KhuDoThiMoi.Com

Trang chủ Dữ liệu Bảng giá Nhà đất Bảng giá đất Quận Bình Tân, TPHCM năm 2010

Bảng giá đất Quận Bình Tân, TPHCM năm 2010

Bang gia dat TPHCM 2010Bảng giá đất Quận Bình Tân, TPHCM năm 2010. (Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh). Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Bảng giá đất Quận Bình Tân, TPHCM năm 2010

[Nhận QC tại đây]

(Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
TỪ ĐẾN
1 AN DƯƠNG VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 4,000
2 AO ĐÔI MÃ LÒ QUỐC LỘ 1A 2,200
3 AO SEN GÒ XOÀI DỰ ÁN 415 2,200
4 ẤP CHIẾN LƯỢC MÃ LÒ TÂN KỲ TÂN QUÝ 2,000
5 BẾN LỘI VÕ VĂN VÂN TÂY LÂN 1,500
6 BÌNH LONG TÂN KỲ TÂN QUÝ NGÃ TƯ BỐN XÃ 4,100
7 BÌNH THÀNH TRỌN ĐƯỜNG 1,500
8 BÙI DƯƠNG LỊCH TRỌN ĐƯỜNG 2,000
9 BÙI HỮU DIÊN NGUYỄN THỨC TỰ CUỐI ĐƯỜNG 2,500
10 BÙI HỮU DIỆN TRỌN ĐƯỜNG 2,200
11 BÙI TỰ TOÀN KINH DƯƠNG VƯƠNG RẠCH RUỘT NGỰA 3,500
12 CÁC ĐƯỜNG 1A, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 6, LÔ D THUỘC KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 2,500
13 CÁC ĐƯỜNG SỐ 1A, 1B, 3A, 4B, 6C, 8, 8A, 10, 11, 13, 15, 15A, 17A, 20, 21B, 22, 24, 24A, 24B, 25B, 27, 28, 30, 32, 32A, 33, 34, 34A, 36, 41 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B (P. BTĐB, P. AN LẠC A) TRỌN ĐƯỜNG 2,500
14 CÁC ĐƯỜNG SỐ 2, 3, 4, 5, 9 THUỘC KHU DÂN CƯ NAM LONG TRỌN ĐƯỜNG 2,200
15 CÁC ĐƯỜNG SỐ 3A, 4A, 5A, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, THUỘC KHU SAU KHU DÂN CƯ NAM LONG TRỌN ĐƯỜNG 2,200
16 CÁC ĐƯỜNG SỐ 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8B, 8C, 12, 12A, 12B, 16, 18, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 21, 21A, 21E, 23, 25, 25A, 26, 28A, 31, 31A, 32B, 33A, 33B, 34B, 39 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B (P. BTĐ B, P. AN LẠC A) TRỌN ĐƯỜNG 2,200
17 CẦU KINH NGUYỄN CỬU PHÚ NGUYỄN VĂN CỰ 1,500
18 CÂY CÁM TRỌN ĐƯỜNG 1,500
19 CHIẾN LƯỢC TÂN HOÀ ĐÔNG MÃ LÒ 2,400
MÃ LÒ QUỐC LỘ 1A 1,500
20 DƯƠNG BÁ CUNG KINH DƯƠNG VƯƠNG DƯƠNG TỰ QUÁN 2,900
21 DƯƠNG TỰ QUÁN HOÀNG VĂN HỢP CUỐI ĐƯỜNG 2,900
22 ĐẤT MỚI LÊ VĂN QUỚI TỈNH LỘ 10 3,100
23 ĐÌNH NGHI XUÂN, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG PHAN ANH LIÊN KHU 5-11-12 2,400
24 ĐỖ NĂNG TẾ KINH DƯƠNG VƯƠNG ĐƯỜNG SỐ 17 2,900
25 ĐOÀN PHÚ TỨ NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG CUỐI ĐƯỜNG 2,400
26 ĐƯỜNG 504, PHƯỜNG AN LẠC TRỌN ĐƯỜNG 2,400
27 ĐƯỜNG 532, PHƯỜNG AN LẠC TRỌN ĐƯỜNG 2,400
28 ĐƯỜNG BIA TRUYỀN THỐNG TỈNH LỘ 10 LÊ ĐÌNH CẨN 2,400
29 ĐƯỜNG BỜ SÔNG TỈNH LỘ 10 GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO 1,500
30 ĐƯỜNG BỜ TUYẾN TỈNH LỘ 10 GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO 2,200
31 ĐƯỜNG MIẾU BÌNH ĐÔNG LÊ VĂN QUỚI ĐƯỜNG SỐ 3 2,000
32 ĐƯỜNG MIẾU GÒ XOÀI TRỌN ĐƯỜNG 1,500
33 ĐƯỜNG SỐ 1 KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 3,600
34 ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B TRỌN ĐƯỜNG 4,400
35 ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A BÌNH LONG ĐƯỜNG SỐ 8 2,400
36 ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 16 ĐƯỜNG SỐ 4 1,500
37 ĐƯỜNG SỐ 1, KHU PHỐ 7 PHƯỜNG TÂN TẠO A TỈNH LỘ 10 CẦU KINH 1,500
38 ĐƯỜNG SỐ 1, KHU PHỐ 5 PHƯỜNG TÂN TẠO A TỈNH LỘ 10 CUỐI ĐƯỜNG 1,500
39 ĐƯỜNG SỐ 1B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A MIẾU BÌNH ĐÔNG ĐƯỜNG SỐ 6 1,500
40 ĐƯỜNG SỐ 1C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A TRỌN ĐƯỜNG (KP5) 1,500
41 ĐƯỜNG SỐ 1C, KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG 2,100
42 ĐƯỜNG SỐ 1D, KP4-PHƯỜNG AN LẠC A ĐƯỜNG SỐ 4C CUỐI ĐƯỜNG 2,200
43 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A GÒ XOÀI LIÊN KHU 8-9 1,500
44 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A LÊ VĂN QUỚI CUỐI ĐƯỜNG 1,800
45 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A MÃ LÒ CUỐI ĐƯỜNG 1,500
46 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A PHẠM ĐĂNG GIẢN CUỐI ĐƯỜNG 1,500
47 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B QUỐC LỘ 1A LIÊN KHU 4-5 1,500
48 ĐƯỜNG SỐ 2 KHU DÂN CƯ AN LẠC A TRỌN ĐƯỜNG 2,400
49 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TÂN TẠO TRỌN ĐƯỜNG 2,200
50 ĐƯỜNG SỐ 2A, 2B, 2C, THUỘC KHU DÂN CƯ AN LẠC A TRỌN ĐƯỜNG 2,400
51 ĐƯỜNG SỐ 2A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A GÒ XOÀI LIÊN KHU 8-9 1,500
52 ĐƯỜNG SỐ 2B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 2 ĐƯỜNG SỐ 2C 1,500
53 ĐƯỜNG SỐ 2C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 2 (KP9) CUỐI ĐƯỜNG 1,500
54 ĐƯỜNG SỐ 2D, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 4 (KP9) ĐƯỜNG SỐ 2A 1,500
55 ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ĐƯỜNG SỐ 2 CUỐI ĐƯỜNG 1,500
56 ĐƯỜNG SỐ 3, KHU PHỐ 7 PHƯỜNG TÂN TẠO A TỈNH LỘ 10 CUỐI ĐƯỜNG 1,500
57 ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B ĐƯỜNG SỐ 4 ĐƯỜNG SỐ 2 3,100
58 ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A BÌNH LONG CUỐI ĐƯỜNG 2,400
59 ĐƯỜNG SỐ 3A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 5D DỰ ÁN 415 1,500
60 ĐƯỜNG SỐ 3B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 3A DỰ ÁN 415 1,500
61 ĐƯỜNG SỐ 3B, 3C, 3, 5, THUỘC KHU SAU KHU DÂN CƯ AN LẠC A TRỌN ĐƯỜNG 2,900
62 ĐƯỜNG SỐ 3C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 3A DỰ ÁN 415 1,500
63 ĐƯỜNG SỐ 4, KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG 4,000
64 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ĐƯỜNG SỐ 2 CUỐI ĐƯỜNG 1,500
65 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A GÒ XOÀI DỰ ÁN 415 1,500
66 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A LÊ VĂN QUỚI DỰ ÁN 415 1,800
67 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B QUỐC LỘ 1A ĐƯỜNG SỐ 8 1,500
68 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG TÂN TẠO TRỌN ĐƯỜNG 2,200
69 ĐƯỜNG SỐ 4C, KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG 2,400
70 ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B TRỌN ĐƯỜNG 4,000
71 ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA HƯƠNG LỘ 3 QUỐC LỘ 1A 1,500
72 ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A BÌNH LONG ĐƯỜNG SỐ 8 2,400
73 ĐƯỜNG SỐ 5A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A KÊNH NƯỚC ĐEN CUỐI ĐƯỜNG 1,500
74 ĐƯỜNG SỐ 5B, KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG 2,900
75 ĐƯỜNG SỐ 5B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 5 ĐƯỜNG SỐ 8 1,500
76 ĐƯỜNG SỐ 5C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 5E DỰ ÁN 415 1,500
77 ĐƯỜNG SỐ 5D, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A LIÊN KHU 7-13 CUỐI ĐƯỜNG 1,500
78 ĐƯỜNG SỐ 5E, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 5C CUỐI ĐƯỜNG 1,500
79 ĐƯỜNG SỐ 5F, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 5D KÊNH NƯỚC ĐEN 1,500
80 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TÂN TẠO TRỌN ĐƯỜNG 2,200
81 ĐƯỜNG SỐ 6 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B TRỌN ĐƯỜNG 3,100
82 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA QUỐC LỘ 1A CUỐI ĐƯỜNG 1,500
83 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A LÊ VĂN QUỚI CUỐI ĐƯỜNG 1,800
84 ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG 3,100
85 ĐƯỜNG SỐ 6 (LIÊN KHU 5 CŨ), PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B TRỌN ĐƯỜNG 1,500
86 ĐƯỜNG SỐ 7 TRỌN ĐƯỜNG 4,400
87 ĐƯỜNG SỐ 7 KHU DÂN CƯ NAM LONG TRỌN ĐƯỜNG 4,000
88 ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA QUỐC LỘ 1A CUỐI ĐƯỜNG 1,500
89 ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A BÌNH LONG ĐƯỜNG SỐ 8 2,400
90 ĐƯỜNG SỐ 7A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A KINH NƯỚC ĐEN DỰ ÁN 415 1,500
91 ĐƯỜNG SỐ 7B, KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG 3,100
92 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA TÂN KỲ TÂN QUÝ HƯƠNG LỘ 3 1,500
93 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A LÊ VĂN QUỚI KÊNH NƯỚC ĐEN 2,100
94 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B QUỐC LỘ 1A LIÊN KHU 5-6 1,500
95 ĐƯỜNG SỐ 8B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 3 CUỐI ĐƯỜNG 1,500
96 ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA QUỐC LỘ 1A CUỐI ĐƯỜNG 1,500
97 ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A BÌNH LONG ĐƯỜNG SỐ 9A 2,100
98 ĐƯỜNG SỐ 9A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A DỰ ÁN 415 CUỐI ĐƯỜNG 1,500
99 ĐƯỜNG SỐ 9B, KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG 2,400
100 ĐƯỜNG SỐ 9B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG BÌNH LONG CUỐI ĐƯỜNG 1,500
101 ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ĐƯỜNG 26/2 CUỐI ĐƯỜNG 1,500
102 ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A LÊ VĂN QUỚI CUỐI ĐƯỜNG 1,800
103 ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B QUỐC LỘ 1A LIÊN KHU 5-6 1,500
104 ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ĐƯỜNG 26/2 CUỐI ĐƯỜNG 1,500
105 ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A BÌNH LONG ĐƯỜNG SỐ 17 1,500
106 ĐƯỜNG SỐ 11A, KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG 2,400
107 ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA TÂN KỲ TÂN QUÝ ĐƯỜNG 26/3 1,800
108 ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A TRỌN ĐƯỜNG 1,500
109 ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA HƯƠNG LỘ 3 ĐƯỜNG 26/3 1,500
110 ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 17 DỰ ÁN 415 1,500
111 ĐƯỜNG SỐ 13A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 17 DỰ ÁN 415 1,500
112 ĐƯỜNG SỐ 14, KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG 2,500
113 ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A LÊ VĂN QUỚI DỰ ÁN 415 1,800
114 ĐƯỜNG SỐ 14A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A LIÊN KHU 7-13 CUỐI ĐƯỜNG 1,500
115 ĐƯỜNG SỐ 14B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A LIÊN KHU 7-13 ĐƯỜNG SỐ 2 1,500
116 ĐƯỜNG SỐ 15, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ĐƯỜNG 26/3 CUỐI ĐƯỜNG 1,500
117 ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA LÊ TRỌNG TẤN CUỐI ĐƯỜNG 1,500
118 ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A TRỌN ĐƯỜNG 1,500
119 ĐƯỜNG SỐ 16A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A MIẾU GÒ XOÀI DỰ ÁN 415 1,500
120 ĐƯỜNG SỐ 17, KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG 2,500
121 ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A TÂN KỲ-TÂN QUÝ ĐƯỜNG SỐ 19A 1,800
122 ĐƯỜNG SỐ 17A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A TRỌN ĐƯỜNG 1,500
123 ĐƯỜNG SỐ 17B, KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG 2,500
124 ĐƯỜNG SỐ 18, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA QUỐC LỘ 1A KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH 2,900
125 ĐƯỜNG SỐ 18A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 18B HƯỚNG BÌNH TRỊ ĐÔNG 1,500
126 ĐƯỜNG 18B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A QUỐC LỘ 1A GÒ XOÀI 1,800
127 ĐƯỜNG SỐ 18B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A MIẾU GÒ XOÀI QUỐC LỘ 1A 2,000
128 ĐƯỜNG SỐ 18C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 18B HƯỚNG BÌNH TRỊ ĐÔNG 1,500
129 ĐƯỜNG SỐ 18D, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A TRỌN ĐƯỜNG 1,500
130 ĐƯỜNG SỐ 18E PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG 18B TRỌN ĐƯỜNG (KP1) 1,500
131 ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B TRỌN ĐƯỜNG 4,800
132 ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A TÂN KỲ-TÂN QUÝ DỰ ÁN 415 1,800
133 ĐƯỜNG SỐ 19A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A TÂN KỲ TÂN QUÝ DỰ ÁN 415 1,500
134 ĐƯỜNG SỐ 19A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A QUỐC LỘ 1A CUỐI ĐƯỜNG 1,500
135 ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A TRỌN ĐƯỜNG 1,500
136 ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A QUỐC LỘ 1A MÃ LÒ 1,500
137 ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A LÊ VĂN QUỚI ĐƯỜNG SỐ 16 2,000
138 ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A LÊ VĂN QUỚI ĐƯỜNG SỐ 16 2,000
139 ĐƯỜNG SỐ 24A, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A LÊ VĂN QUỚI CUỐI ĐƯỜNG 1,800
140 ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 16 MIẾU GÒ XOÀI 1,500
141 ĐƯỜNG SỐ 26/3 PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ HƯƠNG LỘ 13 (LÊ TRỌNG TẤN) CUỐI ĐƯỜNG 1,800
142 ĐƯỜNG SỐ 29 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B TRỌN ĐƯỜNG 3,100
143 ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG SỐ 6 2,500
144 ĐƯỜNG SỐ 38A, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG SỐ 10 2,500
145 ĐƯỜNG SỐ 40, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 7 TỈNH LỘ 10 3,500
146 ĐƯỜNG SỐ 40A, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG SỐ 51 2,500
147 ĐƯỜNG SỐ 40B, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 49 ĐƯỜNG SỐ 51 2,200
148 ĐƯỜNG SỐ 42, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG SỐ 51 2,500
149 ĐƯỜNG SỐ 42A, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 49B ĐƯỜNG SỐ 51 2,200
150 ĐƯỜNG SỐ 44, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG SỐ 49C 2,500
151 ĐƯỜNG SỐ 46, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 7 CUỐI ĐƯỜNG 3,100
152 ĐƯỜNG SỐ 46A, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 53 CUỐI ĐƯỜNG 2,500
153 ĐƯỜNG SỐ 46B, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 53 ĐƯỜNG SỐ 53A 2,200
154 ĐƯỜNG SỐ 47 PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 40A ĐƯỜNG SỐ 44 2,200
155 ĐƯỜNG SỐ 48, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 7 CUỐI ĐƯỜNG 2,500
156 ĐƯỜNG SỐ 48A, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 53 ĐƯỜNG SỐ 55 2,200
157 ĐƯỜNG SỐ 48B, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 55 CUỐI ĐƯỜNG 2,200
158 ĐƯỜNG SỐ 48C, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 55A CUỐI ĐƯỜNG 2,200
159 ĐƯỜNG SỐ 49, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 46 ĐƯỜNG SỐ 40 3,500
160 ĐƯỜNG SỐ 49A, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 40A ĐƯỜNG SỐ 40B 2,200
161 ĐƯỜNG SỐ 49B, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 44 ĐƯỜNG SỐ 42 2,200
162 ĐƯỜNG SỐ 49C, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 42A ĐƯỜNG SỐ 44 2,200
163 ĐƯỜNG SỐ 50, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG SỐ 57 2,500
164 ĐƯỜNG SỐ 50A, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 53 ĐƯỜNG SỐ 55 2,200
165 ĐƯỜNG SỐ 50B, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 55A ĐƯỜNG SỐ 57 2,200
166 ĐƯỜNG SỐ 50C, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG SỐ 53C 2,500
167 ĐƯỜNG SỐ 50D, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 55 ĐƯỜNG SỐ 57A 2,200
168 ĐƯỜNG SỐ 51, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 40 CUỐI ĐƯỜNG 2,300
169 ĐƯỜNG SỐ 52, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG SỐ 57A 2,500
170 ĐƯỜNG SỐ 52A, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 53D ĐƯỜNG SỐ 55 2,200
171 ĐƯỜNG SỐ 52B, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 57C ĐƯỜNG SỐ 57 2,200
172 ĐƯỜNG SỐ 53, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 50C ĐƯỜNG SỐ 46 2,200
173 ĐƯỜNG SỐ 53A, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 48 ĐƯỜNG SỐ 46A 2,300
174 ĐƯỜNG SỐ 53B, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 52 ĐƯỜNG SỐ 50C 2,300
175 ĐƯỜNG SỐ 53C, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 52A ĐƯỜNG SỐ 50C 2,300
176 ĐƯỜNG SỐ 53D, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 54 ĐƯỜNG SỐ 52 2,300
177 ĐƯỜNG SỐ 54, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG SỐ 57 2,500
178 ĐƯỜNG SỐ 54A, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 57 ĐƯỜNG SỐ 59 2,500
179 ĐƯỜNG SỐ 55, PHƯỜNG TÂN TẠO QUỐC LỘ 1A ĐƯỜNG SỐ 46 3,100
180 ĐƯỜNG SỐ 55A, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 50 D ĐƯỜNG SỐ 50 2,300
181 ĐƯỜNG SỐ 55B, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 48C ĐƯỜNG SỐ 46A 2,300
182 ĐƯỜNG SỐ 57, PHƯỜNG TÂN TẠO QUỐC LỘ 1A ĐƯỜNG SỐ 50 3,100
183 ĐƯỜNG SỐ 57A, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 52B ĐƯỜNG SỐ 50B 2,300
184 ĐƯỜNG SỐ 57B, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 50B ĐƯỜNG SỐ 50D 2,300
185 ĐƯỜNG SỐ 57C, PHƯỜNG TÂN TẠO ĐƯỜNG SỐ 54 ĐƯỜNG SỐ 52 2,300
186 ĐƯỜNG SỐ 59, PHƯỜNG TÂN TẠO TRỌN ĐƯỜNG 2,300
187 ĐƯỜNG SỐ 59B, PHƯỜNG TÂN TẠO TRỌN ĐƯỜNG 2,300
188 GÒ XOÀI TRỌN ĐƯỜNG 2,400
189 HỒ HỌC LÃM QUỐC LỘ 1A RẠCH CÁT (PHÚ ĐỊNH) 4,800
190 HỒ VĂN LONG NGUYỄN THỊ TÚ BÙI DƯƠNG LỊCH 2,000
191 TỈNH LỘ 10 SÔNG SUỐI 3,100
HOÀNG HƯNG NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG CUỐI ĐƯỜNG 2,300
192 HOÀNG VĂN HỢP KINH DƯƠNG VƯƠNG ĐƯỜNG 1A 2,900
193 HƯƠNG LỘ 2 TRỌN ĐƯỜNG 3,300
194 HƯƠNG LỘ 3 TÂN KỲ TÂN QUÝ ĐƯỜNG SỐ 5 3,100
195 HƯƠNG LỘ 13 (LÊ TRỌNG TẤN) BÌNH LONG CUỐI ĐƯỜNG 3,100
196 KÊNH C (NGUYỄN ĐÌNH KIÊN CŨ) TRỌN ĐƯỜNG 1,200
197 KÊNH NƯỚC ĐEN, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A TRỌN ĐƯỜNG 2,600
198 KÊNH NƯỚC ĐEN, PHƯỜNG AN LẠC A KINH DƯƠNG VƯƠNG TÊN LỬA 2,900
199 KHIẾU NĂNG TỈNH TRỌN ĐƯỜNG 2,900
200 KINH DƯƠNG VƯƠNG MŨI TÀU CẦU AN LẠC 8,400
CẦU AN LẠC VÒNG XOAY AN LẠC 5,900
201 LÂM HOÀNH KINH DƯƠNG VƯƠNG SỐ 71 LÂM HOÀNH 3,100
SỐ 71 LÂM HOÀNH CUỐI ĐƯỜNG 2,400
202 LÊ CƠ KINH DƯƠNG VƯƠNG RANH KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG 2,400
RANH KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG CUỐI ĐƯỜNG 3,100
203 LÊ CÔNG PHÉP TRỌN ĐƯỜNG 2,400
204 LÊ ĐÌNH CẨN QUỐC LỘ 1A TỈNH LỘ 10 2,400
205 LÊ ĐÌNH DƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 3,100
206 LÊ NGUNG NGUYỄN CỬU PHÚ KÊNH 5 1,500
207 LÊ TẤN BÊ TRỌN ĐƯỜNG 3,100
208 LÊ TRỌNG TẤN CẦU BƯNG QUỐC LỘ 1A 3,700
209 LÊ VĂN QUỚI TRỌN ĐƯỜNG 4,200
210 LIÊN KHU 1 - 6 BÌNH TRỊ ĐÔNG TRỌN ĐƯỜNG 1,800
211 LIÊN KHU 2 - 5 BÌNH TRỊ ĐÔNG TRỌN ĐƯỜNG 2,600
212 LIÊN KHU 2-10, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ A LÔ TƯ GÒ XOÀI 1,500
213 LIÊN KHU 4-5, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B TRỌN ĐƯỜNG 1,500
214 LIÊN KHU 5-6, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B TRỌN ĐƯỜNG 1,500
215 LIÊN KHU 5-11-12, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG TÂN HÒA ĐÔNG ĐÌNH NGHI XUÂN 2,600
216 LIÊN KHU 7-13, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ A ĐƯỜNG SỐ 8B DỰ ÁN 415 1,500
217 LIÊN KHU 8-9, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ A ĐƯỜNG SỐ 16 ĐƯỜNG SỐ 4 1,500
218 LIÊN KHU PHỐ 10-11, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG PHAN ANH CUỐI ĐƯỜNG 2,600
219 LIÊN KHU 16 - 18 BÌNH TRỊ ĐÔNG TRỌN ĐƯỜNG 2,400
220 LỘ TẺ TRỌN ĐƯỜNG 2,200
221 LÔ TƯ MÃ LÒ ĐƯỜNG GÒ XOÀI 1,500
222 MÃ LÒ TỈNH LỘ 10 TÂN KỲ TÂN QUÝ 3,500
223 NGÔ Y LINH AN DƯƠNG VƯƠNG RẠCH RUỘT NGỰA 3,100
224 NGUYỄN CỬU PHÚ TỈNH LỘ 10 GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH 2,000
225 NGUYỄN HỚI KINH DƯƠNG VƯƠNG LÒ GỐM 3,100
226 NGUYỄN QUÝ YÊM AN DƯƠNG VƯƠNG CUỐI ĐƯỜNG 2,900
227 NGUYỄN THỊ TÚ QUỐC LỘ 1A VĨNH LỘC 3,000
228 NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG KINH DƯƠNG VƯƠNG NGUYỄN THỨC TỰ 4,000
229 NGUYỄN THỨC TỰ NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG HOÀNG VĂN HỢP 2,900
230 NGUYỄN TRIỆU LUẬT TRỌN ĐƯỜNG 1,500
231 NGUYỄN TRỌNG TRÍ KINH DƯƠNG VƯƠNG TÊN LỬA 2,900
232 NGUYỄN VĂN CỰ TRỌN ĐƯỜNG 1,500
233 PHẠM BÀNH NGUYỄN THỨC TỰ PHAN CÁT TỰU 2,000
234 PHẠM ĐĂNG GIẢNG HƯƠNG LỘ 13 RANH QUẬN 12 2,900
235 PHAN CÁT TỰU TRỌN ĐƯỜNG 2,000
236 PHAN ANH NGÃ TƯ BỐN XÃ TÂN HOÀ ĐÔNG 4,100
237 PHAN ĐÌNH THÔNG TRỌN ĐƯỜNG 2,600
238 PHÙNG TÁ CHU BÀ HOM KHIẾU NĂNG TỈNH 2,300
239 QUỐC LỘ 1A GIÁP RANH BÌNH CHÁNH GIÁP HUYỆN HÓC MÔN 4,000
240 SINCO TRỌN ĐƯỜNG 2,400
241 SÔNG SUỐI QUỐC LỘ 1A RANH SÔNG SUỐI 1,500
242 SÔNG TẮC TRẦN ĐẠI NGHĨA RANH KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO 1,500
243 TẠ MỸ DUẬT NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG CUỐI ĐƯỜNG 2,600
244 TÂN HOÀ ĐÔNG AN DƯƠNG VƯƠNG HƯƠNG LỘ 2 4,000
245 TÂN KỲ TÂN QUÝ BÌNH LONG QUỐC LỘ 1A 4,000
246 TẬP ĐOÀN 6B QUỐC LỘ 1A CUỐI ĐƯỜNG 1,500
247 TÂY LÂN QUỐC LỘ 1A CUỐI ĐƯỜNG 1,800
248 TÊN LỬA KINH DƯƠNG VƯƠNG RANH KHU DÂN CƯ AN LẠC 4,400
RANH KHU DÂN CƯ AN LẠC ĐƯỜNG SỐ 29 4,400
ĐƯỜNG SỐ 29 TỈNH LỘ 10 2,900
249 TỈNH LỘ 10 CÂY DA SÀ QUỐC LỘ 1A 4,100
QUỐC LỘ 1A CẦU TÂN TẠO (TỈNH LỘ 10) 3,100
CẦU TÂN TẠO (TỈNH LỘ 10) RANH BÌNH CHÁNH 2,200
250 TRẦN ĐẠI NGHĨA TRỌN ĐƯỜNG 2,900
251 TRẦN THANH MẠI TỈNH LỘ 10 GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO 1,500
252 TRƯƠNG PHƯỚC PHAN TRỌN ĐƯỜNG 2,500
253 VÀNH ĐAI TRONG KINH DƯƠNG VƯƠNG HƯƠNG LỘ 2 (BÌNH TRỊ ĐÔNG) 5,700
254 VĨNH LỘC (HƯƠNG LỘ 80) NGUYỄN THỊ TÚ KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC 2,000
255 VÕ VĂN VÂN TỈNH LỘ 10 RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH 1,400
256 VŨ HỮU TẠ MỸ DUẬT NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG 2,500
257 VƯƠNG VĂN HUỐNG TRỌN ĐƯỜNG 2,000

DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BÌNH TÂN, TPHCM NĂM 2010

KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TPHCM

Các tin khác liên quan cùng chủ đề

 
bán chung cư mulberry lane

Giới thiệu Dịch vụ Nhà đất và BĐS Uy tín

Khu đô thị mới, Khu do thi moi

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU, DỊCH VỤ TẠI ĐÂY
Đặt Logo, Text Link của bạn tại vị trí này. LH: QuangCao@...

Sàn bất động sản trực tuyến  ANCU.COM

BẤT ĐỘNG SẢN An Cư
Sàn bất động sản ANCU.COM. Thông tin mua bán & dự án BĐS tin cậy, cập nhật hàng ngày

Bất động sản olO.vn

Tìm bất động sản
Chuyên trang giao dịch nhà đất lớn nhất. Với hơn 100.000 giao dịch, bạn có thể tìm thông tin nhanh chóng....

Bản tin bất động sản

TIN NHÀ ĐẤT CẬP NHẬT
Bantinnhadat.vn - Tin tức nhà đất mới nhất. Tin dự án, chính sách, luật BĐS...

Bản tin bất động sản

Thuevanphong.com.vn
Thuevanphong.com.vn - Dịch vụ cho thuê mặt bằng văn phòng nhiều địa điểm, diện tích, giá tốt...

Văn phòng giá rẻ Hà Nội, miễn phí 100% Môi giới cho khách thuê


Ký gửi cho thuê văn phòng
Cho thuê nhanh chóng chỉ từ 2-5 ngày, hỗ trợ tối đa người cho thuê
VP Hà Nội nhiều ưu đãi hấp dẫn
Dịch vụ cho thuê văn phòng tại Hà Nội. Miễn phí 100% môi giới cho khách thuê
Vị trí đẹp, giá thuê chỉ từ 18USD/m2 và nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách thuê

Đang trực tuyến

Hiện có 414 khách Trực tuyến

Lien he Quang cao Thiet ke Xay dung Thiet ke Noi that Tu van Phong thuy Tai nguyen Moi truong Do dac Ban do