

Điều 4. Giao Liên ngành: Tài nguyên Môi trường, Tài chính, y dng, Cục Thuế nhà nước thành phố hướng dẫn t chc thc hiện quyết đnh này. Trong quá trình thc hiện, nếu vướng mắc, báo cáo U ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế nhà nước thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH

(đã ký)
Trịnh Quang Sử

DOWNLOAD QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH GIÁ ĐẤT HẢI PHÒNG

KhuDoThiMoi.Com

Các tin khác liên quan cùng chủ đề

 
bán chung cư mulberry lane

Giới thiệu Dịch vụ Nhà đất và BĐS Uy tín

Khu đô thị mới, Khu do thi moi

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU, DỊCH VỤ TẠI ĐÂY
Đặt Logo, Text Link của bạn tại vị trí này. LH: QuangCao@...

Sàn bất động sản trực tuyến  ANCU.COM

BẤT ĐỘNG SẢN An Cư
Sàn bất động sản ANCU.COM. Thông tin mua bán & dự án BĐS tin cậy, cập nhật hàng ngày

Bất động sản olO.vn

Tìm bất động sản
Chuyên trang giao dịch nhà đất lớn nhất. Với hơn 100.000 giao dịch, bạn có thể tìm thông tin nhanh chóng....

Bản tin bất động sản

TIN NHÀ ĐẤT CẬP NHẬT
Bantinnhadat.vn - Tin tức nhà đất mới nhất. Tin dự án, chính sách, luật BĐS...

Bản tin bất động sản

Thuevanphong.com.vn
Thuevanphong.com.vn - Dịch vụ cho thuê mặt bằng văn phòng nhiều địa điểm, diện tích, giá tốt...

Văn phòng giá rẻ Hà Nội, miễn phí 100% Môi giới cho khách thuê


Ký gửi cho thuê văn phòng
Cho thuê nhanh chóng chỉ từ 2-5 ngày, hỗ trợ tối đa người cho thuê
VP Hà Nội nhiều ưu đãi hấp dẫn
Dịch vụ cho thuê văn phòng tại Hà Nội. Miễn phí 100% môi giới cho khách thuê
Vị trí đẹp, giá thuê chỉ từ 18USD/m2 và nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách thuê

Đang trực tuyến

Hiện có 520 khách Trực tuyến

Lien he Quang cao Thiet ke Xay dung Thiet ke Noi that Tu van Phong thuy Tai nguyen Moi truong Do dac Ban do