KhuDoThiMoi.Com

Trang chủ Dữ liệu Bảng giá Nhà đất Bảng giá đất Quận 5, TPHCM năm 2010

Bảng giá đất Quận 5, TPHCM năm 2010

Bang gia dat TPHCM 2010Bảng giá đất Quận 5, TPHCM năm 2010. (Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh). Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Bảng giá đất Quận 5, TPHCM năm 2010

[Nhận QC tại đây]

(Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
TỪ ĐẾN
1 AN BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 15,200
2 AN DƯƠNG VƯƠNG NGUYỄN VĂN CỪ NGUYỄN TRI PHƯƠNG 33,000
NGUYỄN TRI PHƯƠNG NGÔ QUYỀN 19,800
3 AN ĐIỀM TRỌN ĐƯỜNG 12,300
4 BẠCH VÂN HÀM TỬ TRẦN TUẤN KHẢI 16,500
TRẦN TUẤN KHẢI AN BÌNH 14,300
5 BÀ TRIỆU NGUYỄN KIM LÝ THƯỜNG KIỆT 16,500
LÝ THƯỜNG KIỆT TRIỆU QUANG PHỤC 9,400
6 BÃI SẬY TRỌN ĐƯỜNG 10,100
7 BÙI HỮU NGHĨA TRỌN ĐƯỜNG 18,500
8 CAO ĐẠT TRỌN ĐƯỜNG 16,500
9 CHÂU VĂN LIÊM TRỌN ĐƯỜNG 28,600
10 CHIÊU ANH CÁC TRỌN ĐƯỜNG 15,400
11 CÔNG TRƯỜNG AN ĐÔNG TRỌN ĐƯỜNG 23,500
12 DƯƠNG TỬ GIANG TRỌN ĐƯỜNG 19,800
13 ĐẶNG THÁI THÂN TRỌN ĐƯỜNG 13,600
14 ĐÀO TẤN TRỌN ĐƯỜNG 13,200
15 ĐỖ NGỌC THẠNH HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG NGUYỄN CHÍ THANH 17,600
16 ĐỖ VĂN SỬU TRỌN ĐƯỜNG 11,000
17 GIA PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 12,800
18 GÒ CÔNG TRỌN ĐƯỜNG 13,200
19 HÀ TÔN QUYỀN TRỌN ĐƯỜNG 16,500
20 HÀM TỬ TRỌN ĐƯỜNG 18,400
21 HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG TRẦN VĂN KIỂU CHÂU VĂN LIÊM 20,300
CHÂU VĂN LIÊM HỌC LẠC 25,300
22 HỒNG BÀNG TRỌN ĐƯỜNG 23,100
23 HỌC LẠC TRỌN ĐƯỜNG 18,500
24 HÙNG VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 23,500
25 HUỲNH MẪN ĐẠT HÀM TỬ TRẦN HƯNG ĐẠO 15,400
TRẦN HƯNG ĐẠO TRẦN PHÚ 18,300
26 KIM BIÊN TRỌN ĐƯỜNG 16,200
27 KÝ HOÀ TRỌN ĐƯỜNG 12,300
28 LÃO TỬ TRỌN ĐƯỜNG 12,300
29 LÊ HỒNG PHONG HÙNG VƯƠNG NGUYỄN TRÃI 21,300
NGUYỄN TRÃI TRẦN HƯNG ĐẠO 14,300
30 LÊ QUANG ĐỊNH TRỌN ĐƯỜNG 14,200
31 LƯƠNG NHỮ HỌC TRỌN ĐƯỜNG 15,000
32 LƯU XUÂN TÍN TRỌN ĐƯỜNG 12,300
33 LÝ THƯỜNG KIỆT TRỌN ĐƯỜNG 17,600
34 MẠC CỬU TRỌN ĐƯỜNG 15,800
35 MẠC THIÊN TÍCH TRỌN ĐƯỜNG 13,600
36 NGHĨA THỤC TRỌN ĐƯỜNG 15,400
37 NGÔ GIA TỰ TRỌN ĐƯỜNG 17,600
38 NGÔ NHÂN TỊNH TRỌN ĐƯỜNG 17,200
39 NGÔ QUYỀN HÀM TỬ TRẦN HƯNG ĐẠO 14,300
TRẦN HƯNG ĐẠO AN DƯƠNG VƯƠNG 18,300
AN DƯƠNG VƯƠNG NGUYỄN CHÍ THANH 14,300
40 NGUYỄN AN KHƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 13,600
41 NGUYỄN ÁN TRỌN ĐƯỜNG 13,600
42 NGUYỄN BIỂU NGUYỄN TRÃI CAO ĐẠT 18,000
CAO ĐẠT HÀM TỬ 15,000
43 NGUYỄN CHÍ THANH TRỌN ĐƯỜNG 19,800
44 NGUYỄN DUY DƯƠNG NGUYỄN TRÃI NGUYỄN CHÍ THANH 16,500
45 NGUYỄN KIM TRỌN ĐƯỜNG 12,500
46 NGUYỄN THI TRỌN ĐƯỜNG 16,200
47 NGUYỄN THỊ NHỎ TRỌN ĐƯỜNG 15,000
48 NGUYỄN THỜI TRUNG TRỌN ĐƯỜNG 13,400
49 NGUYỄN TRÃI NGUYỄN VĂN CỪ NGUYỄN TRI PHƯƠNG 33,000
NGUYỄN TRI PHƯƠNG HỌC LẠC 24,200
HỌC LẠC HỒNG BÀNG 20,900
50 NGUYỄN TRI PHƯƠNG HÀM TỬ TRẦN HƯNG ĐẠO 13,600
TRẦN HƯNG ĐẠO NGUYỄN CHÍ THANH 24,900
51 NGUYỄN VĂN CỪ BẾN CHƯƠNG DƯƠNG TRẦN HƯNG ĐẠO 23,100
TRẦN HƯNG ĐẠO NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN CỪ 26,400
52 NGUYỄN VĂN ĐỪNG TRỌN ĐƯỜNG 15,400
53 NHIÊU TÂM TRỌN ĐƯỜNG 18,700
54 PHẠM BÂN TRỌN ĐƯỜNG 13,600
55 PHẠM HỮU CHÍ NGUYỄN KIM LÝ THƯỜNG KIỆT 17,600
TRIỆU QUANG PHỤC THUẬN KIỀU 13,200
THUẬN KIỀU HÀ TÔN QUYỀN 15,400
56 PHẠM ĐÔN TRỌN ĐƯỜNG 14,300
57 PHAN HUY CHÚ TRỌN ĐƯỜNG 12,500
58 PHAN PHÚ TIÊN TRỌN ĐƯỜNG 13,200
59 PHAN VĂN KHOẺ TRỌN ĐƯỜNG 14,300
60 PHAN VĂN TRỊ TRỌN ĐƯỜNG 15,800
61 PHƯỚC HƯNG TRỌN ĐƯỜNG 20,900
62 PHÓ CƠ ĐIỀU TRỌN ĐƯỜNG 13,400
63 PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 13,100
64 PHÙNG HƯNG TRẦN VĂN KIỂU TRỊNH HOÀI ĐỨC 16,500
TRỊNH HOÀI ĐỨC HỒNG BÀNG 18,700
65 PHÚ GIÁO TRỌN ĐƯỜNG 13,200
66 PHÚ HỮU TRỌN ĐƯỜNG 15,200
67 PHÚ ĐINH TRỌN ĐƯỜNG 10,700
68 SƯ VẠN HẠNH TRỌN ĐƯỜNG 18,700
69 TÂN HÀNG TRỌN ĐƯỜNG 12,300
70 TÂN HƯNG TRỌN ĐƯỜNG 14,300
71 TÂN THÀNH THUẬN KIỀU ĐỖ NGỌC THẠNH 15,400
ĐỖ NGỌC THẠNH TẠ UYÊN 17,600
TẠ UYÊN NGUYỄN THỊ NHỎ 15,400
72 TĂNG BẠT HỔ TRỌN ĐƯỜNG 15,400
73 TẠ UYÊN HỒNG BÀNG NGUYỄN CHÍ THANH 24,200
74 TẢN ĐÀ TRỌN ĐƯỜNG 20,200
75 THUẬN KIỀU TRỌN ĐƯỜNG 17,600
76 TỐNG DUY TÂN TRỌN ĐƯỜNG 12,100
77 TRẦN BÌNH TRỌNG TRỌN ĐƯỜNG 19,800
78 TRẦN CHÁNH CHIẾU TRỌN ĐƯỜNG 14,300
79 TRẦN HOÀ TRỌN ĐƯỜNG 12,500
80 TRẦN HƯNG ĐẠO NGUYỄN VĂN CỪ NGUYỄN TRI PHƯƠNG 30,800
NGUYỄN TRI PHƯƠNG CHÂU VĂN LIÊM 24,200
CHÂU VĂN LIÊM HỌC LẠC 26,400
81 TRẦN NHÂN TÔN TRỌN ĐƯỜNG 14,300
82 TRẦN ĐIỆN TRỌN ĐƯỜNG 13,200
83 TRẦN PHÚ TRẦN HƯNG ĐẠO NGUYỄN TRÃI 15,400
NGUYỄN TRÃI AN DƯƠNG VƯƠNG 19,800
AN DƯƠNG VƯƠNG NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN CỪ 17,800
84 TRẦN TƯỚNG CÔNG TRỌN ĐƯỜNG 12,500
85 TRẦN TUẤN KHẢI TRỌN ĐƯỜNG 17,000
86 TRẦN VĂN KIỂU TRỌN ĐƯỜNG 16,500
87 TRẦN XUÂN HOÀ TRỌN ĐƯỜNG 15,800
88 TRANG TỬ TRỌN ĐƯỜNG 15,800
89 TRIỆU QUANG PHỤC TRỌN ĐƯỜNG 15,800
90 TRỊNH HOÀI ĐỨC TRỌN ĐƯỜNG 18,700
91 VẠN KIẾP TRỌN ĐƯỜNG 14,500
92 VẠN TƯỢNG TRỌN ĐƯỜNG 16,500
93 VÕ TRƯỜNG TOẢN TRỌN ĐƯỜNG 13,200
94 VŨ CHÍ HIẾU TRỌN ĐƯỜNG 18,700
95 XÓM CHỈ TRỌN ĐƯỜNG 12,100
96 XÓM VÔI TRỌN ĐƯỜNG 13,200
97 YẾT KIÊU TRỌN ĐƯỜNG 16,100

DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5, TPHCM NĂM 2010

KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TPHCM

Các tin khác liên quan cùng chủ đề

 
bán chung cư mulberry lane

Giới thiệu Dịch vụ Nhà đất và BĐS Uy tín

Khu đô thị mới, Khu do thi moi

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU, DỊCH VỤ TẠI ĐÂY
Đặt Logo, Text Link của bạn tại vị trí này. LH: QuangCao@...

Sàn bất động sản trực tuyến  ANCU.COM

BẤT ĐỘNG SẢN An Cư
Sàn bất động sản ANCU.COM. Thông tin mua bán & dự án BĐS tin cậy, cập nhật hàng ngày

Bất động sản olO.vn

Tìm bất động sản
Chuyên trang giao dịch nhà đất lớn nhất. Với hơn 100.000 giao dịch, bạn có thể tìm thông tin nhanh chóng....

Bản tin bất động sản

TIN NHÀ ĐẤT CẬP NHẬT
Bantinnhadat.vn - Tin tức nhà đất mới nhất. Tin dự án, chính sách, luật BĐS...

Bản tin bất động sản

Thuevanphong.com.vn
Thuevanphong.com.vn - Dịch vụ cho thuê mặt bằng văn phòng nhiều địa điểm, diện tích, giá tốt...

Văn phòng giá rẻ Hà Nội, miễn phí 100% Môi giới cho khách thuê


Ký gửi cho thuê văn phòng
Cho thuê nhanh chóng chỉ từ 2-5 ngày, hỗ trợ tối đa người cho thuê
VP Hà Nội nhiều ưu đãi hấp dẫn
Dịch vụ cho thuê văn phòng tại Hà Nội. Miễn phí 100% môi giới cho khách thuê
Vị trí đẹp, giá thuê chỉ từ 18USD/m2 và nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách thuê

Đang trực tuyến

Hiện có 415 khách Trực tuyến

Lien he Quang cao Thiet ke Xay dung Thiet ke Noi that Tu van Phong thuy Tai nguyen Moi truong Do dac Ban do