KhuDoThiMoi.Com

Trang chủ Dữ liệu Bảng giá Nhà đất Bảng giá đất huyện Bình Chánh, TPHCM năm 2010

Bảng giá đất huyện Bình Chánh, TPHCM năm 2010

Bang gia dat TPHCM 2010Bảng giá đất huyện Bình Chánh, TPHCM năm 2010. (Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh). Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Bảng giá đất huyện Bình Chánh, TPHCM năm 2010

[Nhận QC tại đây]

(Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
TỪ ĐẾN
1 AN HẠ TỈNH LỘ 10 NGUYỄN VĂN BỨA 800
2 AN PHÚ TÂY - HƯNG LONG QUỐC LỘ 1A CẦU RẠCH GIA 2,200
CẦU RẠCH GIA ĐOÀN NGUYỄN TUÂN 1,000
3 BÀ CẢ QUỐC LỘ 50 ĐƯỜNG LIÊN ẤP 4,5 400
4 BÀ THAO NGUYỄN CỬU PHÚ XÃ TÂN NHỰT 1,000
5 BÀU GỐC DƯƠNG ĐÌNH CÚC HƯNG NHƠN 1,000
6 BẾN LỘI VÕ VĂN VÂN RANH QUẬN BÌNH TÂN 900
7 BÌNH HƯNG QUỐC LỘ 50 NGUYỄN VĂN LINH 1,800
NGUYỄN VĂN LINH ĐỒN ÔNG VĨNH 1,320
8 BÌNH MINH TỈNH LỘ 10 THÍCH THIỆN HOÀ 600
9 BÌNH TRƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG 900
10 BỜ HUỆ QUỐC LỘ 1A ĐƯỜNG NÔNG THÔN ẤP 2 700
11 BÔNG VĂN DĨA NGUYỄN CỬU PHÚ CẦU LÁNG MẶN 800
12 BÙI THANH KHIẾT QUỐC LỘ 1A NGUYỄN HỮU TRÍ 1,900
13 BÙI VĂN SỰ ĐOÀN NGUYỄN TUÂN HƯNG LONG - QUY ĐỨC 400
14 CÁC ĐƯỜNG ĐÁ ĐỎ, ĐÁ XANH CÒN LẠI TRONG HUYỆN BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG DƯỚI 2M 400
BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 2M TRỞ LÊN 600
15 CÁC ĐƯỜNG ĐẤT NÔNG THÔN CÒN LẠI TRONG HUYỆN BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG DƯỚI 2M 350
BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 2M TRỞ LÊN 400
16 CÁI TRUNG HƯNG NHƠN TRẦN ĐẠI NGHĨA 880
17 CÂY BÀNG HƯNG NHƠN TRẦN ĐẠI NGHĨA 880
18 CÂY CÁM (VĨNH LỘC B) LIÊN ẤP 1, 2, 3 RANH BÌNH TÂN 700
19 PHẠM HÙNG (CHÁNH HƯNG NỐI DÀI) RANH QUẬN 8 NGUYỄN VĂN LINH 7,600
NGUYỄN VĂN LINH CỐNG ĐỒN ÔNG VĨNH 5,000
CỐNG ĐỒN ÔNG VĨNH CÁCH RANH HUYỆN NHÀ BÈ 1KM 3,300
CÁCH RANH HUYỆN NHÀ BÈ 1KM RANH HUYỆN NHÀ BÈ 1,800
20 ĐA PHƯỚC QUỐC LỘ 50 SÔNG CẦN GIUỘC 800
21 ĐINH ĐỨC THIỆN QUỐC LỘ 1A RANH XÃ BÌNH CHÁNH- XÃ TÂN QUÝ TÂY 1,500
RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH- XÃ TÂN QUÝ TÂY RANH TỈNH LONG AN 1,100
22 TÂN QUÝ TÂY (ĐOÀN NGUYỄN TUÂN) QUỐC LỘ 1A NGÃ BA HƯƠNG LỘ 11 - ĐOÀN NGUYỄN TUÂN 900
NGÃ BA HƯƠNG LỘ 11 - ĐOÀN NGUYỄN TUÂN RANH TỈNH LONG AN 1,500
23 ĐÊ SỐ 2 (TÂN NHỰT) TRƯƠNGVĂN ĐA TÂN LONG 700
24 ĐƯỜNG 1A (CÔNG NGHỆ MỚI) VÕ VĂN VÂN BẾN LỘI 900
25 ĐƯỜNG 6A VĨNH LỘC VÕ VĂN VÂN 600
26 ĐƯỜNG 11A, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A ĐƯỜNG SỐ 16 ĐƯỜNG SỐ 14 6,900
27 ĐƯỜNG 13A, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A ĐƯỜNG SỐ 18 ĐƯỜNG SỐ 20 6,900
28 ĐƯỜNG 18B CHỢ BÌNH CHÁNH ĐINH ĐỨC THIỆN 1,700
29 ĐƯỜNG ẤP 2 (AN PHÚ TÂY) NGUYỄN VĂN LINH AN PHÚ TÂY - HƯNG LONG 400
30 ĐƯỜNG ẤP 4 (KINH A) TỈNH LỘ 10 THÍCH THIỆN HÒA 400
31 ĐƯỜNG ĐÊ RẠCH ÔNG ĐỒ QUỐC LỘ 1A NGUYỄN HỮU TRÍ 700
32 DƯƠNG ĐÌNH CÚC QUỐC LỘ 1A CẦU TÂN KIÊN CŨ 1,300
CẦU TÂN KIÊN CŨ NGUYỄN CỬU PHÚ 1,100
33 ĐƯỜNG KINH T11 QUỐC LỘ 1A RẠCH CẦU GIA 600
34 ĐƯỜNG KINH T14 ĐINH ĐỨC THIỆN CẦU TÂN QUÝ TÂY 600
35 ĐƯỜNG LÔ 2 KINH C MAI BÁ HƯƠNG 400
36 ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1-2 BÌNH LỢI RANH LONG AN ĐÊ SÁU OÁNH 400
37 ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3, 4 TÂN LIÊM NGUYỄN VĂN LINH 400
38 ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3,4,5 ĐOÀN NGUYỄN TUÂN HƯNG LONG-QUY ĐỨC 600
39 ĐƯỜNG LIÊN ẤP 4,5 ĐA PHƯỚC QUỐC LỘ 50 600
40 ĐƯỜNG LIÊN ẤP 5, 6 QUÁCH ĐIÊU VĨNH LỘC 1,000
VĨNH LỘC THỚI HOÀ 700
41 ĐƯỜNG LIÊN ẤP 6, 2 QUÁCH ĐIÊU KINH TRUNG ƯƠNG 1,000
42 ĐƯỜNG SỐ 1, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 24 6,500
43 ĐƯỜNG SỐ 1, KHU DÂN CƯ GIA HÒA QUỐC LỘ 50 ĐƯỜNG SỐ 5 3,600
44 ĐƯỜNG SỐ 1, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 9A ĐƯỜNG SỐ 4 6,900
45 ĐƯỜNG SỐ 1A, KHU DÂN CƯ GIA HÒA ĐƯỜNG SỐ 1 3,600
46 ĐƯỜNG SỐ 1, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC NGUYỄN HỮU TRÍ ĐƯỜNG SỐ 6 3,900
47 ĐƯỜNG SỐ 1A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 1 6,300
48 ĐƯỜNG SỐ 1B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 6 ĐƯỜNG SỐ 1C 6,300
49 ĐƯỜNG SỐ 1C, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG SỐ 4A 6,300
50 ĐƯỜNG SỐ 1D, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 6D ĐƯỜNG SỐ 6A 6,300
51 ĐƯỜNG SỐ 1E, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 8A ĐƯỜNG SỐ 7 6,300
52 ĐƯỜNG SỐ 1F, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN TRỌN ĐƯỜNG 6,300
53 ĐƯỜNG SỐ 2, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 21 4,600
54 ĐƯỜNG SỐ 2, KHU DÂN CƯ GIA HÒA ĐƯỜNG SỐ 1A ĐƯỜNG SỐ 5 3,900
55 ĐƯỜNG SỐ 2, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG 9A ĐƯỜNG SỐ 4 6,700
56 ĐƯỜNG SỐ 2, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC ĐƯỜNG SỐ 5 CUỐI ĐƯỜNG 3,600
57 ĐƯỜNG SỐ 2A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 2 6,300
58 ĐƯỜNG SỐ 2B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 2 5,800
59 ĐƯỜNG SỐ 3, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG ĐƯỜNG SỐ 8 ĐƯỜNG 4 4,500
60 ĐƯỜNG SỐ 3, KHU DÂN CƯ GIA HÒA ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 12 3,300
61 ĐƯỜNG SỐ 3, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 4 ĐƯỜNG SỐ 12 8,400
62 ĐƯỜNG SỐ 3, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC NGUYỄN HỮU TRÍ ĐƯỜNG SỐ 2 3,900
63 ĐƯỜNG SỐ 3A, KHU DÂN CƯ GIA HÒA ĐƯỜNG SỐ 12 ĐƯỜNG SỐ 8 3,100
64 ĐƯỜNG SỐ 4, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 7 4,600
65 ĐƯỜNG SỐ 4, KHU DÂN CƯ GIA HÒA ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯỜNG SỐ 5 3,200
66 ĐƯỜNG SỐ 4, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN TRỌN ĐƯỜNG 8,400
67 ĐƯỜNG SỐ 4, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC ĐƯỜNG SỐ 5 CUỐI ĐƯỜNG 3,600
68 ĐƯỜNG SỐ 4A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯỜNG 1B 6,900
69 ĐƯỜNG 4B (ĐA PHƯỚC) TRỌN ĐƯỜNG 400
70 ĐƯỜNG SỐ 5, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG ĐƯỜNG SỐ 8 ĐƯỜNG SỐ 4 4,600
71 ĐƯỜNG SỐ 5, KHU DÂN CƯ GIA HÒA TRỌN ĐƯỜNG 3,600
72 ĐƯỜNG SỐ 5, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6B ĐƯỜNG SỐ 6 PHẠM HÙNG 6,700
73 ĐƯỜNG SỐ 5, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG SỐ 1E 7,000
74 ĐƯỜNG SỐ 5, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC ĐƯỜNG SỐ 4 CUỐI ĐƯỜNG 3,600
75 ĐƯỜNG SỐ 5 A,B,C, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG ĐƯỜNG SỐ 6 ĐƯỜNG SỐ 4 4,600
76 ĐƯỜNG SỐ 5A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 6 ĐƯỜNG SỐ 4 5,800
77 ĐƯỜNG SỐ 5B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 8C ĐƯỜNG SỐ 8 5,800
78 ĐƯỜNG SỐ 5C, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 1E ĐƯỜNG SỐ 10A 5,800
79 ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNG SỐ 21 4,600
80 ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ GIA HÒA ĐƯỜNG SỐ 1A ĐƯỜNG SỐ 5 4,000
81 ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ HIM LAM TRỌN ĐƯỜNG 5,500
82 ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 9A ĐƯỜNG SỐ 1 8,400
83 ĐƯỜNG SỐ 6, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯỜNG SỐ 1 3,600
84 ĐƯỜNG SỐ 6A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 1A ĐƯỜNG SỐ 3 5,800
85 ĐƯỜNG SỐ 6B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNG SỐ 7 5,800
86 ĐƯỜNG SỐ 6C, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNG SỐ 7 5,800
87 ĐƯỜNG SỐ 6D, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 1A ĐƯỜNG SỐ 3 5,800
88 ĐƯỜNG SỐ 7, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG ĐƯỜNG SỐ 10 ĐƯỜNG SỐ 2 5,000
89 ĐƯỜNG SỐ 7, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 12 ĐƯỜNG SỐ 1C 8,100
90 ĐƯỜNG SỐ 7A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 9A NGUYỄN VĂN LINH 5,800
91 ĐƯỜNG SỐ 8, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 19 5,000
92 ĐƯỜNG SỐ 8, KHU DÂN CƯ GIA HÒA ĐƯỜNG SỐ 1A ĐƯỜNG SỐ 5 3,600
93 ĐƯỜNG SỐ 8, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 12 ĐƯỜNG SỐ 9A 8,600
94 ĐƯỜNG SỐ 8, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯỜNG SỐ 1 4,500
95 ĐƯỜNG SỐ 8A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 12 ĐƯỜNG SỐ 3 5,800
96 ĐƯỜNG SỐ 8B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 1E ĐƯỜNG SỐ 1F 5,800
97 ĐƯỜNG SỐ 8C, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG SỐ 5 5,800
98 ĐƯỜNG SỐ 9, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG ĐƯỜNG SỐ 10 ĐƯỜNG SỐ 24 5,300
99 ĐƯỜNG SỐ 9, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6B ĐƯỜNG SỐ 6 PHẠM HÙNG 6,700
100 ĐƯỜNG SỐ 9, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 4 ĐƯỜNG SỐ 10 6,900
101 ĐƯỜNG SỐ 9A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN NGUYỄN VĂN LINH CẦU KÊNH XÁNG 10,100
102 ĐƯỜNG SỐ 10, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG QUỐC LỘ 50 RANH XÃ PHONG PHÚ 9,600
103 ĐƯỜNG SỐ 10, KHU DÂN CƯ GIA HÒA ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯỜNG SỐ 1A 3,600
104 ĐƯỜNG SỐ 10, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 9A ĐƯỜNG SỐ 3 8,500
105 ĐƯỜNG SỐ 10, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯỜNG SỐ 1 4,500
106 ĐƯỜNG SỐ 10A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNG SỐ 7 6,600
107 ĐƯỜNG SỐ 10B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN ĐƯỜNG SỐ 9A ĐƯỜNG SỐ 1 6,600
108 ĐƯỜNG SỐ 11, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG ĐƯỜNG SỐ 10 ĐƯỜNG SỐ 24 5,300
109 ĐƯỜNG SỐ 11, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A NGUYỄN VĂN LINH ĐƯỜNG SỐ 14 9,200
110 ĐƯỜNG SỐ 12, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG ĐƯỜNG SỐ 11 ĐƯỜNG SỐ 19 4,500
111 ĐƯỜNG SỐ 12, KHU DÂN CƯ GIA HÒA ĐƯỜNG SỐ 3 ĐƯỜNG SỐ 5 3,100
112 ĐƯỜNG SỐ 13, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG ĐƯỜNG SỐ 24 ĐƯỜNG SỐ 14 4,600
113 ĐƯỜNG SỐ 13, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A ĐƯỜNG SỐ 14 ĐƯỜNG SỐ 24 8,400
114 ĐƯỜNG SỐ 14, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 15 5,600
115 ĐƯỜNG SỐ 14, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A ĐƯỜNG SỐ 11 ĐƯỜNG SỐ 15 7,400
116 ĐƯỜNG SỐ 15, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG ĐƯỜNG SỐ 10 ĐƯỜNG SỐ 18 4,500
117 ĐƯỜNG SỐ 15, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A ĐƯỜNG SỐ 26 ĐƯỜNG SỐ 14 6,500
118 ĐƯỜNG SỐ 16, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG ĐƯỜNG SỐ 21 ĐƯỜNG SỐ 13 4,500
119 ĐƯỜNG SỐ 16, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A ĐƯỜNG SỐ 11 ĐƯỜNG SỐ 15 8,400
120 ĐƯỜNG SỐ 17, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG ĐƯỜNG SỐ 22 ĐƯỜNG SỐ 12 4,600
121 ĐƯỜNG SỐ 18, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG ĐƯỜNG SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 19 5,700
122 ĐƯỜNG SỐ 18, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A ĐƯỜNG SỐ 11 ĐƯỜNG SỐ 15 8,400
123 ĐƯỜNG SỐ 19, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 22 6,100
124 ĐƯỜNG SỐ 20, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG ĐƯỜNG SỐ 13 ĐƯỜNG SỐ 17 4,600
125 ĐƯỜNG SỐ 20, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A ĐƯỜNG SỐ 11 ĐƯỜNG SỐ 15 7,400
126 ĐƯỜNG SỐ 21, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 22 5,600
127 ĐƯỜNG SỐ 22, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG ĐƯỜNG SỐ 21 ĐƯỜNG SỐ 1 4,600
128 ĐƯỜNG SỐ 22, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A ĐƯỜNG SỐ 11 ĐƯỜNG SỐ 15 8,800
129 ĐƯỜNG SỐ 24, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG TRỌN ĐƯỜNG 4,500
130 ĐƯỜNG SỐ 24, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A ĐƯỜNG SỐ 11 ĐƯỜNG SỐ 15 7,800
131 ĐƯỜNG SỐ 26, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A ĐƯỜNG SỐ 11 ĐƯỜNG SỐ 15 10,100
132 ĐƯỜNG TẬP ĐOÀN 16 (ĐA PHƯỚC) QUỐC LỘ 50 LIÊN ẤP 4, 5 400
133 ĐƯỜNG T12 ĐINH ĐỨC THIỆN ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1,3 700
134 HOÀNG ĐẠO THUÝ QUỐC LỘ 1A RANH QUẬN 8 1,400
135 HOÀNG PHAN THÁI QUỐC LỘ 1A ĐƯỜNG GIAO THÔNG ẤP 1, BÌNH CHÁNH 1,100
ĐƯỜNG GIAO THÔNG ẤP 1 BÌNH CHÁNH RANH TỈNH LONG AN 900
136 HỐC HƯU ĐOÀN NGUYỄN TUÂN QUY ĐỨC 600
137 HƯNG LONG-QUI ĐỨC TRỌN ĐƯỜNG 800
138 HƯNG NHƠN QUỐC LỘ 1A CẦU HƯNG NHƠN 1,910
CẦU HƯNG NHƠN NGUYỄN CỬU PHÚ 1,320
139 HƯƠNG LỘ 11 NGẢ 3 ĐINH ĐỨC THIỆN - TÂN QUÝ TÂY NGẢ 3 HƯƠNG LỘ 11 - ĐOÀN NGUYỄN TUÂN 1,500
140 HUỲNH BÁ CHÁNH QUỐC LỘ 1A SÔNG CHỢ ĐỆM 1.100
141 HUỲNH VĂN TRÍ QUỐC LỘ 1A ĐINH ĐỨC THIỆN 900
ĐINH ĐỨC THIỆN RANH TỈNH LONG AN 700
142 KHOA ĐÔNG (LÊ MINH XUÂN) TỈNH LỘ 10 RANH XÃ TÂN NHỰT 600
143 KHUẤT VĂN BỨT XÓM HỐ TRẦN ĐẠI NGHĨA 600
144 KINH C TRẦN ĐẠI NGHĨA THẾ LỮ 400
145 KINH 5 VƯỜN THƠM RANH TỈNH LONG AN 400
146 KINH SỐ 7 NGUYỄN CỬU PHÚ RẠCH TÂN NHỰT 700
147 KINH T12 HUỲNH VĂN TRÍ RANH XÃ TÂN QUÝ TÂY 800
148 KINH LIÊN VÙNG (KINH TRUNG ƯƠNG) VĨNH LỘC RANH QUẬN BÌNH TÂN 1,100
149 LẠI HÙNG CƯỜNG VĨNH LỘC VÕ VĂN VÂN 1.500
150 LÁNG LE-BÀU CÒ TỈNH LỘ 10 CẦU KINH B 1.000
151 LÊ BÁ TRỊNH NGUYỄN CỬU PHÚ CÁI TRUNG 600
152 LÊ CHÍNH ĐÁNG KÊNH A- LÊ MINH XUÂN ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1,2,3 400
153 LÊ ĐÌNH CHI TỈNH LỘ 10 THÍCH THIỆN HOÀ 400
154 LINH HOÀ QUỐC LỘ 50 ĐƯỜNG LIÊN ẤP 4,5 800
155 LƯƠNG KHÁNH THIÊN THẾ LỮ ĐƯỜNG SỐ 3 400
156 LƯƠNG NGANG CẦU DIỆT LỆ CẦU BÀ TỴ 400
157 MAI BÁ HƯƠNG CẦU XÁNG NGÃ BA LÝ MẠNH 1.300
158 NGÃ BA CHÚ LƯỜNG QUỐC LỘ 50 CẦU BÓNG XEO 600
159 NGUYỄN CỬU PHÚ CẦU CHỢ ĐỆM RANH QUẬN BÌNH TÂN 1.500
160 NGUYỄN ĐÌNH KIÊN CẦU LÁNG LE RANH QUẬN BÌNH TÂN 400
161 NGUYỄN HỮU TRÍ QUỐC LỘ 1A BÙI THANH KHIẾT 1.700
BÙI THANH KHIẾT RANH TỈNH LONG AN 1.200
162 NGUYỄN THỊ TÚ VĨNH LỘC RANH QUẬN BÌNH TÂN 2.200
163 NGUYỄN VĂN BỨA NGÃ TƯ ĐẶNG CÔNG BỈNH RANH TỈNH LONG AN 600
164 NGUYỄN VĂN LINH RANH QUẬN 7 QUỐC LỘ 1A 4.300
165 NGUYỄN VĂN LONG ĐOÀN NGUYỄN TUÂN HƯNG LONG-QUI ĐỨC 400
166 NỮ DÂN CÔNG QUÁCH ĐIÊU RANH HUYỆN HÓC MÔN 1.000
167 PHAN TẤN MƯỜI QUỐC LỘ 50 ĐOÀN NGUYỄN TUÂN 400
168 QUÁCH ĐIÊU VĨNH LỘC RANH HUYỆN HÓC MÔN 1.700
169 QUI ĐỨC ĐOÀN NGUYỄN TUÂN RẠCH TRỊ YÊN 400
170 QUY ĐỨC (BÀ BẦU) ĐOÀN NGUYỄN TUÂN RANH LONG AN 400
171 QUỐC LỘ 1A RANH QUẬN BÌNH TÂN CẦU BÌNH ĐIỀN 4.100
CẦU BÌNH ĐIỀN NGÃ BA QUÁN CHUỐI 2.800
NGÃ BA QUÁN CHUỐI BỜ NHÀ THỜ BÌNH CHÁNH 2.400
BỜ NHÀ THỜ BÌNH CHÁNH RANH TỈNH LONG AN 2.200
172 QUỐC LỘ 50 RANH QUẬN 8 RANH XÃ BÌNH HƯNG - PHONG PHÚ 7.200
RANH XÃ BÌNH HƯNG - PHONG PHÚ CẦU ÔNG THÌN 4.300
CẦU ÔNG THÌN RANH TỈNH LONG AN 1.900
173 TÂN NHIỂU AN PHÚ TÂY KINH T11 500
174 TÂN LIÊM QUỐC LỘ 50 ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3,4 2.000
175 TÂN LIỂU ĐOÀN NGUYỄN TUÂN HƯNG LONG-QUY ĐỨC 400
176 TÂN LONG CẤU ẤP QUÁN CẦU CHỢ ĐỆM 600
177 TÂN TÚC QUỐC LỘ 1A NGUYỄN HỮU TRÍ 1.100
178 THANH NIÊN CẦU XÁNG RANH HUYỆN HÓC MÔN 1.400
179 THẾ LỮ NGUYỄN CỬU PHÚ CẦU BÀ TỴ 900
180 THÍCH THIỆN HOÀ TRỌN ĐƯỜNG 400
181 THIÊN GIANG BÙI THANH KHIẾT NGUYỄN HỮU TRÍ 800
182 THỚI HÒA QUÁCH ĐIÊU VĨNH LỘC 1,100
183 TỈNH LỘ 10 RANH QUẬN BÌNH TÂN CẦU XÁNG 1.700
CẦU XÁNG RANH TỈNH LONG AN 1.300
184 TRẦN ĐẠI NGHĨA QUỐC LỘ 1A CẦU KINH B 2,600
CẦU KINH B MAI BÁ HƯƠNG 1.100
185 TRẦN HẢI PHỤNG VĨNH LỘC RANH HUYỆN HÓC MÔN 800
186 TRẦN THÚC NHẪN VĨNH LỘC RANH HUYỆN HÓC MÔN 800
187 TRỊNH NHƯ KHUÊ TRỌN ĐƯỜNG 1.700
188 TRỊNH QUANG NGHỊ RANH QUẬN 8 QUỐC LỘ 50 2.500
189 TRƯƠNG VĂN ĐA CẦU KÊNH B CẦU KÊNH C 400
190 VĨNH LỘC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC TỈNH LỘ 10 2.200
191 VÕ HỮU LỢI TỈNH LỘ 10 RANH XÃ TÂN NHỰT 700
192 VÕ VĂN VÂN TỈNH LỘ 10 VĨNH LỘC 1.700
193 VƯỜN THƠM CẦU XÁNG RANH TỈNH LONG AN 1.300
194 XÓM DẦU BÙI THANH KHIẾT RẠCH ÔNG ĐỒ 800
195 XÓM GIỮA CẦU KINH C CẦU CHỢ ĐỆM 400
196 XÓM HỐ DƯƠNG ĐÌNH CÚC NGUYỄN CỬU PHÚ 800

DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BÌNH CHÁNH, TPHCM NĂM 2010

KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TPHCM

Các tin khác liên quan cùng chủ đề

 
bán chung cư mulberry lane

Giới thiệu Dịch vụ Nhà đất và BĐS Uy tín

Khu đô thị mới, Khu do thi moi

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU, DỊCH VỤ TẠI ĐÂY
Đặt Logo, Text Link của bạn tại vị trí này. LH: QuangCao@...

Sàn bất động sản trực tuyến  ANCU.COM

BẤT ĐỘNG SẢN An Cư
Sàn bất động sản ANCU.COM. Thông tin mua bán & dự án BĐS tin cậy, cập nhật hàng ngày

Bất động sản olO.vn

Tìm bất động sản
Chuyên trang giao dịch nhà đất lớn nhất. Với hơn 100.000 giao dịch, bạn có thể tìm thông tin nhanh chóng....

Bản tin bất động sản

TIN NHÀ ĐẤT CẬP NHẬT
Bantinnhadat.vn - Tin tức nhà đất mới nhất. Tin dự án, chính sách, luật BĐS...

Bản tin bất động sản

Thuevanphong.com.vn
Thuevanphong.com.vn - Dịch vụ cho thuê mặt bằng văn phòng nhiều địa điểm, diện tích, giá tốt...

Văn phòng giá rẻ Hà Nội, miễn phí 100% Môi giới cho khách thuê


Ký gửi cho thuê văn phòng
Cho thuê nhanh chóng chỉ từ 2-5 ngày, hỗ trợ tối đa người cho thuê
VP Hà Nội nhiều ưu đãi hấp dẫn
Dịch vụ cho thuê văn phòng tại Hà Nội. Miễn phí 100% môi giới cho khách thuê
Vị trí đẹp, giá thuê chỉ từ 18USD/m2 và nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách thuê

Đang trực tuyến

Hiện có 429 khách Trực tuyến

Lien he Quang cao Thiet ke Xay dung Thiet ke Noi that Tu van Phong thuy Tai nguyen Moi truong Do dac Ban do