KhuDoThiMoi.Com

Trang chủ Dữ liệu Bảng giá Nhà đất Bảng giá đất Quận 9, TPHCM năm 2010

Bảng giá đất Quận 9, TPHCM năm 2010

Bang gia dat TPHCM 2010Bảng giá đất Quận 9, TPHCM năm 2010. (Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh). Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Bảng giá đất Quận 9, TPHCM năm 2010

[Nhận QC tại đây]

(Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
TỪ ĐẾN
1 BÙI QUỐC KHÁI NGUYỄN VĂN TĂNG CUỐI ĐƯỜNG 1,200
2 BƯNG ÔNG THOÀN TRỌN ĐƯỜNG 1,200
3 BƯNG SÁU XÃ XA LỘ HÀ NỘI NAM CAO 1,700
4 CẦU ĐÌNH GIAO ĐƯỜNG LONG PHƯỚC SÔNG ĐỒNG NAI 1,200
5 CẦU XÂY ĐẦU TUYẾN (HOÀNG HỮU NAM) CUỐI TUYẾN NAM CAO 1,400
6 CẦU XÂY 2 ĐẦU TUYẾN NAM CAO CUỐI TUYẾN (CẦU XÂY 1) 1,400
7 DÂN CHỦ, PHƯỜNG HIỆP PHÚ HAI BÀ TRƯNG ĐƯỜNG VÀO NHÀ MÁY BỘT GIẶT VISO 3,300
8 DƯƠNG ĐÌNH HỘI ĐỖ XUÂN HỢP NGÃ 3 BƯNG ÔNG THOÀN 1,700
9 ĐẠI LỘ 2, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 3,000
10 ĐẠI LỘ 3, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 3,000
11 ĐÌNH PHONG PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 1,800
12 ĐỖ XUÂN HỢP NGÃ 4 BÌNH THÁI CẦU NĂM LÝ 3,500
CẦU NĂM LÝ NGUYỄN DUY TRINH 2,900
13 ĐƯỜNG 100, PHƯỜNG TÂN PHÚ CẦU XÂY 1 ĐƯỜNG 671 1,200
14 ĐƯỜNG 100, ẤP TÂN NHƠN, PHƯỜNG TÂN PHÚ QUỐC LỘ 1A CỔNG 1 SUỐI TIÊN 3,600
CỔNG 1 SUỐI TIÊN NAM CAO 1,800
15 ĐƯỜNG 109, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B TRỌN ĐƯỜNG 1,500
16 ĐƯỜNG 11 NGUYỄN VĂN TĂNG HÀNG TRE 1,200
17 ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B TRƯƠNG VĂN HẢI ĐƯỜNG 8 1,200
18 ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B QUANG TRUNG ĐƯỜNG 11 1,200
19 ĐƯỜNG 1-20, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 1,800
20 ĐƯỜNG 120, PHƯỜNG TÂN PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 1,600
21 ĐƯỜNG 138, PHƯỜNG TÂN PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 1,600
22 ĐƯỜNG 144, PHƯỜNG TÂN PHÚ XA LỘ HÀ NỘI ĐƯỜNG 138 1,600
23 ĐƯỜNG 147, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B TRỌN ĐƯỜNG 1,500
24 ĐƯỜNG 15 NGUYỄN VĂN TĂNG CUỐI ĐƯỜNG 1,200
25 ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG LONG BÌNH XA LỘ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG 1,600
26 ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A LÃ XUÂN OAI CUỐI ĐƯỜNG 1,200
27 ĐƯỜNG 179, PHƯỜNG TÂN PHÚ HOÀNG HỮU NAM TÁI ĐỊNH CƯ CẦU XÂY 1,800
28 ĐƯỜNG 185, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B TRỌN ĐƯỜNG 1,500
29 ĐƯỜNG 18A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH ĐƯỜNG SỐ 6A ĐƯỜNG SỐ 9 1,800
30 ĐƯỜNG 18B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH ĐẠI LỘ 2 ĐƯỜNG SỐ 6D 1,800
31 ĐƯỜNG 197, PHƯỜNG TÂN PHÚ HOÀNG HỮU NAM TRỌN ĐƯỜNG 1,800
32 ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 1,800
33 ĐƯỜNG 215, PHƯỜNG TÂN PHÚ HOÀNG HỮU NAM TRỌN ĐƯỜNG 1,800
34 ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B TRỌN ĐƯỜNG 2,300
35 ĐƯỜNG 22-25, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 1,800
36 ĐƯỜNG 23 NGUYỄN XIỂN CUỐI ĐƯỜNG 1,200
37 ĐƯỜNG 24 NGUYỄN XIỂN CUỐI ĐƯỜNG 1,200
38 ĐƯỜNG 245, PHƯỜNG TÂN PHÚ HOÀNG HỮU NAM TRỌN ĐƯỜNG 1,800
39 ĐƯỜNG 29 NGUYỄN XIỂN CUỐI ĐƯỜNG 1,200
40 ĐƯỜNG 297, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B TRỌN ĐƯỜNG 1,500
41 ĐƯỜNG 339, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B TRỌN ĐƯỜNG 1,500
42 ĐƯỜNG 359, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B ĐỖ XUÂN HỢP DƯƠNG ĐÌNH HỘI 1,500
43 ĐƯỜNG 400, PHƯỜNG TÂN PHÚ QUỐC LỘ 1A HOÀNG HỮU NAM 1,800
44 ĐƯỜNG 442, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A LÊ VĂN VIỆT LÃ XUÂN OAI 1,200
45 ĐƯỜNG 475, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B TRỌN ĐƯỜNG 1,900
46 ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B ĐỖ XUÂN HỢP NGÃ 4 ĐƯỜNG 79 1,500
NGÃ 4 ĐƯỜNG 79 TĂNG NHƠN PHÚ 1,900
47 ĐƯỜNG 671, PHƯỜNG TÂN PHÚ LÊ VĂN VIỆT ĐƯỜNG 100 1,800
48 ĐƯỜNG 6A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH ĐƯỜNG SỐ 18 ĐƯỜNG 18B 1,800
49 ĐƯỜNG 6B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH ĐƯỜNG 18A ĐƯỜNG 18B 1,800
50 ĐƯỜNG 6C, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH ĐƯỜNG 18A ĐƯỜNG 18B 1,800
51 ĐƯỜNG 6D, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH ĐƯỜNG 18A ĐƯỜNG SỐ 21 1,800
52 ĐƯỜNG 79, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B TRỌN ĐƯỜNG 1,500
53 ĐƯỜNG 990 (GÒ TRANG) TRỌN ĐƯỜNG 1,200
54 ĐƯỜNG LÀNG TĂNG PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 1,900
55 ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG PHÚ HỮU TRỌN ĐƯỜNG 1,200
56 ĐƯỜNG NHÀ THIẾU NHI LÊ VĂN VIỆT NGÔ QUYỀN 3,500
57 ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ HOÀNG HỮU NAM CUỐI ĐƯỜNG 1,200
58 ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG LONG BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 1,200
59 ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG BÌNH LONG SƠN CUỐI ĐƯỜNG 1,200
60 ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ NGUYỄN VĂN TĂNG CUỐI ĐƯỜNG 1,200
61 ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH TAM ĐA SÔNG TẮC 1,300
62 ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LONG BÌNH XA LỘ HÀ NỘI ĐƯỜNG SỐ 11 1,200
63 ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ NGUYỄN VĂN TĂNG CUỐI ĐƯỜNG 1,200
64 ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG LONG BÌNH HOÀNG HỮU NAM CUỐI ĐƯỜNG 1,200
65 ĐƯỜNG SỐ 15, PHƯỜNG LONG BÌNH XA LỘ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG 1,200
66 ĐƯỜNG SỐ 154, TÂN PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 1,800
67 ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ NGUYỄN VĂN TĂNG CUỐI ĐƯỜNG 1,200
68 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ HOÀNG HỮU NAM CUỐI ĐƯỜNG 1,200
69 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B TRỌN ĐƯỜNG 1,200
70 ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ HOÀNG HỮU NAM CUỐI ĐƯỜNG 1,200
71 ĐƯỜNG SỐ 207, PHƯỜNG HIỆP PHÚ LÊ VĂN VIỆT CUỐI ĐƯỜNG 2,200
72 ĐƯỜNG SỐ 236, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A NGÃ 3 TRƯƠNG VĂN THÀNH ĐÌNH TĂNG PHÚ 1,200
73 ĐƯỜNG SỐ 265, PHƯỜNG HIỆP PHÚ LÊ VĂN VIỆT MAN THIỆN 3,100
74 ĐƯỜNG SỐ 275, PHƯỜNG HIỆP PHÚ LÊ VĂN VIỆT ĐƯỜNG SỐ 265 3,100
75 ĐƯỜNG SỐ 311, PHƯỜNG HIỆP PHÚ LÊ VĂN VIỆT ĐƯỜNG SỐ 265 2,200
76 ĐƯỜNG SỐ 379, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A LÊ VĂN VIỆT (ĐOẠN II) CUỐI ĐƯỜNG 2,200
77 ĐƯỜNG SỐ 385, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A LÊ VĂN VIỆT (ĐOẠN II) CUỐI ĐƯỜNG 2,200
78 ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ HOÀNG HỮU NAM CUỐI ĐƯỜNG 1,200
79 ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B TRỌN ĐƯỜNG 1,200
80 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LONG BÌNH NGUYỄN XIỄN SÔNG ĐỒNG NAI 1,200
81 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ HOÀNG HỮU NAM CUỐI ĐƯỜNG 1,200
82 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH LÒ LU CUỐI ĐƯỜNG 1,300
83 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH LÒ LU DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG 1,200
84 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B TRỌN ĐƯỜNG 1,200
85 ĐƯỜNG SỐ 68, PHƯỜNG HIỆP PHÚ LÊ VĂN VIỆT NGÔ QUYỀN 2,900
86 ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ HOÀNG HỮU NAM CUỐI ĐƯỜNG 1,200
87 ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH LÒ LU CUỐI ĐƯỜNG 1,300
88 ĐƯỜNG SỐ 8 NGUYỄN VĂN TĂNG HÀNG TRE 1,200
89 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B TRỌN ĐƯỜNG 1,200
90 ĐƯỜNG SỐ 85, PHƯỜNG HIỆP PHÚ LÊ VĂN VIỆT TÂN LẬP I 2,400
91 ĐƯỜNG SỐ 904, PHƯỜNG HIỆP PHÚ QUỐC LỘ 22 TÂN HOÀ II 3,100
92 ĐƯỜNG TỔ 1 ẤP LONG HÒA NGUYỄN XIỂN CUỐI ĐƯỜNG 1,200
93 GÒ CÁT TRỌN ĐƯỜNG 1,200
94 GÒ NỔI TRỌN ĐƯỜNG 1,200
95 HAI BÀ TRƯNG TRỌN ĐƯỜNG 3,500
96 HÀNG TRE LÊ VĂN VIỆT CUỐI ĐƯỜNG 1,200
97 HỒ BÁ PHẤN TRỌN ĐƯỜNG 1,800
98 HOÀNG HỮU NAM NGÃ 3 XA LỘ HÀ NỘI (NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ) NGÃ 3 MỸ THÀNH 1,900
99 HỒNG SẾN ĐẦU TUYẾN (BÙI QUỐC KHÁI) CUỐI ĐƯỜNG (ĐƯỜNG 24) 1,200
100 HUỲNH THÚC KHÁNG NGÔ QUYỀN KHỔNG TỬ 2,600
101 ÍCH THẠNH TRỌN ĐƯỜNG 1,300
102 KHỔNG TỬ HAI BÀ TRƯNG NGÔ QUYỀN 3,100
103 LÃ XUÂN OAI NGÃ 3 LÊ VĂN VIỆT (LÃ XUÂN OAI) NGÃ 3 LONG TRƯỜNG 3,100
104 LÊ LỢI TRỌN ĐƯỜNG 4,000
105 LÊ VĂN VIỆT NGÃ 4 THỦ ĐỨC NGÃ 3 LÃ XUÂN OAI 8,400
NGÃ 3 LÃ XUÂN OAI CẦU BẾN NỌC 6,200
CẦU BẾN NỌC NGÃ 3 MỸ THÀNH 3,600
106 LÒ LU TRỌN ĐƯỜNG 1,900
107 LONG PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNG 1,300
108 LONG SƠN TRỌN ĐƯỜNG 1,300
109 LONG THUẬN TRỌN ĐƯỜNG 1,400
110 MẠC HIỂN TÍCH TRỌN ĐƯỜNG 1,200
111 MAN THIỆN TRỌN ĐƯỜNG 2,400
112 NAM CAO TRỌN ĐƯỜNG 1,800
113 NAM HOÀ TRỌN ĐƯỜNG 1,900
114 NGÔ QUYỀN TRỌN ĐƯỜNG 2,900
115 NGUYỄN CÔNG TRỨ HAI BÀ TRƯNG TRẦN HƯNG ĐẠO 2,200
116 NGUYỄN DUY TRINH TRỌN ĐƯỜNG 2,100
117 NGUYỄN THÁI HỌC HAI BÀ TRƯNG TRẦN QUỐC TOẢN 2,200
118 NGUYỄN VĂN TĂNG TRỌN ĐƯỜNG 2,000
119 NGUYỄN VĂN THẠNH TRỌN ĐƯỜNG 1,200
120 NGUYỄN XIỂN TRỌN ĐƯỜNG 1,800
121 PHAN CHU TRINH TRỌN ĐƯỜNG 2,900
122 PHAN ĐẠT ĐỨC TRỌN ĐƯỜNG 1,600
123 PHAN ĐÌNH PHÙNG KHỔNG TỬ LÊ LỢI 2,200
124 PHƯỚC THIỆN TRỌN ĐƯỜNG 1,300
125 QUANG TRUNG TRỌN ĐƯỜNG 3,300
126 QUANG TRUNG (NỐI DÀI) ĐƯỜNG 12 CUỐI TUYẾN 2,200
127 TAM ĐA NGUYỄN DUY TRINH CẦU HAI TÝ 1,300
CẦU HAI TÝ RẠCH MƯƠNG 1,200
RẠCH MƯƠNG SÔNG TẮC 1,200
128 TÂN HOÀ II TRƯƠNG VĂN THÀNH MAN THIỆN 2,100
129 TÂN LẬP I, PHƯỜNG HIỆP PHÚ LÊ VĂN VIỆT QUỐC LỘ 50 2,900
130 TÂN LẬP II TRỌN ĐƯỜNG 2,400
131 TĂNG NHƠN PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 1,800
132 TÂY HOÀ TRỌN ĐƯỜNG 4,400
133 TRẦN HƯNG ĐẠO TRỌN ĐƯỜNG 3,300
134 TRẦN QUỐC TOẢN KHỔNG TỬ LÊ LỢI 2,200
135 TRẦN TRỌNG KHIÊM TRỌN ĐƯỜNG 1,600
136 TRỊNH HOÀI ĐỨC TRỌN ĐƯỜNG 2,600
137 TRƯƠNG HANH TRỌN ĐƯỜNG 1,200
138 TRƯỜNG LƯU TRỌN ĐƯỜNG 1,300
139 TRƯƠNG VĂN HẢI TRỌN ĐƯỜNG 1,900
140 TRƯƠNG VĂN THÀNH TRỌN ĐƯỜNG 2,200
141 TÚ XƯƠNG PHAN CHU TRINH CUỐI ĐƯỜNG 2,200
142 VÕ VĂN HÁT TRỌN ĐƯỜNG 1,600
143 XA LỘ HÀ NỘI CẦU RẠCH CHIẾC NGÃ 4 THỦ ĐỨC 4,400
NGÃ 4 THỦ ĐỨC NGHĨA TRANG LIỆT SĨ 3,300

DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9, TPHCM NĂM 2010

KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TPHCM

Các tin khác liên quan cùng chủ đề

 
bán chung cư mulberry lane

Giới thiệu Dịch vụ Nhà đất và BĐS Uy tín

Khu đô thị mới, Khu do thi moi

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU, DỊCH VỤ TẠI ĐÂY
Đặt Logo, Text Link của bạn tại vị trí này. LH: QuangCao@...

Sàn bất động sản trực tuyến  ANCU.COM

BẤT ĐỘNG SẢN An Cư
Sàn bất động sản ANCU.COM. Thông tin mua bán & dự án BĐS tin cậy, cập nhật hàng ngày

Bất động sản olO.vn

Tìm bất động sản
Chuyên trang giao dịch nhà đất lớn nhất. Với hơn 100.000 giao dịch, bạn có thể tìm thông tin nhanh chóng....

Bản tin bất động sản

TIN NHÀ ĐẤT CẬP NHẬT
Bantinnhadat.vn - Tin tức nhà đất mới nhất. Tin dự án, chính sách, luật BĐS...

Bản tin bất động sản

Thuevanphong.com.vn
Thuevanphong.com.vn - Dịch vụ cho thuê mặt bằng văn phòng nhiều địa điểm, diện tích, giá tốt...

Văn phòng giá rẻ Hà Nội, miễn phí 100% Môi giới cho khách thuê


Ký gửi cho thuê văn phòng
Cho thuê nhanh chóng chỉ từ 2-5 ngày, hỗ trợ tối đa người cho thuê
VP Hà Nội nhiều ưu đãi hấp dẫn
Dịch vụ cho thuê văn phòng tại Hà Nội. Miễn phí 100% môi giới cho khách thuê
Vị trí đẹp, giá thuê chỉ từ 18USD/m2 và nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách thuê

Đang trực tuyến

Hiện có 433 khách Trực tuyến

Lien he Quang cao Thiet ke Xay dung Thiet ke Noi that Tu van Phong thuy Tai nguyen Moi truong Do dac Ban do