KhuDoThiMoi.Com

Trang chủ Dữ liệu Bảng giá Nhà đất Bảng giá đất Quận Tân Bình, TPHCM năm 2010

Bảng giá đất Quận Tân Bình, TPHCM năm 2010

Bang gia dat TPHCM 2010Bảng giá đất Quận Tân Bình, TPHCM năm 2010. (Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh). Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Bảng giá đất Quận Tân Bình, TPHCM năm 2010

[Nhận QC tại đây]

(Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
TỪ ĐẾN
1 ẤP BẮC TRƯỜNG CHINH CỘNG HOÀ 6,600
2 ÂU CƠ TRỌN ĐƯỜNG 9,000
3 BA GIA TRỌN ĐƯỜNG 8,800
4 BA VÂN NGUYỄN HỒNG ĐÀO ÂU CƠ 6,600
5 BA VÌ THĂNG LONG KÊNH SÂN BAY (A41) 6,600
6 BẮC HẢI CÁCH MẠNG THÁNG 8 CUỐI ĐƯỜNG 8,800
7 BẠCH ĐẰNG 1 VÒNG XOAY TRƯỜNG SƠN NGÃ BA HỒNG HÀ -BẠCH ĐẰNG 2 6,600
8 BẠCH ĐẰNG 2 NGÃ 3 HỒNG HÀ CUỐI ĐƯỜNG 7,100
9 BÀNH VĂN TRÂN TRỌN ĐƯỜNG 6,600
10 BÀU BÀNG NÚI THÀNH BÌNH GIÃ 6,600
11 BÀU CÁT TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH ĐỒNG ĐEN 12,200
ĐỒNG ĐEN VÕ THÀNH TRANG 7,700
12 BÀU CÁT 1 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH HẺM 273 BÀU CÁT 7,500
13 BÀU CÁT 2 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH HẺM 273 BÀU CÁT 7,500
14 BÀU CÁT 3 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH HẺM 273 BÀU CÁT 7,500
15 BÀU CÁT 4 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH ĐỒNG ĐEN 7,500
16 BÀU CÁT 5 NGUYỄN HỒNG ĐÀO ĐỒNG ĐEN 7,500
17 BÀU CÁT 6 NGUYỄN HỒNG ĐÀO ĐỒNG ĐEN 7,500
18 BÀU CÁT 7 NGUYỄN HỒNG ĐÀO ĐỒNG ĐEN 7,500
19 BÀU CÁT 8 ÂU CƠ ĐỒNG ĐEN 7,000
ĐỒNG ĐEN HỒNG LẠC 5,700
20 BẢY HIỀN HẺM 1129 LẠC LONG QUÂN 1017 LẠC LONG QUÂN 9,900
21 BẾ VĂN ĐÀN NGUYỄN HỒNG ĐÀO ĐỒNG ĐEN 7,500
22 BẾN CÁT ĐƯỜNG PHÚ HOÀ NGHĨA PHÁT 5,900
23 BÌNH GIÃ TRƯỜNG CHINH CỘNG HOÀ 8,800
24 BÙI THỊ XUÂN HOÀNG VĂN THỤ KÊNH NHIÊU LỘC 9,200
25 CA VĂN THỈNH VÕ THÀNH TRANG ĐỒNG ĐEN 7,500
26 CẦU CỐNG LỠ PHAN HUY ÍCH PHẠM VĂN BẠCH 4,000
27 CÁCH MẠNG THÁNG 8 TRỌN ĐƯỜNG 15,400
28 CHẤN HƯNG CÁCH MẠNG THÁNG 8 NGHĨA HOÀ NỐI DÀI 4,800
29 CHÂU VĨNH TẾ NGUYỄN TỬ NHA CUỐI ĐƯỜNG 6,400
30 CHÍ CÔNG TRỌN ĐƯỜNG 5,700
31 CHÍ LINH KHAI TRÍ ĐẠI NGHĨA 5,700
32 CHỮ ĐỒNG TỬ BÀNH VĂN TRÂN VÂN CÔI 5,700
33 CỘNG HOÀ TRƯỜNG CHINH LĂNG CHA CẢ 13,200
34 CỬU LONG TRƯỜNG SƠN YÊN THẾ 9,200
35 CÙ CHÍNH LAN NGUYỄN QUANG BÍCH NGUYỄN HIẾN LÊ 6,500
36 DÂN TRÍ NGHĨA HOÀ KHAI TRÍ 7,500
37 DƯƠNG VÂN NGA NGUYỄN BẶC NGÔ THỊ THU MINH 10,800
38 DUY TÂN LÝ THƯỜNG KIỆT TÂN TIẾN 8,800
39 ĐẠI NGHĨA NGHĨA PHÁT DÂN TRÍ 5,600
40 ĐẶNG LỘ NGHĨA PHÁT CHỬ ĐỒNG TỬ 5,600
41 ĐẤT THÁNH LÝ THƯỜNG KIỆT BẮC HẢI 6,400
42 ĐỒ SƠN THĂNG LONG HẺM SỐ 6 HẢI VÂN 6,600
43 ĐÔNG HỒ LẠC LONG QUÂN LÝ THƯỜNG KIỆT 6,700
44 ĐỒNG NAI TRƯỜNG SƠN LAM SƠN 8,800
45 ĐỒNG ĐEN TRỌN ĐƯỜNG 8,800
46 ĐÔNG SƠN VÂN CÔI BA GIA 7,700
47 ĐỒNG XOÀI BÌNH GIÃ HOÀNG HOA THÁM 7,900
48 ĐINH ĐIỀN DƯƠNG VÂN NGA ĐƯỜNG NHÀ KHO PEPSI 6,600
49 ĐƯỜNG A4 CỘNG HOÀ TRƯỜNG CHINH 8,400
50 ĐƯỜNG B6 TRỌN ĐƯỜNG 7,300
51 THÁI THỊ NHẠN ÂU CƠ VƯỜN LAN 5,300
52 NGÔ THỊ THU MINH PHẠM VĂN HAI LÊ VĂN SỸ 9,200
53 ĐƯỜNG 175 LÝ THƯỜNG KIỆT LÝ THƯỜNG KIỆT LẠC LONG QUÂN 5,700
54 NGUYỄN ĐỨC THUẬN THÂN NHÂN TRUNG GIÁP BỜ RÀO SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT 5,500
55 ĐƯỜNG C1 CỘNG HOÀ NGUYỄN QUANG BÍCH 5,500
56 ĐƯỜNG C12 CỘNG HOÀ ĐƯỜNG B1 5,500
57 ĐƯỜNG C18 CỘNG HOÀ NGUYỄN THÁI BÌNH 5,500
58 TRẦN VĂN DANH HẺM 235 ĐƯỜNG HOÀNG HOA THÁM GIÁP BỜ RÀO SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT 5,500
59 ĐƯỜNG C22 ĐƯỜNG A4 ĐƯỜNG C18 5,500
60 ĐƯỜNG C27 ĐƯỜNG A4 NGUYỄN BÁ TUYỂN (C29) 5,500
61 ĐƯỜNG C3 NGUYỄN QUANG BÍCH NGUYỄN HIẾN LÊ 5,500
62 ĐƯỜNG D50 NGUYỄN MINH HOÀNG (C25) CỘNG HOÀ 5,500
63 ĐƯỜNG D51 ĐƯỜNG C20 NGUYỄN THÁI BÌNH 5,500
64 ĐƯỜNG D52 ĐƯỜNG D50 CUỐI ĐƯỜNG 5,500
65 ĐẶNG MINH TRỨ BÙI THẾ MỸ NI SƯ HUỲNH LIÊN 5,100
66 ĐƯỜNG NHÀ KHO PEPSI NGÔ THỊ THU MINH NHÀ SỐ 130/9 PHẠM VĂN HAI 8,100
67 ĐƯỜNG SỐ 1 TRỌN ĐƯỜNG 5,100
68 ĐƯỜNG SỐ 2 TRỌN ĐƯỜNG 5,100
69 ĐƯỜNG SỐ 3 TRỌN ĐƯỜNG 5,100
70 ĐƯỜNG SỐ 4 TRỌN ĐƯỜNG 5,100
71 ĐƯỜNG SỐ 5 TRỌN ĐƯỜNG 5,100
72 ĐƯỜNG SỐ 6 TRỌN ĐƯỜNG 5,100
73 ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG SỐ 1 ĐẶNG MINH TRỨ 5,100
74 ĐƯỜNG TỔ 46-P10 HỒNG LẠC ĐƯỜNG SỐ 1 5,100
75 BÙI THẾ MỸ HỒNG LẠC NI SƯ HUỲNH LIÊN 5,900
76 ĐỐNG ĐA CỬU LONG TIỀN GIANG 7,700
77 GIẢI PHÓNG THĂNG LONG CUỐI ĐƯỜNG 6,600
78 GÒ CẨM ĐỆM LẠC LONG QUÂN TRẦN VĂN ĐANG 4,400
79 HẬU GIANG THĂNG LONG TRƯỜNG SƠN 8,700
80 HÀ BÁ TƯỜNG TRƯỜNG CHINH LÊ LAI 6,600
81 HÁT GIANG LAM SƠN YÊN THẾ 6,600
82 HIỆP NHẤT HOÀ HIỆP NHÀ SỐ 1024 HIỆP NHẤT 5,700
83 HỒNG HÀ TRỌN ĐƯỜNG 7,000
84 HỒNG LẠC LẠC LONG QUÂN ÂU CƠ 7,900
85 HỒNG LẠC (HƯƠNG LỘ 2) ÂU CƠ KÊNH ĐỒNG ĐEN 6,600
86 HOÀNG BẬT ĐẠT NGUYỄN PHÚC CHU CỐNG LỠ 3,300
87 HOÀNG HOA THÁM TRƯỜNG CHINH CỘNG HOÀ 11,700
CỘNG HOÀ RANH SÂN BAY 8,100
88 HOÀNG KẾ VIÊM (C21) ĐƯỜNG A4 CUỐI ĐƯỜNG 7,300
89 HOÀNG SA LÊ BÌNH GIÁP RANH QUẬN 3 7,700
90 HOÀNG VĂN THỤ NGUYỄN VĂN TRỖI NGÃ 4 BẢY HIỀN 14,300
91 HOÀNG VIỆT HOÀNG VĂN THỤ LÊ BÌNH 11,200
92 HƯNG HOÁ CHẤN HƯNG NGÃ 3 THÁNH GIA 4,800
93 HOÀ HIỆP HIỆP NHẤT NHÀ 1253 HOÀ HIỆP 5,600
94 HUỲNH LAN KHANH HẺM 28 PHAN ĐÌNH GIÓT PHỔ QUANG 10,000
95 HUỲNH TỊNH CỦA SƠN HƯNG NGUYỄN TỬ NHA 6,400
96 HUỲNH VĂN NGHỆ PHAN HUY ÍCH PHẠM VĂN BẠCH 3,000
97 KHAI QUANG CHỢ NAM HOÀ ĐẤT THÁNH 5,600
98 KHAI TRÍ NGHĨA PHÁT DÂN TRÍ 5,600
99 LẠC LONG QUÂN LÝ THƯỜNG KIỆT ÂU CƠ 13,200
100 LAM SƠN SÔNG NHUỆ HỒNG HÀ 7,000
101 LÊ BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 7,000
102 LÊ DUY NHUẬN (C28) ĐƯỜNG C19 ĐƯỜNG A4 6,600
103 LÊ LAI TRƯỜNG CHINH HẺM 291 TRƯỜNG CHINH 5,900
104 LÊ LỢI TRƯỜNG CHINH HẺM 11 LÊ LAI 5,900
105 LÊ MINH XUÂN LẠC LONG QUÂN LÝ THƯỜNG KIỆT 12,300
LÝ THƯỜNG KIỆT VÂN CÔI 8,600
106 LÊ NGÂN TRƯỜNG CHINH NGUYỄN TỬ NHA 7,500
107 LÊ TẤN QUỐC CỘNG HOÀ NHẤT CHI MAI 6,400
108 LÊ TRUNG NGHĨA (C26) C13 HOÀNG HOA THÁM 5,500
109 LÊ VĂN HUÂN CỘNG HOÀ ĐƯỜNG B1 6,400
110 LÊ VĂN SỸ LĂNG CHA CẢ RANH QUẬN PHÚ NHUẬN 14,300
111 LỘC HƯNG CHẤN HƯNG NGÃ 3 NHÀ THỜ LỘC HƯNG 4,800
112 LỘC VINH NGHĨA PHÁT NGHĨA HOÀ 5,300
113 LONG HƯNG BẾN CÁT BA GIA 6,600
114 LƯU NHÂN CHÚ PHẠM VĂN HAI HẺM 98 CÁCH MẠNG THÁNG 8 4,800
115 LÝ THƯỜNG KIỆT NGÃ 4 BẢY HIỀN TRẦN TRIỆU LUẬT 19,800
TRẦN TRIỆU LUẬT RANH QUẬN 10 16,100
116 MAI LÃO BẠNG THÂN NHÂN TRUNG TRẦN VĂN DƯ 6,200
117 NĂM CHÂU TRỌN ĐƯỜNG 6,400
118 NGHĨA HƯNG HẺM TỔ 36 HẺM TỔ 28 5,300
119 NGHĨA HOÀ NGHĨA PHÁT BẮC HẢI 5,300
120 NGHĨA PHÁT LÝ THƯỜNG KIỆT BẾN CÁT 7,500
BẾN CÁT BÀNH VĂN TRÂN 7,100
121 NGÔ BỆ CỘNG HOÀ ĐƯỜNG B1 5,500
122 NGỰ BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 7,500
123 NGUYỄN BẶC PHẠM VĂN HAI DƯƠNG VÂN NGA 12,800
124 NGUYỄN BÁ TÒNG TRƯỜNG CHINH SƠN HƯNG 6,600
125 NGUYỄN BÁ TUYỂN (C29) C25 C28 6,400
126 NGUYỄN CẢNH DỊ THĂNG LONG NGUYỄN VĂN MẠI 6,400
127 NGUYỄN CHÁNH SẮT TRẦN VĂN DƯ ĐƯỜNG C2 6,200
128 NGUYỄN HIẾN LÊ TRẦN VĂN DƯ HOÀNG HOA THÁM 6,200
129 NGUYỄN HỒNG ĐÀO TRƯỜNG CHINH ÂU CƠ 8,800

DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM NĂM 2010

KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TPHCM

Các tin khác liên quan cùng chủ đề

 
bán chung cư mulberry lane

Giới thiệu Dịch vụ Nhà đất và BĐS Uy tín

Khu đô thị mới, Khu do thi moi

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU, DỊCH VỤ TẠI ĐÂY
Đặt Logo, Text Link của bạn tại vị trí này. LH: QuangCao@...

Sàn bất động sản trực tuyến  ANCU.COM

BẤT ĐỘNG SẢN An Cư
Sàn bất động sản ANCU.COM. Thông tin mua bán & dự án BĐS tin cậy, cập nhật hàng ngày

Bất động sản olO.vn

Tìm bất động sản
Chuyên trang giao dịch nhà đất lớn nhất. Với hơn 100.000 giao dịch, bạn có thể tìm thông tin nhanh chóng....

Bản tin bất động sản

TIN NHÀ ĐẤT CẬP NHẬT
Bantinnhadat.vn - Tin tức nhà đất mới nhất. Tin dự án, chính sách, luật BĐS...

Bản tin bất động sản

Thuevanphong.com.vn
Thuevanphong.com.vn - Dịch vụ cho thuê mặt bằng văn phòng nhiều địa điểm, diện tích, giá tốt...

Văn phòng giá rẻ Hà Nội, miễn phí 100% Môi giới cho khách thuê


Ký gửi cho thuê văn phòng
Cho thuê nhanh chóng chỉ từ 2-5 ngày, hỗ trợ tối đa người cho thuê
VP Hà Nội nhiều ưu đãi hấp dẫn
Dịch vụ cho thuê văn phòng tại Hà Nội. Miễn phí 100% môi giới cho khách thuê
Vị trí đẹp, giá thuê chỉ từ 18USD/m2 và nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách thuê

Đang trực tuyến

Hiện có 480 khách Trực tuyến

Lien he Quang cao Thiet ke Xay dung Thiet ke Noi that Tu van Phong thuy Tai nguyen Moi truong Do dac Ban do