KhuDoThiMoi.Com

Trang chủ Dữ liệu Bảng giá Nhà đất Bảng giá đất Quận Gò Vấp, TPHCM năm 2010

Bảng giá đất Quận Gò Vấp, TPHCM năm 2010

Bang gia dat TPHCM 2010Bảng giá đất Quận Gò Vấp, TPHCM năm 2010. (Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh). Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Bảng giá đất Quận Gò Vấp, TPHCM năm 2010

[Nhận QC tại đây]

(Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
TỪ ĐẾN
1 AN HỘI TRỌN ĐƯỜNG 2,600
2 AN NHƠN TRỌN ĐƯỜNG 4,000
3 CÂY TRÂM TRỌN ĐƯỜNG 4,600
4 DƯƠNG QUÃNG HÀM TRỌN ĐƯỜNG 4,200
5 ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 3 NGUYỄN VĂN CÔNG ĐƯỜNG SỐ 2 3,400
6 ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 7 PHẠM HUY THÔNG LÊ ĐỨC THỌ 4,000
7 ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 10 PHAN VĂN TRỊ NGUYÊN VĂN LƯỢNG 3,000
8 ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 11 ĐƯỜNG SỐ 3 THỐNG NHẤT 2,400
9 ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 13 LÊ ĐỨC THỌ PHẠM VĂN CHIÊU 2,000
10 ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 15 LÊ ĐỨC THỌ ĐƯỜNG DỰ PHÓNG DƯƠNG QUÃNG HÀM 2,500
11 ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 16 ĐƯỜNG SỐ 3 THỐNG NHẤT 2,600
12 ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG 17 NGUYỄN VĂN LƯỢNG ĐƯỜNG SỐ 2 2,500
13 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 3 NGUYỄN KIỆM ĐƯỜNG SỐ 1 3,400
14 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 5 HUỲNH KHƯƠNG AN PHAN VĂN TRỊ 3,400
15 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 7 LÊ ĐỨC THỌ DƯƠNG QUÃNG HÀM 3,400
16 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 10 QUANG TRUNG ĐƯỜNG C 200 3,400
17 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 15 LÊ ĐỨC THỌ ĐƯỜNG DỰ PHÓNG DƯƠNG QUÃNG HÀM 2,500
18 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 16 ĐƯỜNG SỐ 1 LÊ ĐỨC THỌ 2,200
19 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 17 LÊ HOÀNG PHÁI RẠCH BÀ MIÊN 2,200
20 ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 3 NGUYỄN KIỆM ĐƯỜNG SỐ 1 3,400
21 ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 7 LÊ ĐỨC THỌ PHẠM HUY THÔNG 3,400
22 ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 11 LÊ VĂN THỌ ĐƯỜNG SỐ 2 2,400
23 ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 13 LÊ ĐỨC THỌ SÔNG VÀM THUẬT 1,800
24 ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 15 ĐƯỜNG SỐ 2 GIÁP PHƯỜNG 17 2,400
25 ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG 16 LÊ VĂN THỌ ĐƯỜNG SỐ 2 3,300
26 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 3 NGUYỄN VĂN CÔNG ĐƯỜNG SỐ 3 3,400
27 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 7 LÊ ĐỨC THỌ DƯƠNG QUÃNG HÀM 3,400
28 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 10 QUANG TRUNG CUỐI ĐƯỜNG 4,700
29 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 13 LÊ ĐỨC THỌ SÔNG VÀM THUẬT 1,800
30 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 15 LÊ ĐỨC THỌ ĐƯỜNG DỰ PHÓNG DƯƠNG QUÃNG HÀM 2,400
31 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 16 ĐƯỜNG SỐ 3 PHẠM VĂN CHIÊU 3,300
32 ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG 3 NGUYỄN KIỆM ĐƯỜNG SỐ 3 3,400
33 ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG 7 PHẠM HUY THÔNG LÊ ĐỨC THỌ 3,400
34 ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG 13 ĐƯỜNG SỐ 4 ĐƯỜNG SỐ 6 1,800
35 ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG 15 LÊ ĐỨC THỌ ĐƯỜNG DỰ PHÓNG DƯƠNG QUÃNG HÀM 2,800
36 ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG 16 ĐƯỜNG SỐ 3 PHẠM VĂN CHIÊU 2,200
37 ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG 17 LÊ ĐỨC THỌ ĐƯỜNG SỐ 7 2,500
38 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG 3 NGUYỄN THÁI SƠN NGUYỄN VĂN CÔNG 4,200
39 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG 7 TRỌN ĐƯỜNG 3,300
40 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG 13 LÊ ĐỨC THỌ SÔNG VÀM THUẬT 1,800
41 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG 16 ĐƯỜNG SỐ 2 THỐNG NHẤT 2,600
42 ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG 3 LÊ LỢI GIÁP RANH PHÚ NHUẬN 3,400
43 ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG 7 TRỌN ĐƯỜNG 3,300
44 ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG 16 THỐNG NHẤT ĐƯỜNG SỐ 9 1,800
45 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG 7 TRỌN ĐƯỜNG 5,300
46 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG 11 LÊ VĂN THỌ THỐNG NHẤT 3,500
47 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG 16 THỐNG NHẤT ĐƯỜNG SỐ 16 2,600
48 ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG 15 LÊ ĐỨC THỌ ĐƯỜNG DỰ PHÓNG DƯƠNG QUÃNG HÀM 2,400
49 ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG 16 ĐƯỜNG SỐ 14 LÊ ĐỨC THỌ 2,800
50 ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG 17 LÊ ĐỨC THỌ DƯƠNG QUÃNG HÀM 3,600
51 ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG 16 NGUYỄN VĂN LƯỢNG LÊ ĐỨC THỌ 3,300
52 ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG 17 ĐƯỜNG SỐ 9 LÊ THỊ HỒNG 3,600
53 ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG 11 LÊ VĂN THỌ ĐƯỜNG SỐ 8 3,400
54 ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG 16 THỐNG NHẤT NHÀ SỐ 86 3,300
NHÀ SỐ 86/1 ĐƯỜNG SỐ 16 1,800
55 ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG 17 ĐƯỜNG SỐ 10 LÊ ĐỨC THỌ 3,600
56 ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG 11 THỐNG NHẤT ĐƯỜNG SỐ 8 2,400
57 ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG 16 THỐNG NHẤT ĐƯỜNG SỐ 8 2,200
58 ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG 17 LÊ THỊ HỒNG ĐƯỜNG SỐ 10 3,600
59 ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG 16 NGUYỄN VĂN LƯỢNG ĐƯỜNG SỐ 8 2,200
60 ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG 17 LÊ THỊ HỒNG ĐƯỜNG SỐ 11 3,600
61 ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG 16 NGUYỄN VĂN LƯỢNG ĐƯỜNG SỐ 9 1,900
62 ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG 17 LÊ THỊ HỒNG LÊ ĐỨC THỌ 3,600
63 ĐƯỜNG SỐ 15, PHƯỜNG 16 NGUYỄN VĂN LƯỢNG ĐƯỜNG SỐ 11 2,600
64 ĐƯỜNG SỐ 15, PHƯỜNG 17 LÊ THỊ HỒNG CUỐI ĐƯỜNG 3,600
65 ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG 16 NGUYỄN VĂN LƯỢNG LÊ ĐỨC THỌ 2,400
66 ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG 17 NGUYÊN OANH LÊ THỊ HỒNG 3,600
67 ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG 17 NGUYÊN OANH CUỐI ĐƯỜNG 3,600
68 ĐƯỜNG SỐ 18, PHƯỜNG 8 (PHƯỜNG 11 CŨ) QUANG TRUNG LÊ VĂN THỌ 3,600
69 ĐƯỜNG SỐ 18, PHƯỜNG 17 LÊ ĐỨC THỌ AN NHƠN 2,800
70 ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG 5 DƯƠNG QUÃNG HÀM SÔNG VÀM THUẬT 3,100
71 ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG 6 DƯƠNG QUÃNG HÀM CUỐI ĐƯỜNG 2,900
72 ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG 5 DƯƠNG QUÃNG HÀM CUỐI ĐƯỜNG 2,600
73 ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG 8 (PHƯỜNG 11 CŨ) QUANG TRUNG CÂY TRÂM (ĐS 10) 3,600
74 ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG 5 CUỐI ĐƯỜNG SỐ 21 ĐƯỜNG SỐ 20 2,600
75 ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG 5 ĐƯỜNG SỐ 20 SÔNG VÀM THUẬT 2,600
76 ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG 6 LÊ ĐỨC THỌ DƯƠNG QUÃNG HÀM 2,600
77 ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG 6 LÊ ĐỨC THỌ DƯƠNG QUÃNG HÀM 2,900
78 ĐƯỜNG SỐ 28, PHƯỜNG 6 DƯƠNG QUÃNG HÀM CUỐI ĐƯỜNG 2,900
79 ĐƯỜNG SỐ 29, PHƯỜNG 6 ĐƯỜNG SỐ 30 ĐƯỜNG SỐ 27 2,400
80 ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG 6 LÊ ĐỨC THỌ NGUYỄN VĂN DUNG 2,900
81 ĐƯỜNG SỐ 31, PHƯỜNG 6 DƯƠNG QUÃNG HÀM CUỐI ĐƯỜNG 2,900
82 HẠNH THÔNG TRỌN ĐƯỜNG 6,200
83 HOÀNG HOA THÁM TRỌN ĐƯỜNG 5,100
84 HOÀNG MINH GIÁM GIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN NGUYỄN KIỆM 9,400
85 HUỲNH KHƯƠNG AN TRỌN ĐƯỜNG 5,900
86 HUỲNH VĂN NGHỆ TRỌN ĐƯỜNG 2,600
87 LÊ ĐỨC THỌ PHAN VĂN TRỊ DƯƠNG QUÃNG HÀM 7,500
DƯƠNG QUÃNG HÀM NGUYỄN VĂN LƯỢNG 6,200
NGUYỄN VĂN LƯỢNG LÊ HOÀNG PHÁI 7,500
LÊ HOÀNG PHÁI THỐNG NHẤT 5,900
THỐNG NHẤT PHẠM VĂN CHIÊU 5,900
PHẠM VĂN CHIÊU CẦU TRƯỜNG ĐAI 4,000
88 LÊ HOÀNG PHÁI TRỌN ĐƯỜNG 4,900
89 LÊ LAI NGUYỄN THÁI SƠN LÊ LỢI 5,200
LÊ LỢI CUỐI ĐƯỜNG 4,100
90 LÊ LỢI NGUYỄN VĂN NGHI LÊ LAI 6,600
LÊ LAI NGUYỄN KIỆM 5,500
91 LÊ QUANG ĐỊNH CẦU HANG GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH 7,900
92 LÊ THỊ HỒNG TRỌN ĐƯỜNG 5,200
93 LÊ VĂN THỌ QUANG TRUNG LÊ ĐỨC THỌ 5,200
94 LƯƠNG NGỌC QUYẾN TRỌN ĐƯỜNG 2,600
95 LÝ THƯỜNG KIỆT TRỌN ĐƯỜNG 5,900
96 NGUYỄN BỈNH KHIÊM LÊ QUANG ĐỊNH GA XE LỬA 4,000
97 NGUYỄN DU TRỌN ĐƯỜNG 5,200
98 NGUYÊN HỒNG LÊ QUANG ĐỊNH GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH 5,500
99 NGUYỄN KIỆM TRỌN ĐƯỜNG 9,400
100 NGUYỄN OANH NGÃ SÁU PHAN VĂN TRỊ 9,600
PHAN VĂN TRỊ LÊ ĐỨC THỌ 8,400
LÊ ĐỨC THỌ CẦU AN LỘC 7,200
101 NGUYỄN THÁI SƠN GIÁP RANH TÂN BÌNH NGUYỄN KIỆM 8,400
NGUYỄN KIỆM PHẠM NGŨ LÃO 9,000
PHẠM NGŨ LÃO PHAN VĂN TRỊ 10,300
PHAN VĂN TRỊ DƯƠNG QUÃNG HÀM 5,900
DƯƠNG QUÃNG HÀM CUỐI ĐƯỜNG 4,800
102 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN TRỌN ĐƯỜNG 6,000
103 NGUYỄN TUÂN TRỌN ĐƯỜNG 4,600
104 NGUYỄN VĂN BẢO TRỌN ĐƯỜNG 6,600
105 NGUYỄN VĂN CÔNG TRỌN ĐƯỜNG 5,500
106 NGUYỄN VĂN DUNG TRỌN ĐƯỜNG 4,000
107 NGUYỄN VĂN LƯỢNG TRỌN ĐƯỜNG 7,700
108 NGUYỄN VĂN NGHI TRỌN ĐƯỜNG 8,400
109 PHẠM HUY THÔNG TRỌN ĐƯỜNG 5,200
110 PHẠM NGŨ LÃO TRỌN ĐƯỜNG 6,500
111 PHẠM VĂN BẠCH TRỌN ĐƯỜNG 4,400
112 PHẠM VĂN CHIÊU TRỌN ĐƯỜNG 4,200
113 PHAN HUY ÍCH TRỌN ĐƯỜNG 5,100
114 PHAN VĂN TRỊ GIÁP RANH QUẬN BÌNH THẠNH NGUYỄN THÁI SƠN 9,000
NGUYỄN THÁI SƠN NGUYỄN OANH 7,900
NGUYỄN OANH THỐNG NHẤT 6,500
115 QUANG TRUNG NGÃ SÁU LÊ VĂN THỌ 9,700
LÊ VĂN THỌ TÂN SƠN 7,800
TÂN SƠN CHỢ CẦU 6,600
116 TÂN SƠN QUANG TRUNG GIÁP RANH QUẬN TÂN BÌNH 4,400
117 THÍCH BỮU ĐĂNG TRỌN ĐƯỜNG 4,200
118 THIÊN HỘ DƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 4,200
119 THỐNG NHẤT SÂN BAY QUANG TRUNG 5,000
QUANG TRUNG DIỆU HIỀN 5,900
DIỆU HIỀN NHÀ THỜ HÀ NỘI 6,600
NHÀ THỜ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG 5,500
120 THÔNG TÂY HỘI TRỌN ĐƯỜNG 3,200
121 TRẦN BÁ GIAO CHUNG CƯ HÀ KIỀU NGUYỄN THÁI SƠN 2,600
122 TRẦN BÌNH TRỌNG TRỌN ĐƯỜNG 4,800
123 TRẦN PHÚ CƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 6,500
124 TRẦN QUỐC TUẤN TRỌN ĐƯỜNG 4,800
125 TRẦN THỊ NGHĨ TRỌN ĐƯỜNG 5,900
126 TRƯNG NỮ VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 6,500
127 TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ TRỌN ĐƯỜNG 3,300
128 TRƯƠNG MINH KÝ TRỌN ĐƯỜNG 3,300
129 TÚ MỠ TRỌN ĐƯỜNG 4,200

DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GÒ VẤP, TPHCM NĂM 2010

KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TPHCM

Các tin khác liên quan cùng chủ đề

 
bán chung cư mulberry lane

Giới thiệu Dịch vụ Nhà đất và BĐS Uy tín

Khu đô thị mới, Khu do thi moi

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU, DỊCH VỤ TẠI ĐÂY
Đặt Logo, Text Link của bạn tại vị trí này. LH: QuangCao@...

Sàn bất động sản trực tuyến  ANCU.COM

BẤT ĐỘNG SẢN An Cư
Sàn bất động sản ANCU.COM. Thông tin mua bán & dự án BĐS tin cậy, cập nhật hàng ngày

Bất động sản olO.vn

Tìm bất động sản
Chuyên trang giao dịch nhà đất lớn nhất. Với hơn 100.000 giao dịch, bạn có thể tìm thông tin nhanh chóng....

Bản tin bất động sản

TIN NHÀ ĐẤT CẬP NHẬT
Bantinnhadat.vn - Tin tức nhà đất mới nhất. Tin dự án, chính sách, luật BĐS...

Bản tin bất động sản

Thuevanphong.com.vn
Thuevanphong.com.vn - Dịch vụ cho thuê mặt bằng văn phòng nhiều địa điểm, diện tích, giá tốt...

Văn phòng giá rẻ Hà Nội, miễn phí 100% Môi giới cho khách thuê


Ký gửi cho thuê văn phòng
Cho thuê nhanh chóng chỉ từ 2-5 ngày, hỗ trợ tối đa người cho thuê
VP Hà Nội nhiều ưu đãi hấp dẫn
Dịch vụ cho thuê văn phòng tại Hà Nội. Miễn phí 100% môi giới cho khách thuê
Vị trí đẹp, giá thuê chỉ từ 18USD/m2 và nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách thuê

Đang trực tuyến

Hiện có 720 khách Trực tuyến

Lien he Quang cao Thiet ke Xay dung Thiet ke Noi that Tu van Phong thuy Tai nguyen Moi truong Do dac Ban do