KhuDoThiMoi.Com

Trang chủ Dữ liệu Bảng giá Nhà đất Bảng giá đất Quận Tân Phú, TPHCM năm 2010

Bảng giá đất Quận Tân Phú, TPHCM năm 2010

Bang gia dat TPHCM 2010Bảng giá đất Quận Tân Phú, TPHCM năm 2010. (Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh). Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Bảng giá đất Quận Tân Phú, TPHCM năm 2010

[Nhận QC tại đây]

(Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
TỪ ĐẾN
1 ÂU CƠ TRỌN ĐƯỜNG 7,500
2 BÁC ÁI TÂN SINH PHAN ĐÌNH PHÙNG 4,700
3 BÌNH LONG TRỌN ĐƯỜNG 4,800
4 BÙI CẨM HỔ LŨY BÁN BÍCH KÊNH TÂN HOÁ 5,000
5 CẦU XÉO TRỌN ĐƯỜNG 5,200
6 CÁC ĐƯỜNG NỐI GIỮA ĐƯỜNG SỐ 16 VÀ 20 NGUYỄN NHỮ LÃM ĐỖ ĐỨC DỤC 4,100
7 CÁCH MẠNG LŨY BÁN BÍCH TÂN SINH 5,400
8 CHÂN LÝ ĐỘC LẬP NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 4,700
9 CHẾ LAN VIÊN TRƯỜNG CHINH CUỐI ĐƯỜNG 4,800
10 CHU THIÊN NGUYỄN MỸ CA TÔ HIỆU 4,700
11 CHU VĂN AN NGUYỄN XUÂN KHOÁT CUỐI ĐƯỜNG 4,700
12 CỘNG HOÀ 3 PHAN ĐÌNH PHÙNG NGUYỄN VĂN HUYÊN 4,300
13 DÂN CHỦ PHAN ĐÌNH PHÙNG NGUYỄN XUÂN KHOÁT 4,700
14 DÂN TỘC TRỌN ĐƯỜNG 5,400
15 DƯƠNG KHUÊ LŨY BÁN BÍCH TÔ HIỆU 5,400
16 DƯƠNG ĐỨC HIỀN LÊ TRỌNG TẤN CHẾ LAN VIÊN 4,800
17 DƯƠNG VĂN DƯƠNG TÂN KỲ TÂN QUÝ ĐỖ THỪA LUÔNG 5,000
18 ĐÀM THẬN HUY TRỌN ĐƯỜNG 4,700
19 ĐINH LIỆT TRỌN ĐƯỜNG 5,000
20 ĐOÀN GIỎI TRỌN ĐƯỜNG 3,600
21 ĐOÀN KẾT NGUYỄN XUÂN KHOÁT TỰ DO 1 4,700
22 ĐỖ BÍ TRỌN ĐƯỜNG 4,700
23 ĐỖ CÔNG TƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG 3,600
24 ĐÔ ĐỐC CHẤN TRỌN ĐƯỜNG 3,200
25 ĐÔ ĐỐC LỘC TRỌN ĐƯỜNG 3,900
26 ĐÔ ĐỐC LONG TRỌN ĐƯỜNG 3,600
27 ĐÔ ĐỐC THỦ TRỌN ĐƯỜNG 3,200
28 ĐỖ ĐỨC DỤC TRỌN ĐƯỜNG 5,000
29 ĐỖ THỊ TÂM TRỌN ĐƯỜNG 3,600
30 ĐỖ THỪA LUÔNG TRỌN ĐƯỜNG 5,200
31 ĐỖ THỪA TỰ TRỌN ĐƯỜNG 4,700
32 ĐỖ NHUẬN LÊ TRỌNG TẤN CUỐI HẺM SỐ 01 SƠN KỲ 4,300
CUỐI HẺM SỐ 01 SƠN KỲ TÂN KỲ TÂN QUÝ 2,600
33 ĐỘC LẬP TRỌN ĐƯỜNG 6,000
34 ĐƯỜNG C1 ĐƯỜNG C8 ĐƯỜNG C2 2,400
35 ĐƯỜNG C4 ĐƯỜNG C5 ĐƯỜNG C7 2,600
36 ĐƯỜNG C4A ĐƯỜNG S11 ĐƯỜNG C1 2,600
37 ĐƯỜNG C5 ĐƯỜNG C8 ĐƯỜNG C2 2,400
38 ĐƯỜNG C6 ĐƯỜNG C5 ĐƯỜNG C7 2,500
39 ĐƯỜNG C6A ĐƯỜNG S11 ĐƯỜNG C1 2,500
40 ĐƯỜNG C7 ĐƯỜNG C8 ĐƯỜNG C2 2,500
41 ĐƯỜNG C8 ĐƯỜNG C7 ĐƯỜNG S11 2,600
42 ĐƯỜNG CC1 ĐƯỜNG CN1 ĐƯỜNG CC2 3,100
43 ĐƯỜNG CC2 ĐƯỜNG DC9 ĐƯỜNG CN1 3,000
44 ĐƯỜNG CC3 ĐƯỜNG CC4 ĐƯỜNG CC2 3,100
45 ĐƯỜNG CC4 ĐƯỜNG CC5 ĐƯỜNG CN1 2,900
46 ĐƯỜNG CC5 ĐƯỜNG CN1 ĐƯỜNG CC2 3,100
47 ĐƯỜNG CN1 ĐƯỜNG KÊNH 19/5 LÊ TRỌNG TẤN 5,500
48 ĐƯỜNG CN6 ĐƯỜNG CN1 ĐƯỜNG CN11 4,800
49 ĐƯỜNG CN11 ĐƯỜNG CN1 TÂY THẠNH 4,400
50 ĐƯỜNG D9 TÂY THẠNH CHẾ LAN VIÊN 3,500
51 ĐƯỜNG D14A ĐƯỜNG D13 ĐƯỜNG D15 3,400
52 ĐƯỜNG DC1 ĐƯỜNG CN1 CUỐI ĐƯỜNG 3,500
53 ĐƯỜNG DC11 ĐƯỜNG CN1 CUỐI ĐƯỜNG 3,500
54 ĐƯỜNG D10 ĐƯỜNG D9 CUỐI ĐƯỜNG 2,400
55 ĐƯỜNG D11 ĐƯỜNG D10 CUỐI ĐƯỜNG 2,400
56 ĐƯỜNG D12 ĐƯỜNG D13 ĐƯỜNG D15 2,400
57 ĐƯỜNG D13 TÂY THẠNH CUỐI ĐƯỜNG 2,400
58 ĐƯỜNG D14B ĐƯỜNG D13 ĐƯỜNG D15 2,400
59 ĐƯỜNG D15 ĐƯỜNG D10 CUỐI ĐƯỜNG 2,400
60 ĐƯỜNG D16 ĐƯỜNG D9 CUỐI ĐƯỜNG 2,400
61 ĐƯỜNG DC3 ĐƯỜNG CN6 CUỐI ĐƯỜNG 3,700
62 ĐƯỜNG DC4 ĐƯỜNG DC9 ĐƯỜNG CN11 3,700
63 ĐƯỜNG DC5 ĐƯỜNG CN6 CUỐI ĐƯỜNG 3,700
64 ĐƯỜNG DC7 ĐƯỜNG CN6 CUỐI ĐƯỜNG 3,700
65 ĐƯỜNG DC9 ĐƯỜNG CN1 CUỐI ĐƯỜNG 4,000
66 ĐƯỜNG KÊNH 19/5 BÌNH LONG LÊ TRỌNG TẤN 4,200
LÊ TRỌNG TẤN KÊNH THAM LƯƠNG 4,200
67 ĐƯỜNG 30/4 TRỌN ĐƯỜNG 4,700
68 ĐƯỜNG BỜ BAO TÂN THẮNG BÌNH LONG ĐƯỜNG KÊNH 19/5 4,700
69 ĐƯỜNG CÂY KEO LŨY BÁN BÍCH TÔ HIỆU 5,400
70 ĐƯỜNG S5 ĐƯỜNG S2 KÊNH 19/5 2,400
71 ĐƯỜNG S1 ĐƯỜNG KÊNH 19/5 CUỐI ĐƯỜNG 3,300
72 ĐƯỜNG S11 ĐƯỜNG KÊNH 19/5 TÂY THẠNH 2,400
73 ĐƯỜNG S3 ĐƯỜNG KÊNH 19/5 ĐƯỜNG S2 2,400
74 ĐƯỜNG S7 ĐƯỜNG S2 ĐƯỜNG KÊNH 19/5 2,400
75 ĐƯỜNG S9 ĐƯỜNG S2 ĐƯỜNG KÊNH 19/5 2,400
76 ĐƯỜNG SỐ 1 PHAN ĐÌNH PHÙNG NGUYỄN VĂN TỐ 4,000
77 ĐƯỜNG SỐ 2 PHAN ĐÌNH PHÙNG NGUYỄN VĂN TỐ 4,000
78 ĐƯỜNG HƯỚNG ĐÔNG CHỢ SƠN KỲ TRỌN ĐƯỜNG 2,800
79 ĐƯỜNG KÊNH TÂN HOÁ TRỌN ĐƯỜNG 3,600
80 ĐƯỜNG ĐIỆN CAO THẾ BÌNH LONG CUỐI ĐƯỜNG (P. PHÚ THẠNH) 4,700
TRƯƠNG VĨNH KÝ CUỐI ĐƯỜNG (P.TSN) 4,700
81 ĐƯỜNG NỐI TÂN SƠN NHÌ- TRƯƠNG VĨNH KÝ TRỌN ĐƯỜNG 5,400
82 ĐƯỜNG SỐ 18 (P.TÂN QUÝ) TRỌN ĐƯỜNG 2,800
83 ĐƯỜNG SỐ 19 (P.TÂN QUÝ) TRỌN ĐƯỜNG 2,800
84 ĐƯỜNG SỐ 27 (P.SƠN KỲ) TRỌN ĐƯỜNG 3,600
85 ĐƯỜNG T1 ĐƯỜNG KÊNH 19/5 CUỐI ĐƯỜNG 2,400
86 ĐƯỜNG T4A ĐƯỜNG T3 ĐƯỜNG T5 2,400
87 ĐƯỜNG T4B ĐƯỜNG T3 ĐƯỜNG T5 2,400
88 ĐƯỜNG T6 LÊ TRỌNG TẤN ĐƯỜNG KÊNH 19/5 3,300
89 ĐƯỜNG TRƯỚC TRƯỜNG PTTH TÂN BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 4,700
90 GÒ DẦU TRỌN ĐƯỜNG 6,000
91 HÀNH LANG BẢO VỆ NHÁNH PHỤ KÊNH NƯỚC ĐEN TÂN HƯƠNG THƯỢNG NGUỒN NHÁNH PHỤ 2,800
92 ĐƯỜNG TỔ 46 TRỌN ĐƯỜNG 3,600
93 ĐƯỜNG TỔ 48 TRỌN ĐƯỜNG 3,600
94 HÀN MẶC TỬ THỐNG NHẤT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 4,700
95 HIỀN VƯƠNG Đ. TRUNG TÂM PHAN VĂN NĂM 3,600
PHAN VĂN NĂM VĂN CAO 5,400
VĂN CAO BÌNH LONG 3,600
96 HỒ ĐẮC DI TRỌN ĐƯỜNG 4,700
97 HỒ NGỌC CẨN TRẦN HƯNG ĐẠO THỐNG NHẤT 4,700
98 HOÀNG NGỌC PHÁCH NGUYỄN SƠN LÊ THÚC HOẠCH 5,000
99 HOÀNG THIỀU HOA THẠCH LAM HOÀ BÌNH 5,400
100 HOÀNG VĂN HOÈ TRỌN ĐƯỜNG 3,600
101 HOÀNG XUÂN NHỊ ÂU CƠ KHUÔNG VIỆT 5,400
102 HÒA BÌNH KHUÔNG VIỆT LŨY BÁN BÍCH 8,400
LŨY BÁN BÍCH NGÃ TƯ 4 XÃ 6,000
103 HUỲNH VĂN CHÍNH KHUÔNG VIỆT CHUNG CƯ NHIÊU LỘC 5,400
104 HUỲNH THIỆN LỘC LŨY BÁN BÍCH KÊNH TÂN HOÁ 4,800
105 ÍCH THIỆN PHỐ CHỢ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 4,700
106 KHUÔNG VIỆT ÂU CƠ HOÀ BÌNH 5,400
107 LÊ CAO LÃNG TRỌN ĐƯỜNG 4,700
108 LÊ CẢNH TUÂN TRỌN ĐƯỜNG 4,700
109 LÊ KHÔI TRỌN ĐƯỜNG 5,000
110 LÊ LÂM TRỌN ĐƯỜNG 5,000
111 LÊ LĂNG TRỌN ĐƯỜNG 4,700
112 LÊ LIỄU TRỌN ĐƯỜNG 4,700
113 LÊ LƯ TRỌN ĐƯỜNG 5,000
114 LÊ LỘ TRỌN ĐƯỜNG 5,000
115 LÊ ĐẠI TRỌN ĐƯỜNG 4,700
116 LÊ NGÃ TRỌN ĐƯỜNG 5,400
117 LÊ NIỆM TRỌN ĐƯỜNG 5,000
118 LÊ ĐÌNH THÁM TRỌN ĐƯỜNG 4,100
119 LÊ QUANG CHIỂU TRỌN ĐƯỜNG 5,000
120 LÊ QUỐC TRINH TRỌN ĐƯỜNG 4,700
121 LÊ SAO TRỌN ĐƯỜNG 5,000
122 LÊ SÁT TRỌN ĐƯỜNG 5,200
123 LÊ THIỆT TRỌN ĐƯỜNG 5,000
124 LÊ THÚC HOẠCH TRỌN ĐƯỜNG 6,000
125 LÊ TRỌNG TẤN TRỌN ĐƯỜNG 5,000
126 LÊ TRUNG ĐÌNH TRỌN ĐƯỜNG 3,600
127 LÊ VĂN PHAN TRỌN ĐƯỜNG 5,000
128 LÊ VĨNH HOÀ TRỌN ĐƯỜNG 4,700
129 LƯƠNG MINH NGUYỆT TRỌN ĐƯỜNG 5,400
130 LƯƠNG ĐẮC BẰNG TRỌN ĐƯỜNG 4,700
131 LƯƠNG THẾ VINH TRỌN ĐƯỜNG 5,400
132 LƯƠNG TRÚC ĐÀM TRỌN ĐƯỜNG 5,400
133 LŨY BÁN BÍCH TRỌN ĐƯỜNG 7,800
134 LÝ THÁI TÔNG TRỌN ĐƯỜNG 5,400
135 LÝ THÁNH TÔNG TRỌN ĐƯỜNG 4,700
136 LÝ TUỆ TRỌN ĐƯỜNG 3,200
137 NGÔ QUYỀN TRỌN ĐƯỜNG 4,700
138 NGUYỄN BÁ TÒNG TRỌN ĐƯỜNG 5,400
139 NGUYỄN CHÍCH TRỌN ĐƯỜNG 5,000
140 NGUYỄN CỬU ĐÀM TRỌN ĐƯỜNG 5,400
141 NGUYỄN DỮ TRỌN ĐƯỜNG 3,600
142 NGUYỄN HẬU TRỌN ĐƯỜNG 5,400
143 NGUYỄN HỮU DẬT TRỌN ĐƯỜNG 4,300
144 NGUYỄN HỮU TIẾN TRỌN ĐƯỜNG 3,600
145 NGUYỄN LỘ TRẠCH TRỌN ĐƯỜNG 3,600
146 NGUYỄN LÝ TRỌN ĐƯỜNG 5,000
147 NGUYỄN MINH CHÂU THOẠI NGỌC HẦU CUỐI ĐOẠN THUỘC PHƯỜNG HÒA THẠNH 5,400
ÂU CƠ HẺM 999 PHƯỜNG PHÚ TRUNG 5,400
HẺM 999 PHƯỜNG PHÚ TRUNG CUỐI ĐOẠN THUỘC PHƯỜNG HÒA THẠNH 2,900
148 NGUYỄN MỸ CA ĐƯỜNG CÂY KEO QUÁCH VŨ 4,700
149 NGUYỄN NGỌC NHỰT TRỌN ĐƯỜNG 4,100
150 NGUYỄN NHỮ LÃM NGUYỄN SƠN PHÚ THỌ HÒA 5,000
151 NGUYỄN SƠN TRỌN ĐƯỜNG 6,400
152 NGUYỄN SUÝ TRỌN ĐƯỜNG 5,200
153 NGUYỄN THÁI HỌC TRỌN ĐƯỜNG 5,400
154 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ TRỌN ĐƯỜNG 6,000
155 NGUYỄN VĂN DƯỠNG TRỌN ĐƯỜNG 3,600
156 NGUYỄN VĂN HUYÊN TRỌN ĐƯỜNG 4,700
157 NGUYỄN VĂN NGỌC TRỌN ĐƯỜNG 5,000
158 NGUYỄN VĂN SĂNG TRỌN ĐƯỜNG 5,400
159 NGUYỄN VĂN TỐ TRỌN ĐƯỜNG 5,400
160 NGUYỄN XUÂN KHOÁT TRỌN ĐƯỜNG 5,400
161 NHÁNH ĐƯỜNG LÝ TUỆ TRỌN ĐƯỜNG 3,200
162 PHẠM NGỌC TRỌN ĐƯỜNG 2,800
163 PHẠM VẤN TRỌN ĐƯỜNG 4,700
164 PHẠM VĂN XẢO TRỌN ĐƯỜNG 5,000
165 PHẠM QUÝ THÍCH LÊ THÚC HOẠCH TÂN HƯƠNG 4,200
166 PHAN ANH TRỌN ĐƯỜNG 4,800
167 PHAN CHU TRINH TRỌN ĐƯỜNG 4,700
168 PHAN ĐÌNH PHÙNG TRỌN ĐƯỜNG 5,400
169 PHAN VĂN NĂM TRỌN ĐƯỜNG 4,700
170 PHỐ CHỢ TRỌN ĐƯỜNG 4,700
171 PHÙNG CHÍ KIÊN TRỌN ĐƯỜNG 3,600
172 PHÚ THỌ HOÀ TRỌN ĐƯỜNG 6,000
173 QUÁCH ĐÌNH BẢO TRỌN ĐƯỜNG 5,000
174 QUÁCH VŨ TRỌN ĐƯỜNG 5,400
175 QUÁCH HỮU NGHIÊM THOẠI NGỌC HẦU CUỐI ĐƯỜNG 4,200
176 SƠN KỲ TRỌN ĐƯỜNG 4,700
177 TÂN HƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 5,400
178 TÂN KỲ TÂN QUÝ TRỌN ĐƯỜNG 5,000
179 TÂN QUÝ TRỌN ĐƯỜNG 4,200
180 TÂN SƠN NHÌ TRỌN ĐƯỜNG 6,400
181 TÂN THÀNH TRỌN ĐƯỜNG 6,000
182 TÂY SƠN TRỌN ĐƯỜNG 3,600
183 TÂY THẠNH TRỌN ĐƯỜNG 4,800
184 THẨM MỸ TRỌN ĐƯỜNG 4,700
185 THẠCH LAM TRỌN ĐƯỜNG 5,800
186 THÀNH CÔNG TRỌN ĐƯỜNG 6,000
187 THOẠI NGỌC HẦU ÂU CƠ LŨY BÁN BÍCH 6,000
LŨY BÁN BÍCH PHAN ANH 4,800
188 THỐNG NHẤT TRỌN ĐƯỜNG 6,000
189 TÔ HIỆU TRỌN ĐƯỜNG 5,400
190 TỰ DO 1 TRỌN ĐƯỜNG 4,700
191 TỰ QUYẾT TRƯƠNG VĨNH KÝ CUỐI ĐƯỜNG 4,700
192 TRẦN HƯNG ĐẠO TRỌN ĐƯỜNG 6,600
193 TRẦN QUANG CƠ TRỌN ĐƯỜNG 5,000
194 TRẦN TẤN TRỌN ĐƯỜNG 4,800
195 TRẦN THỦ ĐỘ VĂN CAO PHAN VĂN NĂM 5,000
196 TRẦN VĂN GIÁP LÊ QUANG CHIỂU HẺM THẠCH LAM 4,700
197 TRẦN VĂN ƠN TRỌN ĐƯỜNG 4,700
198 TRỊNH LỖI TRỌN ĐƯỜNG 4,700
199 TRỊNH ĐÌNH THẢO TRỌN ĐƯỜNG 4,800
200 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG TRỌN ĐƯỜNG 4,800
201 TRƯƠNG VĨNH KÝ TRỌN ĐƯỜNG 6,100
202 TRƯƠNG VÂN LĨNH TRƯƠNG VĨNH KÝ DÂN TỘC 4,300
203 TRƯỜNG CHINH TRỌN ĐƯỜNG 7,800
204 VĂN CAO TRỌN ĐƯỜNG 5,000
205 VẠN HẠNH TRỌN ĐƯỜNG 4,700
206 VÕ HOÀNH TRỌN ĐƯỜNG 4,700
207 VÕ VĂN DŨNG TRỌN ĐƯỜNG 5,000
208 VƯỜN LÀI TRỌN ĐƯỜNG 6,600
209 VŨ TRỌNG PHỤNG TRỌN ĐƯỜNG 4,700
210 YÊN ĐỖ TRỌN ĐƯỜNG 4,700
211 Ỷ LAN TRỌN ĐƯỜNG 5,400

DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TÂN PHÚ, TPHCM NĂM 2010

KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TPHCM

Các tin khác liên quan cùng chủ đề

 
bán chung cư mulberry lane

Giới thiệu Dịch vụ Nhà đất và BĐS Uy tín

Khu đô thị mới, Khu do thi moi

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU, DỊCH VỤ TẠI ĐÂY
Đặt Logo, Text Link của bạn tại vị trí này. LH: QuangCao@...

Sàn bất động sản trực tuyến  ANCU.COM

BẤT ĐỘNG SẢN An Cư
Sàn bất động sản ANCU.COM. Thông tin mua bán & dự án BĐS tin cậy, cập nhật hàng ngày

Bất động sản olO.vn

Tìm bất động sản
Chuyên trang giao dịch nhà đất lớn nhất. Với hơn 100.000 giao dịch, bạn có thể tìm thông tin nhanh chóng....

Bản tin bất động sản

TIN NHÀ ĐẤT CẬP NHẬT
Bantinnhadat.vn - Tin tức nhà đất mới nhất. Tin dự án, chính sách, luật BĐS...

Bản tin bất động sản

Thuevanphong.com.vn
Thuevanphong.com.vn - Dịch vụ cho thuê mặt bằng văn phòng nhiều địa điểm, diện tích, giá tốt...

Văn phòng giá rẻ Hà Nội, miễn phí 100% Môi giới cho khách thuê


Ký gửi cho thuê văn phòng
Cho thuê nhanh chóng chỉ từ 2-5 ngày, hỗ trợ tối đa người cho thuê
VP Hà Nội nhiều ưu đãi hấp dẫn
Dịch vụ cho thuê văn phòng tại Hà Nội. Miễn phí 100% môi giới cho khách thuê
Vị trí đẹp, giá thuê chỉ từ 18USD/m2 và nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách thuê

Đang trực tuyến

Hiện có 414 khách Trực tuyến

Lien he Quang cao Thiet ke Xay dung Thiet ke Noi that Tu van Phong thuy Tai nguyen Moi truong Do dac Ban do