KhuDoThiMoi.Com

Trang chủ Dữ liệu Bảng giá Nhà đất Bảng giá đất quận Dương Kinh, Hải Phòng năm 2010

Bảng giá đất quận Dương Kinh, Hải Phòng năm 2010

Bang gia dat Hai Phong 2010Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Dương Kinh, Hải Phòng năm 2010. Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Đơn vị tính: đồng/m2. Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề

Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Dương Kinh, Hải Phòng năm 2010

[Your AD Here]

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Đơn vị tính: đồng/m2

Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề

Số TT

Tên đường phố

 

Đoạn đường phố

 

Giá đất ở

Giá đất phi

nông nghiệp

Từ

Đến

I

Phạm Văn Đồng (353 : Cầu Rào - Đồ Sơn)

1

Cầu Rào theo đường 353 mới

Khách sạn PrealRiver

7,500,000

4,500,000

2

Khách sạn PrealRiver

Ngã 3 đường 353 cũ

(Cây xăng Công ty Sao Đỏ)

6,500,000

3,900,000

3

Ngã 3 đường 353 cũ

(Cây xăng Công ty Sao Đỏ)

Đường vào UBND phường Anh Dũng

4,500,000

2,700,000

4

Đường vào UBND phường Anh Dũng

Cách ngã 3 Ninh Hải

(Nút giao thông 353và355) 300 mét

5,000,000

3,000,000

5

Cách ngã 3 Ninh Hải

(Nút giao thông 353,355) 300 mét

Ngã 3 đường Kênh Hòa Bình

5,500,000

3,300,000

6

Ngã 3 đường Kênh Hòa Bình

Cách ngã 3 đường vào UBND phường Tân thành (đường công vụ 3) 300 mét

5,000,000

3,000,000

7

Tim đường công vụ 3 (đường vào UBND phường Tân Thành)

về hai phía mỗi phía 300 mét

5,500,000

3,300,000

8

Cách ngã 3 đường vào UBND phường

Tân thành về phía Đồ Sơn 300 mét

Hết địa phận phường Tân Thành

5,000,000

3,000,000

9

Cầu Rào theo đường 353 cũ

Ngã 3 đường 353 mới

(Cây xăng Công ty Sao Đỏ)

5,500,000

3,300,000

III

Đường 355 (Ninh Hải - Kiến An)

10

Ngã 3 Ninh Hải

(Nút giao thông 353 vàđường355)

300 mét đầu đường về phía Kiến An

4,500,000

2,700,000

11

Sau 300 mét đầu về phía Kiến An

Hết khu Dự án phát triển nhà ở

Anh Dũng 6

3,500,000

2,100,000

12

Hết khu Dự án phát triển nhà ở

Anh Dũng 6

Công ty TNHH Cự Bách

3,000,000

1,800,000

13

Công ty TNHH Cự Bách

Nghĩa trang Liệt sỹ phường Hưng Đạo

3,500,000

2,100,000

14

Nghĩa trang Liệt sỹ phường Hưng Đạo

Cách ngã 3 Đa Phúc 300 mét

về phía đường 353

2,500,000

1,500,000

15

Trung tâm ngã 3 Đa Phúc về hai phía mỗi phía 300 mét

2,700,000

1,620,000

16

Cách ngã 3 Đa Phúc về phía

quận Kiến An 300m

Hết địa phận phường Đa Phúc

2,500,000

1,500,000

IV

Đường 401 (Đa Phúc đi Kiến Thuỵ)

17

Ngã 3 Đa Phúc

Về phía Kiến Thuỵ 200m

2,300,000

1,380,000

18

Cách ngã 3 Đa Phúc về phía

Kiến Thuỵ 200m

Cống Kênh Hoà Bình

(giáp địa phận huyện Kiến Thụy

1,800,000

1,080,000

V

Đường 402 (Hoà Nghĩa đi Kiến Thuỵ)

19

Giáp đường Phạm Văn Đồng

Về phía Kiến Thuỵ 300m

2,500,000

1,500,000

20

Về phía Kiến Thuỵ 200m

Cống Lai

2,000,000

1,200,000

21

Cống Lai

Hết địa phận phường Hoà Nghĩa

1,500,000

900,000

VI

Các tuyến đường thuộc các Phường trừ phường Đa Phúc

22

Các tuyến đường Công vụ thuộc các phường Hải Thành,

Tân Thành đoạn 300 mét đầu.

2,500,000

1,500,000

23

Các tuyến đường Công vụ thuộc các phường Hải Thành,

Tân Thành đoạn sau 300 mét.

2,200,000

1,320,000

24

Các tuyến đường không phải là đường Công vụ thuộc các phường Hải Thành,

Tân Thành đoạn 100 mét đầu đường.

1,500,000

900,000

25

Các tuyến đường không phải là đường Công vụ thuộc các phường Hải Thành,

Tân Thành đoạn sau 100 mét.

1,200,000

720,000

26

Các đường nhánh của đường 353 là đường trục của phường Hòa Nghĩa,

đường vào UBND phường Anh Dũng

1,800,000

1,080,000

27

Các đường nhánh của đường 355 là đường trục đi các khu Tiểu Trà, Phương Lung,

Vọng Hải, đoạn 500 mét đầu, từ đường 355

1,000,000

600,000

28

Các đường nhánh của đường 355 là đường trục đi các khu Tiểu Trà, Phương Lung,

Vọng Hải, đoạn sau 500 mét, từ đường 355

900,000

540,000

29

Đường Trục khu Phương Lung : Từ giáp đường 355 (chợ Hương)

đến cống Hương ( Kênh Hòa Bình)

1,800,000

1,080,000

30

Đường trục các khu: Phú Hải, khu đội 5 Nông trường Thành Tô cũ,

khu dân cư Đình Ninh Hải

2,500,000

1,500,000

31

Các đường trục khu, liên khu thuộc phường Anh Dũng

1,500,000

900,000

32

Các tuyến đường rải nhựa còn lại là đường trục nội bộ trong

khu dân cư không thuộc các tuyến trên.

800,000

480,000

VII

Các tuyến đường thuộc phường Đa Phúc

33

Đường trục phường Đa Phúc đoạn từ giáp đường 355 qua UBND phường đến

giáp phường Đồng Hòa, Kiến An

1,000,000

600,000

34

Đường từ trạm điện Đông Lãm đến đê sông Lạch Tray

800,000

480,000

35

Nhánh của đường trục phường thuộc các khu Phúc Hải,

Quảng Luận, Đông Lãm

800,000

480,000

36

Nhánh của đường trục phường vào khu Vân Quan

850,000

510,000

37

Đường Cổ Tràng từ đường trục phường đến Vân Quan

800,000

480,000

VIII

Ngõ rải nhựa hoặc bê tông phủ kín ( không thuộc các tuyến đường trên)

38

Ngõ rải nhựa hoặc bê tông có mặt cắt <= 2m

400,000

240,000

39

Ngõ rải nhựa hoặc bê tông có mặt cắt >2m đến <=3m

500,000

300,000

40

Ngõ rải nhựa hoặc bê tông có mặt cắt >3m

600,000

360,000

IX

Ngõ cấp phối hoặc bê tông phủ không kín bề mặt ( không thuộc các tuyến đường trên)

41

Ngõ đất, rải cấp phối có mặt cắt <= 2m

300,000

180,000

42

Ngõ đất, rải cấp phối có mặt cắt >2m đến <=3m

400,000

240,000

43

Ngõ đất, rải cấp phối có mặt cắt >3m

480,000

288,000

X

Các tuyến đường trong dự án phát triển nhà ở

Dự án phát triển nhà ở Công ty XD 573 (Anh Dũng 1) và Cty CPXNK

và HT Quốc tế (Anh Dũng 5)

44

Mặt đường nội bộ nối với đường 353

3,000,000

1,800,000

45

Các lô còn lại trong dự án

2,500,000

1,500,000

XI

Dự án phát triển nhà ở của các công ty Sao Đỏ, CTy Xây dựng số 5, Cty KT Xây lắp VLXD Bộ thương mại, CTy TNHH Thủy nguyên, Cty TNHH TM Mê Linh

(Anh Dũng 2,3,4, Nam Sông Lạch Tray, Khu biệt thự Mê Linh)

46

Mặt đường nội bộ nối với đường 353

5,200,000

3,120,000

47

Các lô còn lại trong dự án

4,000,000

2,400,000

XII

Dự án phát triển nhà ở của các công ty CP XD thủy lợi HP, Cty CP Xăng dầu VIPCO,

Cty TNHH Việt Vương, Cty Xây dựng nhà Hà Nội (Anh Dũng 6, 7,8)

48

Mặt đường nội bộ nối với đường 353 và đường 355

2,500,000

1,500,000

49

Các lô còn lại trong dự án

2,200,000

1,320,000

50

Dự án Vườn Đốm

1,800,000

1,080,000

XIII

Các đường nhánh rải nhựa hoặc rải bê tông phủ kín thuộc các phường Hưng Đạo,

Hoà Nghĩa (chỉ tính đối với đoạn đường chưa được quy định ở trên)

51

Bề rộng đường <= 2 mét

500,000

300,000

52

Bề rộng đường > 2 mét đến =3 mét

600,000

360,000

53

Bề rộng đường >3 mét

700,000

420,000

XIIII

Các đường nhánh rải nhựa hoặc rải bê tông phủ không kín thuộc các phường Hưng Đạo,

Hoà Nghĩa (chỉ tính đối với đoạn đường chưa được quy định ở trên)

54

Bề rộng đường <= 2 mét

400,000

240,000

55

Bề rộng đường > 2 mét đến =3 mét

480,000

288,000

56

Bề rộng đường >3 mét

560,000

336,000

XV

Các đường nhánh rải nhựa hoăch rải bê tông phủ kín thuộc các phường Anh Dũng, Hải Thành, Tân Thành (chỉ tính đối với đoạn đường chưa được quy định ở trên)

57

Bề rộng đường <= 2 mét

600,000

360,000

58

Bề rộng đường > 2 mét đến =3 mét

850,000

510,000

59

Bề rộng đường >3 mét

1,200,000

720,000

XVI

Các đường nhánh rải nhựa hoặc rải bê tông phủ không kín thuộc các phường Anh Dũng, Hải Thành, Tân Thành (chỉ tính đối với đoạn đường chưa được quy định ở trên)

60

Bề rộng đường <= 2 mét

500,000

300,000

61

Bề rộng đường > 2 mét đến =3 mét

650,000

390,000

62

Bề rộng đường >3 mét

850,000

510,000

DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN DƯƠNG KINH, HẢI PHÒNG NĂM 2010

KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng

Các tin khác liên quan cùng chủ đề

 
bán chung cư mulberry lane

Giới thiệu Dịch vụ Nhà đất và BĐS Uy tín

Khu đô thị mới, Khu do thi moi

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU, DỊCH VỤ TẠI ĐÂY
Đặt Logo, Text Link của bạn tại vị trí này. LH: QuangCao@...

Sàn bất động sản trực tuyến  ANCU.COM

BẤT ĐỘNG SẢN An Cư
Sàn bất động sản ANCU.COM. Thông tin mua bán & dự án BĐS tin cậy, cập nhật hàng ngày

Bất động sản olO.vn

Tìm bất động sản
Chuyên trang giao dịch nhà đất lớn nhất. Với hơn 100.000 giao dịch, bạn có thể tìm thông tin nhanh chóng....

Bản tin bất động sản

TIN NHÀ ĐẤT CẬP NHẬT
Bantinnhadat.vn - Tin tức nhà đất mới nhất. Tin dự án, chính sách, luật BĐS...

Bản tin bất động sản

Thuevanphong.com.vn
Thuevanphong.com.vn - Dịch vụ cho thuê mặt bằng văn phòng nhiều địa điểm, diện tích, giá tốt...

Văn phòng giá rẻ Hà Nội, miễn phí 100% Môi giới cho khách thuê


Ký gửi cho thuê văn phòng
Cho thuê nhanh chóng chỉ từ 2-5 ngày, hỗ trợ tối đa người cho thuê
VP Hà Nội nhiều ưu đãi hấp dẫn
Dịch vụ cho thuê văn phòng tại Hà Nội. Miễn phí 100% môi giới cho khách thuê
Vị trí đẹp, giá thuê chỉ từ 18USD/m2 và nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách thuê

Đang trực tuyến

Hiện có 438 khách Trực tuyến

Lien he Quang cao Thiet ke Xay dung Thiet ke Noi that Tu van Phong thuy Tai nguyen Moi truong Do dac Ban do