KhuDoThiMoi.Com

Trang chủ Dữ liệu Bảng giá Nhà đất Bảng giá đất quận Lê Chân, Hải Phòng năm 2010

Bảng giá đất quận Lê Chân, Hải Phòng năm 2010

Bang gia dat Hai Phong 2010Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Lê Chân, Hải Phòng năm 2010. Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Đơn vị tính: đồng/m2. Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề

Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Lê Chân, Hải Phòng năm 2010

[Your AD Here]

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Đơn vị tính: đồng/m2

Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề


Số TT

 

Tên đường phố

Đoạn đường phố

Loại đường phố


Giá đất ở

Giá đất phi nông nghiệp

Từ

Đến

1

Tô Hiệu

Đầu đường

Cuối đường

1

35,000,000

21,000,000

2

Nguyễn Đức Cảnh

Cầu Đất

Ngã tư Tam Kỳ

1

35,000,000

21,000,000

3

Ngã tư Tam Kỳ

Chân dốc Cầu Quay (Số nhà 226 và số nhà 269)

2

30,000,000

18,000,000

4

Từ chân dốc Cầu Quay

(Số nhà 271)

Đến giáp đường Lán Bè (thẳng gầm cầu chui đường sắt xuống)

3

25,000,000

15,000,000

5

Từ chân dốc Cầu Quay

(Số nhà 228)

Đi lên Cầu đến đường sắt

4

20,000,000

12,000,000

6

Hai Bà Trưng

Ngã 4 Cầu Đất

Trần Nguyên Hãn

2

30,000,000

18,000,000

7

Tôn Đức Thắng

Ngã 4 An Dương

Cầu An Dương

3

25,000,000

15,000,000

8

Trần Nguyên Hãn

Đập Tam Kỳ

Chân Cầu Niệm

3

25,000,000

15,000,000

9

Hồ Sen

Từ Tô Hiệu

Ngã 3 đi Chợ Con

3

25,000,000

15,000,000

10

Ngã 3 đi Chợ Con

Đến hết đường

(cửa cống Hộp)

4

20,000,000

12,000,000

11

Đường ven mương cứng thoát nước

Đầu mương (cuối Hồ Sen kéo dài)

Theo hai bên đường mương cứng thoát nước đến cầu Quán Nải

8

6,000,000

3,600,000

12

Hàng Kênh

Tô Hiệu

Bốt Tròn

3

25,000,000

15,000,000

13

Cát Cụt

Đầu đường

Cuối đường

3

25,000,000

15,000,000

14

Mê Linh

Đầu đường

Cuối đường

3

25,000,000

15,000,000

15

Lê Chân

Đầu đường

Cuối đường

3

25,000,000

15,000,000

16

Chùa Hàng

Ngã 4 (Tô Hiệu)

Ngã 3 Cột Đèn

4

20,000,000

12,000,000

17

Ngã 3 Cột Đèn

Đến hết phố

5

16,000,000

9,600,000

18

Chợ Con

Đầu đường

Cuối đường

4

20,000,000

12,000,000

19

Dư Hàng

Ngã 3 Cột Đèn

Ngã 3 Nhà nghỉ

Công Đoàn (Hồ Sen)

4

20,000,000

12,000,000

20

Nguyễn Công Trứ

Đầu đường

Cuối đường

4

20,000,000

12,000,000

21

Nguyễn Văn Linh

Lạch Tray

Đường vào UBND

Phường Dư Hàng Kênh

4

20,000,000

12,000,000

22

Đường vào UBND

Phường Dư Hàng Kênh

Cầu An Đồng

5

16,000,000

9,600,000

23

Đình Đông

Đầu đường

Cuối đường

4

20,000,000

12,000,000

24

Đường Thiên Lôi

Ngã 3 Đôn Niệm

(Trần Nguyên Hãn)

Công ty sản xuất dịch vụ

Duyên Hải

4

20,000,000

12,000,000

25

Công ty sản xuất dịch vụ

Duyên Hải

Nguyễn Văn Linh

5

16,000,000

9,600,000

26

Nguyễn Văn Linh

Đường vào thôn Trại Lẻ

6

12,000,000

7,200,000

27

Đường vào thôn Trại Lẻ

Cầu Rào

5

16,000,000

9,600,000

28

Phố Kênh Dương

Từ Nguyễn văn Linh

Đến Hào Khê

6

12,000,000

7,200,000

29

Các đường nhánh trong khu vực ra trục chính (đường trục chính là đường từ Nguyễn Văn Linh đến ngõ Hào Khê)

7

8,000,000

4,800,000

30

Đường nhánh còn lại

8

6,000,000

3,600,000

31

Đường vòng quanh

Hồ Sen

Đường Chợ Con vòng

quanh hồ

Đường Hồ Sen

5

16,000,000

9,600,000

32

Chợ Hàng

Ngã 3 Bốt Tròn

Quán Sỏi

5

16,000,000

9,600,000

33

Lán Bè

Cầu Quay

Cầu An Đồng

(An Dương 2)

5

16,000,000

9,600,000

34

Đường Miếu Hai Xã

Ngã 3 Quán Sỏi

Đường Dư Hàng

5

16,000,000

9,600,000

35

Đường qua UBND

phường Dư Hàng Kênh

Đường Nguyễn Văn Linh

Đường Chợ Hàng

6

12,000,000

7,200,000

36

Phố Đồng Thiện

Đường Nguyễn Văn Linh

Đường Thiên Lôi

6

12,000,000

7,200,000

37

Nguyên Hồng

Đầu đường

Cuối đường

6

12,000,000

7,200,000

38

Lam Sơn

Đầu đường

Cuối đường

6

12,000,000

7,200,000

39

Phố Nhà Thương

Đầu đường

Cuối đường

6

12,000,000

7,200,000

40

Phố Trại Lẻ

Nguyễn Văn Linh

Đường Thiên Lôi

7

8,000,000

4,800,000

41

Hoàng Quý

Từ Tô Hiệu

Hết phố

7

8,000,000

4,800,000

42

Phố Cầu Niệm

Trần Nguyên Hãn đi vòng

Nguyễn Văn Linh

7

8,000,000

4,800,000

43

Đường qua Trường Đại học dân lập

Đường Nguyễn Văn Linh qua cổng Trường ĐHDL

Đường Chợ Hàng

7

8,000,000

4,800,000

44

Phố Đông Trà

Đầu đường

Cuối đường

7

8,000,000

4,800,000

45

Vũ Chí Thắng

Đầu đường

Cuối đường

7

8,000,000

4,800,000

46

Phố Chợ Đôn

Từ đường Thiên Lôi qua

chợ Đôn

Vào khu Tái định cư

quốc lộ 5

7

8,000,000

4,800,000

47

Nguyễn Sơn Hà

Đầu đường

Cuối đường

7

8,000,000

4,800,000

48

Đinh Nhu

Đầu đường

Cuối đường

7

8,000,000

4,800,000

49

Phố Trực Cát

Ngã 3 Thiên Lôi

Vào khu dân cư số 4

8

6,000,000

3,600,000

50

Đường vào trường Tiểu học Vĩnh Niệm

Từ đường Thiên Lôi

Hết đường

8

6,000,000

3,600,000

51

Các nhánh của đường Đông Trà

Đường Đông Trà

Đường qua

Đại học Dân lập

9

4,000,000

2,400,000

52

Phạm Hữu Điều

Đầu đường

Cuối đường

9

4,000,000

2,400,000

53

Phạm Huy Thông

Đầu đường

Cuối đường

9

4,000,000

2,400,000

54

Đường vào khu dân cư số 3 (phường Vĩnh Niệm)

Từ đường Thiên Lôi

Cầu ông Cư

8

6,000,000

3,600,000

55

Phạm Tử Nghi

Đầu đường

Cuối đường

9

4,000,000

2,400,000

56

Đường vào Trường

Trung học Vĩnh Niệm

Đường Thiên Lôi

Hết đường

9

4,000,000

2,400,000

57

Cầu Cáp

Đầu đường

Cuối đường

9

4,000,000

2,400,000

58

Thi Sơn

Đầu đường

Cuối đường

9

4,000,000

2,400,000

59

Nguyễn Tường Loan

Đầu đường

Cuối đường

9

4,000,000

2,400,000

60

Đường vào tiểu đoàn

Tăng Thiết Giáp

Đường Thiên Lôi

Đến bờ đê

9

4,000,000

2,400,000

61

Đường vào khu 4

Vĩnh Niệm

Đường Thiên Lôi

Hết đường

9

4,000,000

2,400,000

62

Bờ mương thoát

nước Tây Nam

Nguyễn Văn Linh

Thiên Lôi

10

2,700,000

1,620,000

63

Đường ven hồ điều hoà

(đường nối ven hồ

Lâm Tường - Dư Hàng)

Đầu đường

Cuối đường

10

2,700,000

1,620,000

64

Đường ven mương cứng dự án thoát nước 1B

Cầu Quán Nải đi vòng

theo 2 bên mương

Đường Nguyễn Văn Linh

9

4,000,000

2,400,000

65

Đường qua Đại học Dân lập

Cổng Cty may Đại Việt

10

2,700,000

1,620,000

66

Đường nhánh khu 3 Vĩnh Niệm

Đường khu 3

Hết đường

10

2,700,000

1,620,000

67

Các đường trục bêtông (hoặc rải nhựa) có mặt cắt từ 4m trở lên thuộc các phường Vĩnh Niệm, Dư Hàng Kênh, Nghĩa Xá

10

2,700,000

1,620,000

68

Các đường trục bêtông (hoặc rải nhựa) có mặt cắt từ 3m - 4m thuộc các phường Vĩnh Niệm, Dư Hàng Kênh, Nghĩa Xá

11

2,100,000

1,260,000

69

Đường Hào Khê

Đầu đường

Cuối đường

7

8,000,000

4,800,000

70

Đường kênh

An Kim Hải

Từ đường Lam Sơn

Đến đường

Trần Nguyên Hãn

6

12,000,000

7,200,000

DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG NĂM 2010

KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng

Các tin khác liên quan cùng chủ đề

 
bán chung cư mulberry lane

Giới thiệu Dịch vụ Nhà đất và BĐS Uy tín

Khu đô thị mới, Khu do thi moi

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU, DỊCH VỤ TẠI ĐÂY
Đặt Logo, Text Link của bạn tại vị trí này. LH: QuangCao@...

Sàn bất động sản trực tuyến  ANCU.COM

BẤT ĐỘNG SẢN An Cư
Sàn bất động sản ANCU.COM. Thông tin mua bán & dự án BĐS tin cậy, cập nhật hàng ngày

Bất động sản olO.vn

Tìm bất động sản
Chuyên trang giao dịch nhà đất lớn nhất. Với hơn 100.000 giao dịch, bạn có thể tìm thông tin nhanh chóng....

Bản tin bất động sản

TIN NHÀ ĐẤT CẬP NHẬT
Bantinnhadat.vn - Tin tức nhà đất mới nhất. Tin dự án, chính sách, luật BĐS...

Bản tin bất động sản

Thuevanphong.com.vn
Thuevanphong.com.vn - Dịch vụ cho thuê mặt bằng văn phòng nhiều địa điểm, diện tích, giá tốt...

Văn phòng giá rẻ Hà Nội, miễn phí 100% Môi giới cho khách thuê


Ký gửi cho thuê văn phòng
Cho thuê nhanh chóng chỉ từ 2-5 ngày, hỗ trợ tối đa người cho thuê
VP Hà Nội nhiều ưu đãi hấp dẫn
Dịch vụ cho thuê văn phòng tại Hà Nội. Miễn phí 100% môi giới cho khách thuê
Vị trí đẹp, giá thuê chỉ từ 18USD/m2 và nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách thuê

Đang trực tuyến

Hiện có 492 khách Trực tuyến

Lien he Quang cao Thiet ke Xay dung Thiet ke Noi that Tu van Phong thuy Tai nguyen Moi truong Do dac Ban do