KhuDoThiMoi.Com

Trang chủ Dữ liệu Bảng giá Nhà đất Bảng giá đất huyện Hóc Môn, TPHCM năm 2010

Bảng giá đất huyện Hóc Môn, TPHCM năm 2010

Bang gia dat TPHCM 2010Bảng giá đất huyện Hóc Môn, TPHCM năm 2010. (Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh). Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Bảng giá đất huyện Hóc Môn, TPHCM năm 2010

[Nhận QC tại đây]

(Ban hành kèm Quyết định số 102 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
TỪ ĐẾN
1 ẤP 1 XÃ XUÂN THỚI SƠN NGUYỄN VĂN BỨA DƯƠNG CÔNG KHI 330
2 ẤP DÂN THẮNG 1 QUỐC LỘ 22 GIÁP XÃ XUÂN THỚI SƠN 550
3 ẤP DÂN THẮNG 2 QUỐC LỘ 22 HƯƠNG LỘ 60 550
4 ẤP TAM ĐÔNG ĐẶNG THÚC VỊNH KÊNH TRẦN QUANG CƠ 400
5 ẤP THỐNG NHẤT 2 - NHỊ TÂN 1 QUỐC LỘ 22 NHÀ ÔNG MỘT EM 590
6 BÀ ĐIỂM 2 NGUYỄN THỊ SÓC ĐƯỜNG LIÊN XÃ BÀ ĐIỂM-XUÂN THỚI THƯỢNG 660
7 BÀ ĐIỂM 5 NGUYỄN ẢNH THỦ PHAN VĂN HỚN 660
8 BÀ ĐIỂM 6 NGUYỄN ẢNH THỦ QUỐC LỘ 22 880
9 BÀ ĐIỂM 7 NGUYỄN ẢNH THỦ QUỐC LỘ 22 1,320
10 BÀ ĐIỂM 8 PHAN VĂN HỚN QUỐC LỘ 22 1,540
11 BÀ TRIỆU QUANG TRUNG NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22) 2,640
12 BÙI CHU NGUYỄN ẢNH THỦ HỒ NGỌC CẨN 1,760
13 BÙI CÔNG TRỪNG CẦU VÕNG NGÃ 3 ĐỒN 990
14 BÙI VĂN NGỮ NGÃ 3 BẦU NGUYỄN ẢNH THỦ 1,430
15 DƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP -TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC) NGÃ 3 ÔNG TRÁC HƯƠNG LỘ 60 1,100
HƯƠNG LỘ 60 NGÃ 4 HỒNG CHÂU 1,320
NGÃ 4 HỒNG CHÂU TỈNH LỘ 14 440
TỈNH LỘ 14 GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH 440
16 ĐẶNG CÔNG BỈNH TRỌN ĐƯỜNG 550
17 ĐẶNG THÚC VỊNH NGÃ 3 CHÙA NGÃ 4 THỚI TỨ 1,100
NGÃ 4 THỚI TỨ CẦU RẠCH TRA (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) 770
18 ĐỖ VĂN DẬY LÒ SÁT SINH CŨ CẦU XÁNG 770
CẦU XÁNG NGÃ 3 LÁNG CHÀ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) 550
19 ĐỒNG TÂM NGUYỄN ẢNH THỦ QUỐC LỘ 22 880
20 ĐƯỜNG 02 - ẤP MỚI 2 TÔ KÝ MỸ HUỀ 660
21 ĐƯỜNG ẤP ĐÌNH 2 TRUNG MỸ BÀ TRIỆU 440
22 ĐƯỜNG ĐÔNG THẠNH 2 BẾN ĐÒ THỚI THUẬN TRẦN QUANG CƠ 440
23 ĐƯỜNG ĐÔNG THẠNH 5 ĐẶNG THÚC VỊNH HƯƠNG LỘ 80B 660
24 ĐƯỜNG SỐ 3 NGUYỄN THỊ SÓC QUỐC LỘ 22 550
25 ĐƯỜNG TÂN HIỆP THỚI TÂY - TÂN HIỆP (HẠT ĐIỀU HUỲNH MINH) HƯƠNG LỘ 60 (NGÃ TƯ NGƠI) 550
26 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆP NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP 440
27 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 7 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 ĐƯỜNG THỚI TÂY-TÂN HIỆP 440
28 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆP DƯƠNG CÔNG KHI 330
29 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 15 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 5 NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP 550
30 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 31 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 330
31 ĐƯỜNG TÂN XUÂN 2 TRUNG MỸ TÔ KÝ 440
32 ĐƯỜNG TÂN XUÂN 6 QUỐC LỘ 22 TRUNG MỸ 440
33 ĐƯỜNG TUYẾN ỐNG NƯỚC SẠCH NGUYỄN ẢNH THỦ LÝ THƯỜNG KIỆT 880
LÝ THƯỜNG KIỆT NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP 440
34 GIÁC ĐẠO TRUNG MỸ - TÂN XUÂN THƯƠNG MẠI 1 660
35 HÀ NỘI NGUYỄN ẢNH THỦ LÊ LỢI 660
36 HƯƠNG LỘ 60 (LÊ LỢI) LÝ THƯỜNG KIỆT DƯƠNG CÔNG KHI 1,320
37 HƯƠNG LỘ 60B NGÃ 3 LAM SƠN HƯƠNG LỘ 60 1,320
38 HƯƠNG LỘ 80B NGUYỄN ẢNH THỦ ĐẶNG THÚC VỊNH 660
39 LÊ LAI TRỌN ĐƯỜNG 5,280
40 LÊ THỊ HÀ TRỌN ĐƯỜNG 1,430
41 LÊ VĂN KHƯƠNG CẦU DỪA ĐẶNG THÚC VỊNH 1,430
42 LIÊN ẤP NAM THỚI - THỚI TỨ XÃ THỚI TAM THÔN TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI TRỊNH THỊ MIẾNG 660
43 LIÊN ẤP: 1-4 XÃ XUÂN THỚI SƠN NGUYỄN VĂN BỨA DƯƠNG CÔNG KHI 330
45 LIÊN ẤP: 2-6-7 XÃ ĐÔNG THẠNH ĐẶNG THÚC VỊNH HƯƠNG LỘ 80B 460
46 LIÊN ẤP: 3-7 XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG PHAN VĂN HỚN TRẦN VĂN MƯỜI 480
47 LIÊN ẤP: 5-7 XÃ ĐÔNG THẠNH ĐẶNG THÚC VỊNH HƯƠNG LỘ 80B 660
48 LIÊN ẤP THỚI TỨ TRUNG ĐÔNG ĐƯỜNG LIÊN XÃ TT-TTT LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN - ĐÔNG THẠNH 440
49 LIÊN XÃ (TÂN XUÂN - XUÂN THỚI SƠN - XUÂN THỚI THƯỢNG) QUỐC LỘ 22 TRẦN VĂN MƯỜI 440
TRẦN VĂN MƯỜI KÊNH TIÊU LIÊN XÃ 400
50 LIÊN XÃ TÂN THỚI NHÌ - THỊ TRẤN QUỐC LỘ 22 HƯƠNG LỘ 60 880
51 LIÊN XÃ THỊ TRẤN - TÂN HIỆP LÝ NAM ĐẾ HƯƠNG LỘ 65 880
52 LIÊN XÃ THỊ TRẤN - THỚI TAM THÔN QUANG TRUNG TRỊNH THỊ MIẾNG 660
53 LIÊN XÃ THỊ TRẤN - THỚI TAM THÔN NGÃ BA CHÙA LÊ THỊ HÀ 880
54 LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN - ĐÔNG THẠNH ĐẶNG THÚC VINH TRỊNH THỊ MIẾNG 400
55 LÝ NAM ĐẾ TRỌN ĐƯỜNG 5,720
56 LÝ THƯỜNG KIỆT TRỌN ĐƯỜNG 3,300
57 MỸ HUỀ THIÊN QUANG TÂN XUÂN - TRUNG CHÁNH 1 460
58 NGÔ QUYỀN TRỌN ĐƯỜNG 5,280
59 NGUYỄN ẢNH THỦ PHAN VĂN HỚN QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH) 3,300
QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH) TÔ KÝ 4,200
BÙI VĂN NGỮ PHƯỜNG HIỆP THÀNH - Q12 2,640
60 NGUYỄN HỮU CẦU NGUYỄN ẢNH THỦ TÔ KÝ 880
61 NGUYỄN THỊ SÓC NGUYỄN ẢNH THỦ NGÃ 3 QUỐC LỘ 22 2,640
62 NGUYỄN THỊ THỬ (ĐƯỜNG LIÊN XÃ XUÂN THỚI SƠN-XUÂN THỚI THƯỢNG) NGUYỄN VĂN BỨA (TỈNH LỘ 9) PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14) 660
63 NGUYỄN VĂN BỨA NGÃ 4 HÓC MÔN PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14) 1,200
PHAN VĂN HỚN GIÁP TỈNH LONG AN 990
64 NHÀ VUÔNG QUỐC LỘ 22 (ĐƯỜNG XUYÊN Á) ĐỒNG TÂM 660
65 PHẠM VĂN SÁNG TỈNH LỘ 14 XUÂN THỚI THƯỢNG RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH 660
66 PHAN VĂN ĐỐI PHAN VĂN HỚN CẦU SA (GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH) 1,540
67 PHAN VĂN HỚN QUỐC LỘ 1A TRẦN VĂN MƯỜI 1,760
TRẦN VĂN MƯỜI NGUYỄN VĂN BỨA 1,320
68 QUANG TRUNG LÝ THƯỜNG KIỆT NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15) 5,500
69 QUỐC LỘ 1A CẦU VƯỢT AN SƯƠNG CẦU BÌNH PHÚ TÂY 2,860
70 QUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1) CẦU VƯỢT AN SƯƠNG NGÃ 4 TRUNG CHÁNH 2,860
NGÃ 4 TRUNG CHÁNH NGÃ 4 HỒNG CHÂU 2,750
NGÃ 4 HỒNG CHÂU CẦU AN HẠ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) 1,650
71 RẠCH HÓC MÔN KHU PHỐ 1 KHU PHỐ 6 880
72 RẠCH HÓC MÔN KHU PHỐ 7 KHU PHỐ 8 880
73 RANH ẤP MỸ HÒA 1 - MỸ HÒA 3 TRUNG MỸ ĐỒNG TÂM 660
74 RANH XÃ TRUNG CHÁNH - TÂN XUÂN TÔ KÝ TRUNG MỸ 660
75 RỖNG BÀNG XÃ TÂN HIỆP DƯƠNG CÔNG KHI DƯƠNG CÔNG KHI 440
76 SỐ 05 XÃ TÂN THỚI NHÌ QUỐC LỘ 22 HƯƠNG LỘ 60 660
77 SỐ 06 XÃ TÂN THỚI NHÌ QUỐC LỘ 22 HƯƠNG LỘ 60 510
78 SỐ 07 XÃ TÂN THỚI NHÌ QUỐC LỘ 22 HƯƠNG LỘ 60 550
79 SỐ 12 XÃ TÂN THỚI NHÌ DƯƠNG CÔNG KHI NHÀ ÔNG 2 Ơ 440
80 SỐ 14 XÃ TÂN THỚI NHÌ DƯƠNG CÔNG KHI CẦU ÔNG 6 KÉO 440
81 SỐ 17 XÃ TÂN THỚI NHÌ THÁNH GIÊSU ĐƯỜNG SỐ 8 550
82 SỐ 8 XÃ TÂN THỚI NHÌ QUỐC LỘ 22 DƯƠNG CÔNG KHI 550
83 TÂN HIỆP 6 DƯƠNG CÔNG KHI HƯƠNG LỘ 60 440
84 THÁI BÌNH NGUYỄN ẢNH THỦ HỒ NGỌC CẨN 660
85 THIÊN QUANG TÔ KÝ TRUNG MỸ - TÂN XUÂN 660
86 THỚI TÂY - TÂN HIỆP (ĐƯỜNG TÂN HIỆP 5) NGÃ 3 CÂY DONG ĐƯỜNG TÂN HIỆP 6 550
87 THƯƠNG MẠI 1 NGUYỄN ẢNH THỦ QUANG TRUNG 660
88 THƯƠNG MẠI 3 NGUYỄN ẢNH THỦ QUANG TRUNG 880
89 TÔ KÝ NGUYỄN ẢNH THỦ NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15) 2,200
90 TRẦN BÌNH TRỌNG TRỌN ĐƯỜNG 5,280
91 TRẦN KHẮC CHÂN TRỌN ĐƯỜNG 3,630
92 ĐƯỜNG TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI RẠCH HÓC MÔN ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN- THỚI TAM THÔN 990
93 TRẦN VĂN MƯỜI NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22) PHAN VĂN HỚN 1,100
94 TRỊNH THỊ MIẾNG (ĐƯỜNG TRUNG CHÁNH-TÂN HIỆP) BÙI VĂN NGỮ (NGÃ 3 BẦU) CẦU BẾN NỌC 660
95 TRUNG MỸ NGUYỄN ẢNH THỦ LÊ THỊ HÀ 550
LÊ THỊ HÀ QUỐC LỘ 22 440
96 TRƯNG NỮ VƯƠNG QUANG TRUNG TRẦN KHẮC CHÂN 5,720
TRẦN KHẮC CHÂN LÒ SÁT SINH 3,300
97 TRƯNG VƯƠNG 3 NGUYỄN ẢNH THỦ TUYẾN ỐNG NƯỚC 660
98 TUYẾN 9 XÃ THỚI TAM THÔN ĐẶNG THÚC VỊNH LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN - ĐÔNG THẠNH 660
99 TUYẾN 5 XÃ THỚI TAM THÔN TÔ KÝ KÊNH TRẦN QUANG CƠ 660
100 XUÂN THỚI THƯỢNG 4 (ẤP 4) PHAN CÔNG HỚN XUÂN THỚI THƯỢNG 2 400
101 XUÂN THỚI THƯỢNG 5 (ẤP 5) PHAN CÔNG HỚN NGUYỄN THỊ THỬ 440
102 XUÂN THỚI THƯỢNG 6 (ẤP 2) NGUYỄN THỊ THỬ TRẦN VĂN MƯỜI 400
103 XUÂN THỚI THƯỢNG 7 (ẤP 3) TRẦN VĂN MƯỜI BÀ ĐIỂM 1 550
104 XUÂN THỚI THƯỢNG 8 (ẤP 3) PHAN CÔNG HỚN BÀ ĐIỂM 1 480
105 XUÂN THỚI THƯỢNG 9 (ẤP 3) TRẦN VĂN MƯỜI XUÂN THỚI THƯỢNG 8 440
106 XUÂN THỚI THƯỢNG 15 (ẤP 1) XUÂN THỚI THƯỢNG 16 DƯƠNG CÔNG KHI 400
107 XUÂN THỚI THƯỢNG 16 (ẤP 1) XUÂN THỚI THƯỢNG 17 PHAN CÔNG HỚN 400
108 XUÂN THỚI THƯỢNG 17 (ẤP 1) XUÂN THỚI THƯỢNG 1 DƯƠNG CÔNG KHI 400
109 XUÂN THỚI THƯỢNG 23 (ẤP 4) XUÂN THỚI THƯỢNG 4 XUÂN THỚI THƯỢNG 24 400
110 XUÂN THỚI THƯỢNG 24 (ẤP 4) XUÂN THỚI THƯỢNG 1 XUÂN THỚI THƯỢNG 4 400
111 XUÂN THỚI THƯỢNG 26 XUÂN THỚI THƯỢNG 4 XUÂN THỚI THƯỢNG 26-4 400
112 VẠN HẠNH 1 NGUYỄN ẢNH THỦ TRUNG MỸ - TÂN XUÂN 660
113 VẠN HẠNH 3 NGUYỄN ẢNH THỦ VẠN HẠNH 1 660
114 VẠN HẠNH 4 NGUYỄN ẢNH THỦ VẠN HẠNH 1 660
115 XUÂN THỚI 2 XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG TRẦN VĂN MƯỜI KÊNH TIÊU LIÊN XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG - XUÂN THỚI SƠN 440
116 XUÂN THỚI 3 XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG QUỐC LỘ 22 TRẦN VĂN MƯỜI 440
117 XUÂN THỚI 15 XUÂN THỚI 3 QUỐC LỘ 22 350
118 XUÂN THỚI 5 TRẦN VĂN MƯỜI QUỐC LỘ 22 370
119 XUÂN THỚI 6 TRẦN VĂN MƯỜI KÊNH TIÊU LIÊN XÃ 260
120 XUÂN THỚI 8 TRẦN VĂN MƯỜI TUYẾN LIÊN XÃ (TÂN XUÂN - XUÂN THỚI SƠN - XUÂN THỚI THƯỢNG) 350
121 XUÂN THỚI ĐÔNG 7 XUÂN THỚI ĐÔNG 2 XUÂN THỚI ĐÔNG 23 330
122 XUÂN THỚI ĐÔNG 9 XUÂN THỚI ĐÔNG 3 ĐƯỜNG LIÊN XÃ: TÂN XUÂN-XUÂN THỚI SƠN-XUÂN THỚI THƯỢNG 330
123 XUÂN THỚI ĐÔNG 23 TRẦN VĂN MƯỜI QUỐC LỘ 22 330
124 XUÂN THỚI SƠN 16 ĐẦU XUÂN THỚI SƠN 1 XUÂN THỚI SƠN 4 330
125 XUÂN THỚI SƠN 2 NGUYỄN VĂN BỨA CUỐI XUÂN THỚI SƠN 20 440
126 XUÂN THỚI SƠN 20 NGUYỄN THỊ THỬ CUỐI ĐƯỜNG 440
127 XUÂN THỚI SƠN 20C NGUYỄN THỊ THỬ XUÂN THỚI SƠN 17 330
128 XUÂN THỚI SƠN 22 NGUYỄN THỊ THỬ KÊNH TIÊU LIÊN XÃ 330
129 XUÂN THỚI SƠN 37 NGUYỄN VĂN BỨA DƯƠNG CÔNG KHI 330
130 XUÂN THỚI SƠN 38 CUỐI XUÂN THỚI SƠN 20 GIÁP XTT (DỌC KÊNH LIÊN XÃ) 330
131 XUÂN THỚI SƠN 4 NGUYỄN VĂN BỨA DƯƠNG CÔNG KHI 330
132 XUÂN THỚI SƠN 5 ĐẶNG CÔNG BỈNH CUỐI KÊNH 6 330

DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HÓC MÔN, TPHCM NĂM 2010

KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TPHCM

Các tin khác liên quan cùng chủ đề

 
bán chung cư mulberry lane

Giới thiệu Dịch vụ Nhà đất và BĐS Uy tín

Khu đô thị mới, Khu do thi moi

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU, DỊCH VỤ TẠI ĐÂY
Đặt Logo, Text Link của bạn tại vị trí này. LH: QuangCao@...

Sàn bất động sản trực tuyến  ANCU.COM

BẤT ĐỘNG SẢN An Cư
Sàn bất động sản ANCU.COM. Thông tin mua bán & dự án BĐS tin cậy, cập nhật hàng ngày

Bất động sản olO.vn

Tìm bất động sản
Chuyên trang giao dịch nhà đất lớn nhất. Với hơn 100.000 giao dịch, bạn có thể tìm thông tin nhanh chóng....

Bản tin bất động sản

TIN NHÀ ĐẤT CẬP NHẬT
Bantinnhadat.vn - Tin tức nhà đất mới nhất. Tin dự án, chính sách, luật BĐS...

Bản tin bất động sản

Thuevanphong.com.vn
Thuevanphong.com.vn - Dịch vụ cho thuê mặt bằng văn phòng nhiều địa điểm, diện tích, giá tốt...

Văn phòng giá rẻ Hà Nội, miễn phí 100% Môi giới cho khách thuê


Ký gửi cho thuê văn phòng
Cho thuê nhanh chóng chỉ từ 2-5 ngày, hỗ trợ tối đa người cho thuê
VP Hà Nội nhiều ưu đãi hấp dẫn
Dịch vụ cho thuê văn phòng tại Hà Nội. Miễn phí 100% môi giới cho khách thuê
Vị trí đẹp, giá thuê chỉ từ 18USD/m2 và nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách thuê

Đang trực tuyến

Hiện có 423 khách Trực tuyến

Lien he Quang cao Thiet ke Xay dung Thiet ke Noi that Tu van Phong thuy Tai nguyen Moi truong Do dac Ban do