KhuDoThiMoi.Com

Trang chủ Dữ liệu Bảng giá Nhà đất Bảng giá đất Quận 1, TPHCM năm 2010

Bảng giá đất Quận 1, TPHCM năm 2010

Bang gia dat TPHCM 2010Bảng giá đất Quận 1, TPHCM năm 2010. (Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh). Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Bảng giá đất Quận 1, TPHCM năm 2010

[Nhận QC tại đây]

(Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
TỪ ĐẾN
1 ALEXANDRE DE RHODES TRỌN ĐƯỜNG 46,200
2 BÀ LÊ CHÂN TRỌN ĐƯỜNG 19,800
3 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG HỒ TÙNG MẬU NGUYỄN THÁI HỌC 30,800
NGUYỄN THÁI HỌC NGUYỄN VĂN CỪ 29,700
4 BÙI THỊ XUÂN TRỌN ĐƯỜNG 38,500
5 BÙI VIỆN TRỌN ĐƯỜNG 26,400
6 CALMETTE TRỌN ĐƯỜNG 30,800
7 CAO BÁ NHẠ TRỌN ĐƯỜNG 22,000
8 CAO BÁ QUÁT TRỌN ĐƯỜNG 23,100
9 CHU MẠNH TRINH TRỌN ĐƯỜNG 26,400
10 CÁCH MẠNG THÁNG 8 TRỌN ĐƯỜNG 41,800
11 CỐNG QUỲNH TRỌN ĐƯỜNG 29,300
12 CÔ BẮC TRỌN ĐƯỜNG 21,300
13 CÔ GIANG TRỌN ĐƯỜNG 20,500
14 CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN TRỌN ĐƯỜNG 58,100
15 CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH 48,400
16 CÔNG XÃ PARIS TRỌN ĐƯỜNG 48,400
17 CÂY ĐIỆP TRỌN ĐƯỜNG 17,600
18 ĐINH CÔNG TRÁNG TRỌN ĐƯỜNG 20,100
19 ĐINH TIÊN HOÀNG LÊ DUẪN ĐIỆN BIÊN PHỦ 30,600
ĐIỆN BIÊN PHỦ VÕ THỊ SÁU 33,000
VÕ THỊ SÁU CẦU BÔNG 27,500
20 ĐIỆN BIÊN PHỦ CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ ĐINH TIÊN HOÀNG 26,400
ĐINH TIÊN HOÀNG HAI BÀ TRƯNG 33,000
21 ĐẶNG DUNG TRỌN ĐƯỜNG 22,000
22 ĐẶNG THỊ NHU TRỌN ĐƯỜNG 28,600
23 ĐẶNG TRẦN CÔN TRỌN ĐƯỜNG 18,700
24 ĐẶNG TẤT TRỌN ĐƯỜNG 22,000
25 ĐỀ THÁM BẾN CHƯƠNG DƯƠNG TRẦN HƯNG ĐẠO 19,800
TRẦN HƯNG ĐẠO PHẠM NGŨ LÃO 27,900
26 ĐỒNG KHỞI TRỌN ĐƯỜNG 81,000
27 ĐỖ QUANG ĐẨU TRỌN ĐƯỜNG 19,800
28 ĐÔNG DU TRỌN ĐƯỜNG 44,000
29 HAI BÀ TRƯNG BẾN BẠCH ĐẰNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI 48,400
NGUYỄN THỊ MINH KHAI VÕ THỊ SÁU 46,200
VÕ THỊ SÁU NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI 44,000
NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI CẦU KIỆU 31,900
30 HOÀ MỸ TRỌN ĐƯỜNG 12,100
31 HUYỀN QUANG TRỌN ĐƯỜNG 12,300
32 HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA TRỌN ĐƯỜNG 22,000
33 HUỲNH THÚC KHÁNG NGUYỄN HUỆ NAM KỲ KHỞI NGHĨA 46,200
NAM KỲ KHỞI NGHĨA QUÁCH THỊ TRANG 40,700
34 HUỲNH KHƯƠNG NINH TRỌN ĐƯỜNG 16,500
35 HÀM NGHI TRỌN ĐƯỜNG 50,600
36 HÀN THUYÊN TRỌN ĐƯỜNG 46,200
37 HẢI TRIỀU TRỌN ĐƯỜNG 44,000
38 HOÀNG SA TRỌN ĐƯỜNG 13,200
39 HỒ HUẤN NGHIỆP TRỌN ĐƯỜNG 46,200
40 HỒ HẢO HỚN TRỌN ĐƯỜNG 18,500
41 HỒ TÙNG MẬU BẾN CHƯƠNG DƯƠNG HÀM NGHI 36,300
HÀM NGHI TÔN THẤT THIỆP 48,400
42 KÝ CON TRỌN ĐƯỜNG 31,900
43 LÝ TỰ TRỌNG NGÃ SÁU PHÙ ĐỔNG HAI BÀ TRƯNG 50,600
HAI BÀ TRƯNG TÔN ĐỨC THẮNG 39,600
44 LÝ VĂN PHỨC TRỌN ĐƯỜNG 16,500
45 LƯƠNG HỮU KHÁNH TRỌN ĐƯỜNG 19,400
46 LÊ ANH XUÂN TRỌN ĐƯỜNG 33,000
47 LÊ CÔNG KIỀU TRỌN ĐƯỜNG 37,400
48 LÊ DUẨN TRỌN ĐƯỜNG 55,000
49 LÊ LAI CHỢ BẾN THÀNH NGUYỄN THỊ NGHĨA 44,000
NGUYỄN THỊ NGHĨA NGUYỄN TRÃI 39,600
50 LÊ LỢI TRỌN ĐƯỜNG 81,000
51 LÊ THÁNH TÔN PHẠM HỒNG THÁI ĐỒNG KHỞI 61,600
ĐỒNG KHỞI TÔN ĐỨC THẮNG 55,000
TÔN ĐỨC THẮNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM 39,600
52 LÊ THỊ HỒNG GẤM NGUYỄN THÁI HỌC CALMETTE 24,200
CALMETTE PHÓ ĐỨC CHÍNH 29,700
53 LÊ THỊ RIÊNG TRỌN ĐƯỜNG 33,000
54 LƯU VĂN LANG TRỌN ĐƯỜNG 41,800
55 LÊ VĂN HƯU TRỌN ĐƯỜNG 28,600
56 MAI THỊ LỰU TRỌN ĐƯỜNG 22,000
57 MÃ LỘ TRỌN ĐƯỜNG 16,300
58 MẠC THỊ BƯỞI TRỌN ĐƯỜNG 44,000
59 MẠC ĐỈNH CHI ĐIỆN BIÊN PHỦ TRẦN CAO VÂN 26,400
TRẦN CAO VÂN NGUYỄN DU 29,700
60 NGUYỄN THỊ MINH KHAI CẦU THỊ NGHÈ HAI BÀ TRƯNG 36,300
HAI BÀ TRƯNG CỐNG QUỲNH 38,500
CỐNG QUỲNH NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN CỪ 33,000
61 NAM KỲ KHỞI NGHĨA BẾN CHƯƠNG DƯƠNG HÀM NGHI 39,600
HÀM NGHI LÊ THÁNH TÔN 37,800
LÊ THÁNH TÔN NGUYỄN THỊ MINH KHAI 36,300
62 NGUYỄN AN NINH TRỌN ĐƯỜNG 39,600
63 NGUYỄN CẢNH CHÂN TRỌN ĐƯỜNG 23,100
64 NGUYỄN CÔNG TRỨ NGUYỄN THÁI HỌC PHÓ ĐỨC CHÍNH 28,600
PHÓ ĐỨC CHÍNH HỒ TÙNG MẬU 44,000
65 NGUYỄN CƯ TRINH TRỌN ĐƯỜNG 30,800
66 NGUYỄN DU CÁCH MẠNG THÁNG 8 NAM KỲ KHỞI NGHĨA 28,600
NAM KỲ KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG 33,000
HAI BÀ TRƯNG TÔN ĐỨC THẮNG 28,600
67 NGUYỄN HUY TỰ TRỌN ĐƯỜNG 24,200
68 NGUYỄN HUỆ TRỌN ĐƯỜNG 81,000
69 NGUYỄN VĂN BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 28,600
70 NGUYỄN VĂN NGUYỄN TRỌN ĐƯỜNG 17,600
71 NGUYỄN HỮU CẦU TRỌN ĐƯỜNG 26,400
72 NGUYỄN KHẮC NHU TRỌN ĐƯỜNG 18,500
73 NGUYỄN PHI KHANH TRỌN ĐƯỜNG 17,600
74 NAM QUỐC CANG TRỌN ĐƯỜNG 22,000
75 NGUYỄN SIÊU TRỌN ĐƯỜNG 23,100
76 NGUYỄN THIỆP TRỌN ĐƯỜNG 37,400
77 NGUYỄN THÁI BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 37,400
78 NGUYỄN THÁI HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO PHẠM NGŨ LÃO 30,800
ĐOẠN CÒN LẠI 24,200
79 NGUYỄN THÀNH Ý TRỌN ĐƯỜNG 18,700
80 NGUYỄN THỊ NGHĨA TRỌN ĐƯỜNG 30,800
81 NGUYỄN TRUNG NGẠN TRỌN ĐƯỜNG 18,500
82 NGUYỄN TRUNG TRỰC LÊ LỢI LÊ THÁNH TÔN 41,100
LÊ THÁNH TÔN NGUYỄN DU 38,500
83 NGUYỄN TRÃI NGÃ 6 PHÙ ĐỔNG CỐNG QUỲNH 44,000
CỐNG QUỲNH NGUYỄN VĂN CỪ 33,000
84 NGUYỄN VĂN CHIÊM TRỌN ĐƯỜNG 33,000
85 NGUYỄN VĂN CỪ BẾN CHƯƠNG DƯƠNG TRẦN HƯNG ĐẠO 24,200
TRẦN HƯNG ĐẠO NGÃ 6 NGUYỄN VĂN CỪ 26,400
86 NGUYỄN VĂN GIAI TRỌN ĐƯỜNG 22,000
87 NGUYỄN VĂN THỦ HAI BÀ TRƯNG MẠC ĐĨNH CHI 24,200
MẠC ĐĨNH CHI HOÀNG SA 22,000
88 NGUYỄN VĂN TRÁNG TRỌN ĐƯỜNG 22,000
89 NGUYỄN VĂN ĐƯỢM TRỌN ĐƯỜNG 17,000
90 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU HAI BÀ TRƯNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM 33,000
NGUYỄN BỈNH KHIÊM HOÀNG SA 26,400
91 NGUYỄN BỈNH KHIÊM TRỌN ĐƯỜNG 28,600
92 NGÔ VĂN NĂM TRỌN ĐƯỜNG 40,600
93 NGÔ ĐỨC KẾ TRỌN ĐƯỜNG 44,000
94 PASTEUR NGUYỄN THỊ MINH KHAI HÀM NGHI 46,600
HÀM NGHI BẾN CHƯƠNG DƯƠNG 42,200
95 PHAN BỘI CHÂU TRỌN ĐƯỜNG 44,000
96 PHAN CHÂU TRINH TRỌN ĐƯỜNG 44,000
97 PHAN KẾ BÍNH TRỌN ĐƯỜNG 20,900
98 PHAN LIÊM TRỌN ĐƯỜNG 16,900
99 PHAN NGỮ TRỌN ĐƯỜNG 16,500
100 PHAN TÔN TRỌN ĐƯỜNG 16,500
101 PHAN VĂN TRƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG 17,600
102 PHAN VĂN ĐẠT TRỌN ĐƯỜNG 28,600
103 PHẠM HỒNG THÁI TRỌN ĐƯỜNG 41,800
104 PHẠM NGỌC THẠCH TRỌN ĐƯỜNG 37,400
105 PHẠM NGŨ LÃO PHÓ ĐỨC CHÍNH TRẦN HƯNG ĐẠO 34,100
TRẦN HƯNG ĐẠO NGUYỄN THỊ NGHĨA 31,900
NGUYỄN THỊ NGHĨA NGUYỄN TRÃI 35,200
106 PHẠM VIẾT CHÁNH TRỌN ĐƯỜNG 22,000
107 PHÓ ĐỨC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG 33,000
108 PHÙNG KHẮC KHOAN TRỌN ĐƯỜNG 30,800
109 SƯƠNG NGUYỆT ÁNH TRỌN ĐƯỜNG 38,500
110 THI SÁCH TRỌN ĐƯỜNG 28,600
111 THÁI VĂN LUNG TRỌN ĐƯỜNG 44,700
112 THẠCH THỊ THANH TRỌN ĐƯỜNG 17,600
113 THỦ KHOA HUÂN NGUYỄN DU LÝ TỰ TRỌNG 44,000
LÝ TỰ TRỌNG LÊ THÁNH TÔN 44,000
114 TRẦN CAO VÂN TRỌN ĐƯỜNG 33,000
115 TRẦN DOÃN KHANH TRỌN ĐƯỜNG 16,500
116 TRẦN HƯNG ĐẠO QUÁCH THỊ TRANG NGUYỄN THÁI HỌC 44,000
NGUYỄN THÁI HỌC NGUYỄN KHẮC NHU 44,000
NGUYỄN KHẮC NHU NGUYỄN VĂN CỪ 35,200
117 TRẦN KHÁNH DƯ TRỌN ĐƯỜNG 22,000
118 TRẦN KHẮC CHÂN TRỌN ĐƯỜNG 22,000
119 TRẦN NHẬT DUẬT TRỌN ĐƯỜNG 22,000
120 TRẦN QUANG KHẢI TRỌN ĐƯỜNG 28,600
121 TRẦN QUÝ KHOÁCH TRỌN ĐƯỜNG 22,000
122 TRẦN ĐÌNH XU TRỌN ĐƯỜNG 23,100
123 TRỊNH VĂN CẤN TRỌN ĐƯỜNG 18,700
124 TRƯƠNG HÁN SIÊU TRỌN ĐƯỜNG 11,000
125 TRƯƠNG ĐỊNH TRỌN ĐƯỜNG 44,000
126 TÔN THẤT THIỆP TRỌN ĐƯỜNG 34,100
127 TÔN THẤT TÙNG TRỌN ĐƯỜNG 33,000
128 TÔN THẤT ĐẠM TÔN THẤT THIỆP HÀM NGHI 39,600
HÀM NGHI BẾN CHƯƠNG DƯƠNG 33,000
129 TÔN ĐỨC THẮNG LÊ DUẨN CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH 50,900
CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH CẦU NGUYỄN TẤT THÀNH 52,800
130 VÕ THỊ SÁU TRỌN ĐƯỜNG 31,700
131 YERSIN TRỌN ĐƯỜNG 31,900

DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1, TPHCM NĂM 2010

KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TPHCM

Các tin khác liên quan cùng chủ đề

 
bán chung cư mulberry lane

Giới thiệu Dịch vụ Nhà đất và BĐS Uy tín

Khu đô thị mới, Khu do thi moi

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU, DỊCH VỤ TẠI ĐÂY
Đặt Logo, Text Link của bạn tại vị trí này. LH: QuangCao@...

Sàn bất động sản trực tuyến  ANCU.COM

BẤT ĐỘNG SẢN An Cư
Sàn bất động sản ANCU.COM. Thông tin mua bán & dự án BĐS tin cậy, cập nhật hàng ngày

Bất động sản olO.vn

Tìm bất động sản
Chuyên trang giao dịch nhà đất lớn nhất. Với hơn 100.000 giao dịch, bạn có thể tìm thông tin nhanh chóng....

Bản tin bất động sản

TIN NHÀ ĐẤT CẬP NHẬT
Bantinnhadat.vn - Tin tức nhà đất mới nhất. Tin dự án, chính sách, luật BĐS...

Bản tin bất động sản

Thuevanphong.com.vn
Thuevanphong.com.vn - Dịch vụ cho thuê mặt bằng văn phòng nhiều địa điểm, diện tích, giá tốt...

Văn phòng giá rẻ Hà Nội, miễn phí 100% Môi giới cho khách thuê


Ký gửi cho thuê văn phòng
Cho thuê nhanh chóng chỉ từ 2-5 ngày, hỗ trợ tối đa người cho thuê
VP Hà Nội nhiều ưu đãi hấp dẫn
Dịch vụ cho thuê văn phòng tại Hà Nội. Miễn phí 100% môi giới cho khách thuê
Vị trí đẹp, giá thuê chỉ từ 18USD/m2 và nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách thuê

Đang trực tuyến

Hiện có 464 khách Trực tuyến

Lien he Quang cao Thiet ke Xay dung Thiet ke Noi that Tu van Phong thuy Tai nguyen Moi truong Do dac Ban do