KhuDoThiMoi.Com

Trang chủ Dữ liệu Bảng giá Nhà đất Bảng giá đất quận Đồ Sơn, Hải Phòng năm 2010

Bảng giá đất quận Đồ Sơn, Hải Phòng năm 2010

Bang gia dat Hai Phong 2010Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Đồ Sơn, Hải Phòng năm 2010. Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Đơn vị tính: đồng/m2. Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề

Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Đồ Sơn, Hải Phòng năm 2010

[Your AD Here]

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Đơn vị tính: đồng/m2

Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề


STT

 

Tên đường phố

Đoạn đường phố

Loại đường phố

Giá đất ở

Giá đất phi nông nghiệp

Từ

Đến

1

Đường Phạm Văn Đồng

Tiếp giáp quận Dương Kinh

Ngã 3 cây xăng quán Ngọc

4,500,000

2,700,000

2

Đường Nguyễn Hữu Cầu

Ngã 3 (cây xăng quán Ngọc)

Ngã 3 (đường bà Đế - đường Nguyễn Hữu Cầu

5,000,000

3,000,000

3

Đường Nguyễn Hữu Cầu (kéo dài)

Ngã 3 (đường bà Đế - đường Nguyễn Hữu Cầu

Ngã 3 (Cổng trào - phố Lý Thánh Tông)

9,000,000

5,400,000

4

Đường Nguyễn Hữu Cầu

Ngã 3 Đồng Nẻo

Công an phường Ngọc Xuyên

3,500,000

2,100,000

5

Đường 14 (cũ)

Ngã 3 đường 14 (cũ) đường Phạm Văn Đồng (nhà ông Lâm)

Ngã 3 Đồng Nẻo

3,000,000

1,800,000

6

Lý Thánh Tông

Ngã 3 (đường Nguyễn Hữu Cầu - phố Lý Thánh Tông)

Ngã 3 chẽ (phố suối chẽ - phố Lý Thánh Tông)

7

8,000,000

4,800,000

7

Ngã 3 chẽ (phố suối chẽ - phố Lý Thánh Tông)

Ngã 3 khu I (phố Vạn Sơn - Lý Thái Tổ - phố Lý Thánh Tông) Trung tâm tập huấn nghiệp vụ Ngân hàng

10,000,000

6,000,000

8

Lý Thái Tổ

Ngã 3 khu I (phố Vạn Sơn - Lý Thái Tổ - phố Lý Thánh Tông) Trung tâm tập huấn nghiệp vụ Ngân hàng - qua Vụng Hương

Ngã 4 Đoàn An điều dưỡng 295 (khu B)

7

8,000,000

4,800,000

9

Vạn Hoa

Ngã 4 Đoàn 295 (khu B) qua ngã 3 dốc đồi 79 - ngã 3 bãi xe

- ngã 3 con Hươu - Pagotdong

Đỉnh đồi CASINO

15,000,000

9,000,000

10

Sơn Hải

Ngã 3 Bách Hóa (phố Lý Thánh Tông - phố Sơn Hải)

Ngã 3 (đường Nguyễn Hữu Cầu

- Sơn Hải)

3,500,000

2,100,000

11

Đình Đoài

Ngã 3 cống Thị (phố Lý Thánh Tông - Đình Đoài)

Ngã 3 (phố Sơn Hải

- đường Đình Đoài)

10

2,700,000

1,620,000

12

Tổ dân phố Vừng

UBND phường Vạn Sơn

Ngã 3 (đường Nguyễn Hữu Cầu - khu nội thương)

2,000,000

1,200,000

13

Phố suối Chẽ

Ngã 3 (phố Lý Thánh Tông

- phố suối Chẽ)

Hết khu dân cư Tổ dân phố Chẽ

1,500,000

900,000

14

Tuyến đường

Ngã 3 Nguyễn Hữu Cầu kéo dài (nhà ông Sơn) qua HTX Xây dựng 670

Ngã 3 phố Lý Thánh Tông

(nhà ông Hào)

10

2,700,000

1,620,000

15

Tuyến đường

Từ ngã 3 qua Trung tâm điều dưỡng TBXH và người có công

Khách sạn Thương mại

4,500,000

2,700,000

16

Tuyến đường

Ngã 3 khu I (phố Vạn Sơn - Lý Thái Tổ - phố Lý Thánh Tông) Trung tâm tập huấn nghiệp vụ Ngân hàng

Cổng Đoàn An dưỡng 295

(Khu A)

10,000,000

6,000,000

17

Đường bà Đế

Ngã 3 (đường 353 - đường Nguyễn Hữu Cầu)

Đề bà Đế

3,500,000

2,100,000

18

Đường Đoàn Kết 3

(lô 2+lô 3)

Nhà bà Thanh

Nhà bà Quý

11

2,100,000

1,260,000

19

Đường Đoàn Kết 4

(lô 4+lô 5)

Nhà ông Tàng

Nhà ông Sáu

1,500,000

900,000

20

Đường Đoàn Kết 5

(lô 6+lô 7)

Nhà ông Nho

Nhà ông Việt

800,000

480,000

21

Đường Đoàn Kết 6

(lô 8+lô 9)

Nhà ông Thành

Nhà bà Thơm

700,000

420,000

22

Đường Đoàn Kết 7

(lô 10+lô 11)

Nhà bà Làng

Nhà bà Bộ

600,000

360,000

23

Đường Đông Đoàn Kết

(lô 2+lô 3)

Nhà ông Nhiều

Nhà ông Ninh

1,200,000

720,000

24

Đường Đông Đoàn Kết

(lô 4+lô 5)

Nhà ông Chiến

Nhà ông Ba

1,100,000

660,000

25

Đường Đông Đoàn Kết

(lô 6+lô 7)

Nhà bà Mung

Nhà bà Phì

850,000

510,000

26

Đường Đông Đoàn Kết

(lô 8+lô 9)

Nhà ông Uý

Nhà ông Sơn

700,000

420,000

27

Đường Đông Đoàn Kết

(lô 10+lô 11)

Nhà ông Thịnh

Nhà ông Long

600,000.0

360,000

28

Đường Đông Đoàn Kết (lô12)

Nhà ông Lược

Nhà bà Thuỷ

500,000

300,000

29

Tuyến đường

Ngã 3 (nhà bà Nghị - đường Nguyễn Hữu Cầu) qua nhà nghỉ Bộ Xây dựng

Cổng Trung đoàn 50

4,500,000

2,700,000

30

Phạm Ngọc

Ngã 3 Quán Ngọc

Ngã 3 Cống đá (đường suối Rồng - Phạm Ngọc

- đường Nghè)

1,300,000

780,000

31

Tuyến đường

Ngã 3 phố Lý Thánh Tông (nhà ông Ngải) qua cổng trường THNV

Ngã 3 đường Nguyễn Hữu Cầu (đường 353 mới)

1,500,000

900,000

32

Suối Rồng

Khối dân vận - Đoàn thể

Ngã 3 cột mốc (đường Thanh niên - suối Rồng)

10

2,700,000

1,620,000

33

Ngã 3 cột mốc (đường Thanh niên - đường suối Rồng)

Ngã 3 Cống đá (đường suối Rồng - Phạm Ngọc

- đường Nghè)

1,500,000

900,000

34

Thanh niên

Ngã 3 cột mốc (đường Thanh niên - suối Rồng)

Ngã 3 (đường Thanh niên

- suối Rồng)

10

2,700,000

1,620,000

35

Đầu đường (lô 2)

Cuối đường (lô 2)

1,500,000

900,000

36

Đường Trung Dũng 1

(lô 1)

Nhà ông Dũng

Nhà ông Cẩm

9

4,000,000

2,400,000

37

Đường Trung Dũng 2

(lô 2+ lô 3)

Nhà ông Giới

Nhà ông Vấn

10

2,700,000

1,620,000

38

Đường Trung Dũng 3

(lô 4+ lô 5)

Nhà ông Tỉnh

Nhà ông Giới

1,500,000

900,000

39

Đường Trung Dũng 4

(Giáp khu đô thị

- sân Goll)

Nhà ông Ninh

Nhà ông Kỷ

1,100,000

660,000

40

Đường công vụ đê biển I

Ngã 3 đường 353

Đê biển I

1,500,000

900,000

41

Đường Nghè

Ngã 3 Cống đá (ngã 3 dường suối Rồng, Phạm Ngọc,

đường Nghè)

C6 (thuộc địa phận phường

Vạn Hương)

1,000,000

600,000

42

Vạn Sơn

Ngã 3 khu I ( Phố Vạn Sơn- Lý Thái Tổ, Phố Lý Thánh Tông)

Qua ngã 3 Lâm nghiệp

Ngã 4 Đoàn An điều dưỡng 295

( khu B)

6

12,000,000

7,200,000

43

Vạn Bún

Ngã 3 Lâm nghiệp (phố Vạn Sơn - Vạn Bún)

Ngã 3 (đường Lý Thái Tổ

- Vạn bún)

7

8,000,000

4,800,000

44

Ngã 4 Vạn Bún

Nhà nghỉ Hoá chất

7

8,000,000

4,800,000

45

Ngã 4 Vạn Bún

Hạt Kiểm lâm

7

8,000,000

4,800,000

46

Ngã 4 đoàn 295B (ven biển)

Ngã 3 bãi xe khu II

6

12,000,000

7,200,000

47

Đường Hiếu Tử

Ngã 3 giáp đường Vạn Hoa qua Biệt thự Hoa Lan qua nhà nghỉ Hội thảo

Đỉnh đồi CASINO

6

12,000,000

7,200,000

48

Đường Vạn Hương

Quán Gió qua Biệt thự 21

Ngã 3 giáp đường Vạn Sơn (nhà nghỉ Bưu Điện)

15,000,000

9,000,000

49

Yết Kiêu

Ngã 3 con Hưu -

Tượng Ba Cô - Quán Gió

Dốc đồi 79

15,000,000

9,000,000

50

Tuyến đường

Tượng Ba Cô

Ngã 3 Bãi xe (khu II)

15,000,000

9,000,000

51

Tuyến đường

Ngã 3 khách sạn Hải Âu

Khách sạn Vạn Thông

15,000,000

9,000,000

52

Tuyến đường

Ngã 3 Vạn Hoa (Khu II)

Ngã 3 Yết Kiêu

(giếng tròn) (khu II)

6

12,000,000

7,200,000

53

Đường Vạn Lê

Ngã 3 đường 353

mới (Nhà nghỉ Uyển Nhi)

Cống Họng

7,000,000

4,200,000

54

Tuyến đường

Ngã 3 Vạn Hoa

(cổng KS Bộ Xây dựng - khu II)

Nhà nghỉ Ngọc Bảo

phía Tây - Khu II

6

12,000,000

7,200,000

55

Đường Thung

Lũng xanh

Ngã 3 (phố Vạn Hoa - đường Thung Lũng xanh )

Cuối đường

6

12,000,000

7,200,000

56

Đường 401

Ngã 3 Quán Ngọc

Cầu sông Họng

1,200,000

720,000

57

Cầu sông Họng

Cầu Gù

1,000,000

600,000

58

Cầu Gù

Giáp xã Tú Sơn,

Huyện Kiến Thuỵ

800,000

480,000

59

Đường trục phường

Bàng La

Ngã 4 Bưu điện

Ngã 3 nhà bà Lựu

600,000

360,000

60

Đường trục phường

Bàng La

Ngã 4 Bưu điện phường

Chợ Đại Thắng

600,000

360,000

61

Đường trục phường

Bàng La

Cổng làng VH Tiểu Bàng

Dốc ông Thiện

600,000

360,000

62

Đường trục phường

Bàng La

Ngã 4 Cầu Gù

Cống mới

500,000

300,000

63

Đường trục phường

Bàng La

Ngã 4 Cầu Gù

Nhà ông Trừ

500,000

300,000

64

Đường trục phường

Bàng La

Ngã 4 Bưu điện.

Đê biển II

500,000

300,000

65

Đường trục phường

Bàng La

Ngã 3 đường 401

(Nhà ông Phượng)

Nhà ông Thuỵ

500,000

300,000

66

Đường công vụ

Dốc ông Thiện

Cống Đại Phong

500,000

300,000

67

Đường công vụ đê

biển II

Ngã 3 Trường Tiểu học Đồng Tiến, Bàng La

Đê biển II

500,000

300,000

68

Đường 403

Ngã 3 Đồng Nẻo

Cống than (nhà ông Kế)

1,500,000

900,000

69

Cống than (nhà ông Kế)

Cống sông Sàng

1,200,000

720,000

70

Đường trục phường

Ngã 3 đường 353

Nhà ông Nhàn

1,000,000

600,000

71

Đường trục TDP

Đức Hậu

Cổng làng văn hóa Đức Hậu

Nhà ông Sáo

1,200,000

720,000

72

Đường trục KDC

Đức Hậu

Nhà ông Sáo

Cống ôngTừ

1,000,000

600,000

73

Đường trục

KDC Nghĩa Phương

Cổng làng Nghĩa Phương

Cống ông Hùng

1,200,000

720,000

74

Đường trục

KDC Nghĩa Phương

Cống ông Hùng

Nhà ông Năm

1,000,000

600,000

75

Đường trục

KDC Dân Tiến

Nhà ông Quảng

Nhà ông Ngân

800,000

480,000

76

Đường trục đi UBND phường Hợp Đức

Đường 353 ( nhà ông Sức)

Nhà bà Nhe

11

2,100,000

1,260,000

77

Đường trục đi UBND phường Hợp Đức

Nhà bà Nhe

Cống ông Tạt

1,500,000

900,000

78

Đường trục

TDP Quý Kim

Đường 353 chợ Quý Kim

(Nhà ông Mạnh)

Nhà ông Điệp

1,500,000

900,000

79

Nhà ông Điệp

Nhà ông Kênh

1,000,000

600,000

80

Đường trục

TDP Trung Nghĩa

Từ đường 353

(Nhà ông Phương)

Nhà ông Thạo

1,500,000

900,000

81

Nhà ông Thạo

Hết nhà ông Đợi

1,000,000

600,000

82

Đường trục phường

Cống ông Tạt

Giáp địa phận phường Minh Đức

1,000,000

600,000

83

Đường trục phường

Cống ông Tạt

Giáp địa phận ông Thê

( Trung Nghĩa )

1,000,000

600,000

84

Đường trục phường

Cống UBND phường Hợp Đức

Giáp thôn Kính Trực xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy

800,000

480,000

85

Đường trục phường

Cống Nghĩa trang LS

Thôn Lão Phú, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy

800,000

480,000

86

Đường trục TDP

Quý Kim

Nhà ông Hạ

Mương Trung thuỷ nông

800,000

480,000

87

Đường trục TDP

Đức Hậu

Cống ông Cầu

Cống mương Trung thuỷ nông

800,000

480,000

88

Đường trục TDP

Bình Minh

Nhà ông Thành

Giáp TDP Dân Tiến ( Minh Đức)

800,000

480,000

89

Đường trục TDP

Quyết Tiến

Cống ông Từ

Giáp phường Hòa Nghĩa quận Dương Kinh

500,000

300,000

90

Ngõ

Nhà ông Nhậm

Nhà ông Hùng Mái

1,000,000

600,000

91

Đường trục và ngõ bê tông chưa có trong bảng giá có mặt cắt từ 4m trở lên

500,000

300,000

92

Đường trục và ngõ bê tông chưa có trong bảng giá có mặt cắt từ 3m đến 4m

400,000

240,000

93

Đường trục và ngõ bê tông chưa có trong bảng giá có mặt cắt dưới 3m

350,000

210,000

Đất mặt nước

94

Đất mặt nướ khu Vạn Bún

500,000

300,000

95

Đất mặt nước khu Vạn Lê

500,000

300,000

96

Đất mặt nước chân đồi 72

550,000

330,000

97

Đất mặt nước Đảo Dáu

400,000

240,000

98

Đất mặt nước giáp đê biển I (phường Ngọc Xuyên, Ngọc Hải),

giáp đê biển II (phường Bàng La, Vạn Hương).

350,000

210,000

DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN ĐỒ SƠN, HẢI PHÒNG NĂM 2010

KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng

Các tin khác liên quan cùng chủ đề

 
bán chung cư mulberry lane

Giới thiệu Dịch vụ Nhà đất và BĐS Uy tín

Khu đô thị mới, Khu do thi moi

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU, DỊCH VỤ TẠI ĐÂY
Đặt Logo, Text Link của bạn tại vị trí này. LH: QuangCao@...

Sàn bất động sản trực tuyến  ANCU.COM

BẤT ĐỘNG SẢN An Cư
Sàn bất động sản ANCU.COM. Thông tin mua bán & dự án BĐS tin cậy, cập nhật hàng ngày

Bất động sản olO.vn

Tìm bất động sản
Chuyên trang giao dịch nhà đất lớn nhất. Với hơn 100.000 giao dịch, bạn có thể tìm thông tin nhanh chóng....

Bản tin bất động sản

TIN NHÀ ĐẤT CẬP NHẬT
Bantinnhadat.vn - Tin tức nhà đất mới nhất. Tin dự án, chính sách, luật BĐS...

Bản tin bất động sản

Thuevanphong.com.vn
Thuevanphong.com.vn - Dịch vụ cho thuê mặt bằng văn phòng nhiều địa điểm, diện tích, giá tốt...

Văn phòng giá rẻ Hà Nội, miễn phí 100% Môi giới cho khách thuê


Ký gửi cho thuê văn phòng
Cho thuê nhanh chóng chỉ từ 2-5 ngày, hỗ trợ tối đa người cho thuê
VP Hà Nội nhiều ưu đãi hấp dẫn
Dịch vụ cho thuê văn phòng tại Hà Nội. Miễn phí 100% môi giới cho khách thuê
Vị trí đẹp, giá thuê chỉ từ 18USD/m2 và nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách thuê

Đang trực tuyến

Hiện có 446 khách Trực tuyến

Lien he Quang cao Thiet ke Xay dung Thiet ke Noi that Tu van Phong thuy Tai nguyen Moi truong Do dac Ban do