KhuDoThiMoi.Com

Trang chủ Dữ liệu Bảng giá Nhà đất Bảng giá đất Quận Thủ Đức, TPHCM năm 2010

Bảng giá đất Quận Thủ Đức, TPHCM năm 2010

Bang gia dat TPHCM 2010Bảng giá đất Quận Thủ Đức, TPHCM năm 2010. (Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh). Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Bảng giá đất Quận Thủ Đức, TPHCM năm 2010

[Nhận QC tại đây]

(Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
TỪ ĐẾN
1 BÀ GIANG QUỐC LỘ 1K RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG 1,500
2 BÌNH CHIỂU TỈNH LỘ 43 RANH QUÂN ĐOÀN 4 2,300
3 BỒI HOÀN LINH TRUNG QUỐC LỘ 1A 1,300
4 CÂY KEO TÔ NGỌC VÂN CUỐI ĐƯỜNG 2,200
5 CHƯƠNG DƯƠNG VÕ VĂN NGÂN KHA VẠN CÂN 2,400
6 ĐẶNG THỊ RÀNH TRỌN ĐƯỜNG 3,300
7 ĐẶNG VĂN BI VÕ VĂN NGÂN NGUYỄN VĂN BÁ 3,500
8 ĐÀO TRINH NHẤT KHA VẠN CÂN RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG 2,200
9 ĐOÀN CÔNG HỚN TRỌN ĐƯỜNG 5,500
10 ĐƯỜNG SỐ 1 VÀ ĐƯỜNG SỐ 3 (ĐƯỜNG CHỮ U), PHƯỜNG LINH XUÂN QUỐC LỘ 1K CUỐI ĐƯỜNG 1,800
11 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH QUỐC LỘ 13 CUỐI ĐƯỜNG 2,800
12 ĐƯỜNG SỐ 2 (PHƯỜNG LINH TRUNG) TRỌN ĐƯỜNG 2,100
13 ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ NGUYỄN VĂN BÁ (XA LỘ HÀ NỘI) CUỐI ĐƯỜNG 1,900
14 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG LINH XUÂN QUÔC LỘ 1K CUỐI ĐƯỜNG 1,800
15 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ ĐẶNG VĂN BI CUỐI ĐƯỜNG 1,900
16 ĐƯỜNG SỐ 4 (LINH TÂY), PHƯỜNG LINH TÂY NGUYỄN VĂN LỊCH NGÃ BA ĐÌNH THẦN LINH TÂY 1,600
17 ĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG LINH CHIỂU HOÀNG DIỆU VÕ VĂN NGÂN 3,300
18 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LINH TRUNG LINH TRUNG CUỐI ĐƯỜNG 2,200
19 ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG LINH TRUNG LINH TRUNG CUỐI ĐƯỜNG 2,200
20 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG LINH TRUNG HOÀNG DIỆU CUỐI ĐƯỜNG 2,200
21 ĐƯỜNG SỐ 8 (ĐƯỜNG XUÂN HIỆP), PHƯỜNG LINH XUÂN QUỐC LỘ 1K CUỐI ĐƯỜNG 1,800
22 ĐƯỜNG SỐ 8 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ) TRỌN ĐƯỜNG 1,900
23 ĐƯỜNG SỐ 9 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ) TRỌN ĐƯỜNG 1,900
24 ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LINH TÂY KHA VẠN CÂN CUỐI ĐƯỜNG 2,600
25 ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG TAM BÌNH TÔ NGỌC VÂN CUỐI ĐƯỜNG 2,100
26 ĐƯỜNG SỐ 11 (TRUÔNG TRE) NGÃ 3 ĐƯỜNG BÀ GIANG RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG 2,000
27 ĐƯỜNG SỐ 11 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ) HỒ VĂN TƯ CẦU PHỐ NHÀ TRÀ 2,200
CẦU PHỐ NHÀ TRÀ ĐƯỜNG TRƯỜNG THỌ 1,500
28 ĐƯỜNG SỐ 12 (ĐƯỜNG CẦU BÀ CẢ) TRỌN ĐƯỜNG 2,200
29 ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LINH TÂY KHA VẠN CÂN CUỐI ĐƯỜNG 2,900
30 ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG LINH TRUNG LÊ VĂN CHÍ CUỐI ĐƯỜNG 1,300
31 ĐƯỜNG SỐ 17 PHƯỜNG LINH CHIỂU HOÀNG DIỆU CUỐI ĐƯỜNG 2,600
32 ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC QUỐC LỘ 13 CUỐI ĐƯỜNG 2,200
33 ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG LINH TRUNG QUỐC LỘ 1A CUỐI ĐƯỜNG 2,300
34 ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH KHA VẠN CÂN CUỐI ĐƯỜNG 2,400
35 ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG LINH ĐÔNG LINH ĐÔNG CUỐI ĐƯỜNG 1,700
36 ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH KHA VẠN CÂN CUỐI ĐƯỜNG 2,400
37 ĐƯỜNG SỐ 35, PHƯỜNG LINH ĐÔNG TÔ NGỌC VÂN CUỐI ĐƯỜNG 2,400
38 ĐƯỜNG SỐ 36 (BẾN ĐÒ), PHƯỜNG LINH ĐÔNG KHA VẠN CÂN CUỐI ĐƯỜNG 2,400
39 ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH HIỆP BÌNH CUỐI ĐƯỜNG 2,100
40 DÂN CHỦ (PHƯỜNG BÌNH THỌ) TRỌN ĐƯỜNG 4,000
41 DƯƠNG VĂN CAM TRỌN ĐƯỜNG 3,300
42 GÒ DƯA (HƯƠNG LỘ 25 PHƯỜNG TAM BÌNH) TRỌN ĐƯỜNG 2,200
43 HIỆP BÌNH KHA VẠN CÂN QUỐC LỘ 13 3,100
44 HỒ VĂN TƯ NGÃ 3 KHA VẠN CÂN NGÃ 3 ĐOÀN CÔNG HỚN 4,400
NGÃ 3 ĐOÀN CÔNG HỚN CUỐI ĐƯỜNG 4,000
45 HOÀNG DIỆU KHA VẠN CÂN LÊ VĂN CHÍ 4,000
46 KHA VẠN CÂN NGÃ 5 CHỢ THỦ ĐỨC CẦU NGANG 8,800
CẦU NGANG CẦU GÒ DƯA
BÊN CÓ ĐƯỜNG SẮT 2,400
BÊN KHÔNG CÓ ĐƯỜNG SẮT 3,400
CẦU GÒ DƯA CẦU BÌNH LỢI
BÊN CÓ ĐƯỜNG SẮT 2,400
BÊN KHÔNG CÓ ĐƯỜNG SẮT 3,400
NGÃ 5 CHỢ THỦ ĐỨC NGÃ 4 LINH XUÂN 3,700
47 KHU LÀNG ĐẠI HỌC (PHƯỜNG BÌNH THỌ) CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÓ TÊN KHU LÀNG ĐẠI HỌC (TRỌN ĐƯỜNG) 3,100
48 LAM SƠN TRỌN ĐƯỜNG 3,500
49 LÊ THỊ HOA, PHƯỜNG BÌNH CHIỂU TỈNH LỘ 43 QUỐC LỘ 1A 1,800
50 LÊ VĂN CHÍ TRỌN ĐƯỜNG 2,300
51 LÊ VĂN NINH TRỌN ĐƯỜNG 9,900
52 LÊ VĂN TÁCH TRỌN ĐƯỜNG 3,300
53 LINH ĐÔNG KHA VẠN CÂN TÔ NGỌC VÂN 2,800
54 LINH TRUNG TRỌN ĐƯỜNG 2,400
55 LÝ TẾ XUYÊN LINH ĐÔNG CUỐI ĐƯỜNG 1,500
56 NGÔ CHÍ QUỐC (ĐƯỜNG GÒ ĐÌNH, PHƯỜNG BÌNH CHIỂU) TRỌN ĐƯỜNG 1,800
57 NGUYỄN VĂN BÁ (PHƯỜNG BÌNH THỌ, TRƯỜNG THỌ) TRỌN ĐƯỜNG 4,000
58 NGUYỄN VĂN LỊCH (NGUYỄN TRÃI CŨ) TRỌN ĐƯỜNG 2,200
59 PHÚ CHÂU QUỐC LỘ 1A TÔ NGỌC VÂN 1,800
60 QUỐC LỘ 13 CŨ QUỐC LỘ 13 MỚI QUỐC LỘ 1A 2,600
QUÔỐC LỘ 1A CUỐI ĐƯỜNG 2,200
61 QUỐC LỘ 13 MỚI CẦU BÌNH TRIỆU CẦU ÔNG DẦU 4,000
CẦU ÔNG DẦU NGÃ 4 BÌNH PHƯỚC 3,500
NGÃ 4 BÌNH PHƯỚC CẦU VĨNH BÌNH 3,300
62 QUỐC LỘ 1A CẦU BÌNH PHƯỚC NGÃ 4 LINH XUÂN 3,500
NGÃ 4 LINH XUÂN XA LỘ HÀ NỘI 3,200
63 QUỐC LỘ 1K (KHA VẠN CÂN CŨ) NGÃ 4 LINH XUÂN SUỐI NHUM (RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG) 2,400
64 TAM BÌNH TÔ NGỌC VÂN HIỆP BÌNH 1,600
65 TAM HÀ TÔ NGỌC VÂN PHÚ CHÂU 2,800
66 TAM CHÂU (TAM PHÚ-TAM BÌNH) PHÚ CHÂU CUỐI ĐƯỜNG 2,200
67 THỐNG NHẤT, DÂN CHỦ (PHƯỜNG BÌNH THỌ) TRỌN ĐƯỜNG 4,000
68 TỈNH LỘ 43 NGÃ 4 GÒ DƯA RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG 2,300
69 TÔ NGỌC VÂN KHA VẠN CÂN NGÃ 3 TRẦN VĂN NỮA (NGÔ QUYỀN) 4,000
NGÃ 3 TRẦN VĂN NỮA (NGÔ QUYỀN) QUỐC LỘ 1A 3,300
70 TÔ VĨNH DIỆN VÕ VĂN NGÂN HOÀNG DIỆU 3,500
71 TRẦN VĂN NỮA (NGÔ QUYỀN) TRỌN ĐƯỜNG 2,000
72 TRƯƠNG VĂN NGƯ TRỌN ĐƯỜNG 3,100
73 TRƯỜNG THỌ (LÊ VĂN KHÓI) XA LỘ HÀ NỘI NGÃ 4 ĐƯỜNG PHỐ NHÀ TRÀ 2,400
NGÃ 4 ĐƯỜNG PHỐ NHÀ TRÀ KHA VẠN CÂN 2,000
74 VÕ VĂN NGÂN (HOÀNG DIỆU 1 CŨ) KHA VẠN CÂN NGÃ 4 THỦ ĐỨC 8,800
75 XA LỘ HÀ NỘI (QUỐC LỘ 52) CẦU RẠCH CHIẾC NGÃ 4 THỦ ĐỨC 2,900
NGÃ 4 THỦ ĐỨC RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG 2,300

DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN THỦ ĐỨC, TPHCM NĂM 2010

KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TPHCM

Các tin khác liên quan cùng chủ đề

 
bán chung cư mulberry lane

Giới thiệu Dịch vụ Nhà đất và BĐS Uy tín

Khu đô thị mới, Khu do thi moi

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU, DỊCH VỤ TẠI ĐÂY
Đặt Logo, Text Link của bạn tại vị trí này. LH: QuangCao@...

Sàn bất động sản trực tuyến  ANCU.COM

BẤT ĐỘNG SẢN An Cư
Sàn bất động sản ANCU.COM. Thông tin mua bán & dự án BĐS tin cậy, cập nhật hàng ngày

Bất động sản olO.vn

Tìm bất động sản
Chuyên trang giao dịch nhà đất lớn nhất. Với hơn 100.000 giao dịch, bạn có thể tìm thông tin nhanh chóng....

Bản tin bất động sản

TIN NHÀ ĐẤT CẬP NHẬT
Bantinnhadat.vn - Tin tức nhà đất mới nhất. Tin dự án, chính sách, luật BĐS...

Bản tin bất động sản

Thuevanphong.com.vn
Thuevanphong.com.vn - Dịch vụ cho thuê mặt bằng văn phòng nhiều địa điểm, diện tích, giá tốt...

Văn phòng giá rẻ Hà Nội, miễn phí 100% Môi giới cho khách thuê


Ký gửi cho thuê văn phòng
Cho thuê nhanh chóng chỉ từ 2-5 ngày, hỗ trợ tối đa người cho thuê
VP Hà Nội nhiều ưu đãi hấp dẫn
Dịch vụ cho thuê văn phòng tại Hà Nội. Miễn phí 100% môi giới cho khách thuê
Vị trí đẹp, giá thuê chỉ từ 18USD/m2 và nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách thuê

Đang trực tuyến

Hiện có 439 khách Trực tuyến

Lien he Quang cao Thiet ke Xay dung Thiet ke Noi that Tu van Phong thuy Tai nguyen Moi truong Do dac Ban do