KhuDoThiMoi.Com

Trang chủ Dữ liệu Bảng giá Nhà đất Bảng giá đất huyện Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2010

Bảng giá đất huyện Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2010

Bang gia dat Hai Phong 2010Bảng giá đất thuộc địa bàn huyện Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2010. Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Đơn vị tính: đồng/m2. Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề

Bảng giá đất thuộc địa bàn huyện Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2010

[Your AD Here]

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Đơn vị tính: đồng/m2

Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề

STT

Tên đường phố, địa danh

Giá đất ở

Giá đất phi

nông nghiệp

A

Khu vực thị trấn

I

Ngã 3 Bưu Điện - Bến Khuể

1

Ngã 3 Bưu Điện - Hết Chợ Đôi

4,000,000

2,400,000

2

Hết Chợ Đôi - Ngõ Dốc

3,500,000

2,100,000

3

Ngõ Dốc – Cầu Đen

3,000,000

1,800,000

4

Cầu Đen - Đê Khuể

2,500,000

1,500,000

5

Đê Khuể - Cầu Khuể

1,800,000

1,080,000

II

Ngã 3 Bưu Điện -Đường Rồng

6

Ngã 3 Bưu Điện – Bệnh viện (hết bệnh viện)

3,500,000

2,100,000

7

Hết Bệnh viện - Ngã ba Đường rồng

3,000,000

1,800,000

8

Ngã ba Đường Rồng- Cầu ông Đến

1,000,000

600,000

III

Ngã 3 Bưu Điện – Cầu Trại cá

9

Ngã 3 Bưu Điện - Trạm Điện (Đường vào Phú kê)

3,500,000

2,100,000

10

Trạm điện – Cầu Trại Cá

3,000,000

1,800,000

IV

Cầu Đen - Hết thị trấn

11

Cầu Đen - Cầu Triều Đông

3,000,000

1,800,000

12

Cầu Triều Đông - Cầu Chè

2,500,000

1,500,000

13

Cầu Chè - Hết thị trấn

1,800,000

1,080,000

V

Cầu Triều Đông - Khu VI ( Hết đường trục thôn Đông Cầu)

14

Cầu Triều Đông - Đông Cầu ( Khu VI đường trục thị trấn)

800,000

480,000

VI

Cầu Triều Đông - Bến Vua ( Đường trục thị trấn)

15

Cầu Triều Đông - Ngõ Dốc

1,800,000

1,080,000

16

Ngõ Dốc - Ngã tư huyện

3,000,000

1,800,000

17

Đường cổng chợ Đôi phía Nam (Đường trục vào chợ)

2,800,000

1,680,000

18

Ngã tư huyện - Bến Vua

2,000,000

1,200,000

VII

Khu vực khác

19

Đường Trạm Điện khu 2

1,500,000

900,000

20

Đường Lò Mổ cổng chợ

1,700,000

1,020,000

21

Đường ngõ Dốc

1,500,000

900,000

22

Đường vào Trường Tiểu học Thị trấn

1,500,000

900,000

23

Đường vào Nhà văn hoá khu IV

1,200,000

720,000

24

Từ đường trục Thị trấn ra đường 354 của khu 5, khu 6

600,000

360,000

25

Ngõ cạnh Chi cục Thuế cũ

500,000

300,000

26

Đường nội bộ khu đất thanh lý chi cục thuế, UBND thị trấn cũ

500,000

300,000

27

Ngõ cạnh trung Tâm thương nghiệp

500,000

300,000

28

Ngõ chùa Phúc Ân - Đường 354

600,000

360,000

29

Ngõ Công ty chế biến nông sản cũ

500,000

300,000

30

Ngõ Chi nhánh điện

700,000

420,000

31

Ngõ xóm Đông khu 1

500,000

300,000

32

Ngõ xóm Đông - Nam khu 1

500,000

300,000

33

Ngõ Bến Vua - Cầu ông Giẳng

500,000

300,000

34

Ngõ Bến Vua - Nhà ông Dương

500,000

300,000

35

Cầu Huyện Đội - Cầu ông Giẳng

1,200,000

720,000

36

Cầu Huyện Đội - Cầu Bình Minh

1,300,000

780,000

37

Cầu Bình Minh – Cầu Chè

1,000,000

600,000

38

Khu dân cư mới đường 354:

1,200,000

720,000

VIII

Ngõ bổ sung

39

Đường từ Ngã tư Bến Vua- Cầu Đồng Cống

700,000

420,000

40

Ngõ từ trường trung học Minh Đức - nhà ông Quân

500,000

300,000

41

Ngõ Nhà văn hoá khu 2

500,000

300,000

42

Ngõ Trung tâm giáo dục thường xuyên

400,000

240,000

43

Ngõ xóm ông Tiềm

400,000

240,000

44

Ngõ từ nhà ông Huy đến nhà ông Nên

400,000

240,000

45

Ngõ từ nhà ông Nên đến bờ kênh

300,000

180,000

46

Ngõ ông Bình (khu 3)

400,000

240,000

47

Ngõ ông Vinh (khu 3)

400,000

240,000

48

Ngõ ao cá Bác Hồ cũ

400,000

240,000

49

Ngõ Điếm Đông - Càu Trắng khu 4

400,000

240,000

50

Ngõ từ nhà ông Sơn khu 4 đến bờ kênh

400,000

240,000

51

Ngõ cạnh bưu điện Tiên Lãng

500,000

300,000

52

Ngõ từ Cầu Đen-Trạm bơm khu 5

400,000

240,000

53

Ngõ Cầu Đen - Cổng làng Triều Đông

400,000

240,000

IX

Ngõ khác khu 1 gồm:

54

Ngõ vào nhà ông Chiến Giáo viên trường THPT Tiên Lãng

350,000

210,000

55

Ngõ cạnh nhà ông Chung - Miền

350,000

210,000

56

Ngõ cạnh huyện Đội - Bến Dầm

350,000

210,000

57

Ngõ sau trường Tiểu học Minh Đức

350,000

210,000

58

Ngõ từ nhà ông Dương đến ông Lại

350,000

210,000

X

Ngõ khác khu 2 gồm:

59

Ngõ vào nhà ông Vang

300,000

180,000

60

Ngõ vào nhà ông Hiếu

300,000

180,000

61

Ngõ vào nhà ông Lãm lò rèn

300,000

180,000

62

Ngõ vào nhà ông Hoà (Bí thư chi bộ)

300,000

180,000

63

Ngõ vào nhà ông Khu

300,000

180,000

XI

Ngõ khác khu 3 gồm:

64

Ngõ Xóm nhà ông Lầu

300,000

180,000

65

Ngõ vào nhà ông Ty

300,000

180,000

66

Ngõ vào nhà bà Hưng

300,000

180,000

67

Ngõ sau nhà văn hoá khu 3 ra ngõ Dốc

300,000

180,000

68

Ngõ vào nhà ông Kế

300,000

180,000

69

Ngõ vào xóm từ nhà ông Chung Nên đến nhà ông Hý

300,000

180,000

70

Ngõ từ đường Lò mổ vào nhà bà Hạc xóm chợ

300,000

180,000

XII

Ngõ khác khu 4 gồm:

71

Ngõ từ nhà ông Chánh đến nhà ông Bít

300,000

180,000

72

Ngõ từ nhà ông Hồng đến nhà ông Chấu

300,000

180,000

73

Ngõ từ nhà ông Được đến nhà bà Mùi

300,000

180,000

74

Ngõ từ nhà bà Hon ra vườn Bùng

300,000

180,000

75

Ngõ xóm ông Vinh

300,000

180,000

76

Ngõ từ đường trục Thị trấnvào nhà ông Bài

300,000

180,000

77

Ngõ nhà bà Khiển ra cánh đồng

300,000

180,000

78

Ngx vào nhà ông Ngân khu 4

300,000

180,000

XIII

Ngõ khác khu 5 gồm:

79

Ngõ từ nhà văn hoá khu 4 ra Trung tâm dạy nghề

300,000

180,000

80

Ngõ từ nhà bà Đồn ra đường trục Thị trấn

300,000

180,000

81

Ngõ từ nhà ông San ra nhà ông Vi

300,000

180,000

82

Ngõ vào xóm từ nhà ông ầm đến kh u 6

300,000

180,000

83

Ngõ từ đường trục Thị trấn r ađầm ông Gùa

300,000

180,000

84

Ngõ từ nhà ông Dĩnh đến nhà ông Hối

300,000

180,000

85

Ngõ từ Trường tiều học Thị trấn ra cầu Đồng Bái

300,000

180,000

86

Ngõ từ nhà ông Tuyền ra chánh đồng

300,000

180,000

XIV

Ngõ khác khu 6 gồm:

87

Ngõ Cầu ông Tôm ra cống khuể

300,000

180,000

88

Đường phòng chống bão lụt

300,000

180,000

89

Ngõ trước chùa Lại Sơn

300,000

180,000

90

Ngõ ra cánh đồng cửa đình khu 6

300,000

180,000

91

Ngõ nhà ông Thuân ra cửa Đình

300,000

180,000

92

Ngõ từ nhà ông Bản ra nhà ông Lan

300,000

180,000

93

Ngõ từ nhà ông Trắng ra nhà ông Phi

300,000

180,000

94

Ngõ từ nhà bà Quýt ra nhà ông Đoan

300,000

180,000

XV

Ngõ khác khu 7 gồm

95

Ngõ cạnh Đài phát thanh huyện

300,000

180,000

96

Ngõ caạnh nhà ông Hinh -Nguyệt

300,000

180,000

XVI

Ngõ khác khu 8 gồm:

97

Ngõ vào nhà ông Hoà

300,000

180,000

98

Ngõ vào nhà ông Huấn

300,000

180,000

99

Ngõ từ nhà ông Bải ra đồng khu 2

300,000

180,000

100

Ngõ từ cầu ông Đến vào nhà ông Đắc

300,000

180,000

101

Đất khác còn lại

200,000

120,000

B

Giá đất ven trục đường giao thông

I

Tuyến ngã ba đường Rồng đến Cầu Đầm, Cầu Hàn, Cầu Đăng

102

Đường Rồng - cách chợ đầm 50 m

2,000,000

1,200,000

103

Cách chợ Đầm 50m đến qua chợ Đầm 50m

2,500,000

1,500,000

104

Qua chợ Đầm 50m đến cầu Đầm

1,500,000

900,000

105

Cầu Đầm đến cầu Hàn

600,000

360,000

106

Cầu Đầm - UBND xã Kiến Thiết

600,000

360,000

107

UBND xã Kiến Thiết - Cầu Đăng

550,000

330,000

II

Cầu Trại Cá - Đường Quốc lộ 10

108

Cầu Cá - Qua ngã 3 đi Tiên Thanh 50 m

1,500,000

900,000

109

Qua ngã 3 đi Tiên Thanh 50 m – Cầu thôn Ngân Cầu

1,000,000

600,000

110

Cầu thôn Ngân Cầu - Cầu sông Mới

600,000

360,000

111

Cầu Sông Mới- cách ngã tư đường 10 là 50m

600,000

360,000

III

Tuyến Cầu Tiên Cựu - Cầu Quý Cao

112

Ngã tư Hoà Bình về 2 phía đưường 10 bán kính 200m

2,500,000

1,500,000

113

Các đoạn còn lại thuộc đường 10

1,500,000

900,000

114

Ngã tư Hoà Bình về 2 phía đường 25 là 50 m

1,200,000

720,000

115

Đường 25 cách ngã tư đường 10: từ 50m

đến đường vào thôn Giang Khẩu

500,000

300,000

116

Đường vào thôn Giang Khẩu - Đò Miá

350,000

210,000

117

Đường vào khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

300,000

180,000

118

Đường 191

300,000

180,000

IV

Cầu Đen - Cống Rộc xã Vinh Quang

119

Hết đất Thị trấn - Trường THPT Toàn Thắng

1,000,000

600,000

120

Trường THPT Toàn Thắng - Cách Cầu Đông Quy 100m

1,200,000

720,000

121

Cổng chợ Đông Quy bán kính 100m về 2 phía đường 212

1,600,000

960,000

122

Qua Chợ Đông Quy 100m - Đường rẽ vào Tự Tiên

1,200,000

720,000

123

Đường rẽ vào Tự Tiên - Hết Trạm điện 35KV

900,000

540,000

124

Hết Trạm Điện 35KV- Qua Cầu Trù 100m

1,200,000

720,000

125

Qua cầu Trù 100m - Cách Quán Cháy 50m

800,000

480,000

126

Cách Quán Cháy 50m - Qua Quán Cháy 50m

1,000,000

600,000

127

Qua Quán Cháy 50m - Cách Cầu Dương áo 50m

800,000

480,000

128

Cách Cầu Dương áo 50m - Hết Bưu Điện

1,500,000

900,000

129

Hết Bưu Điện - Ngã 3 vào Tiên Hưng

1,000,000

600,000

130

Từ Ngã 3 vào Tiên Hưng - Cống Rộc Vinh Quang

700,000

420,000

C

Đất khu dân cư nông thôn

I

Quán Cháy - Cống C4

131

Quán Cháy - ngã Tư vào Chùa Bắc Hưng

700,000

420,000

132

Ngã tư vào chùa Bắc Hưng - UBND xã Nam Hưng

1,200,000

720,000

133

UBND xã Nam Hưng - Ngã 4 đường vào Tây Hưng

800,000

480,000

134

Ngã 4 đường vào Tây Hưng - đê biển 3

500,000

300,000

II

Đưường liên xã

135

Cầu Trù – Bến Sứa

600,000

360,000

136

Cầu Thái Hoà - UBND xã Tiên Hưng

400,000

240,000

137

UBND xã Tiên Hưng - Đồn Biên phòng 46

400,000

240,000

138

Cầu Dương áo – Phà Dương áo

500,000

300,000

139

Ngã tư Đông Hưng - Ngã tư Tiên Hưng

400,000

240,000

140

Đường liên xã

400,000

240,000

III

Đất có hạ tầng mang tính chất nông thôn

141

Đường trục xã

300,000

180,000

142

Đường trục thôn

200,000

120,000

143

Đất các khu vực khác trong khu dân cư

150,000

90,000

DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN TIÊN LÃNG, HẢI PHÒNG NĂM 2010

KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng

Các tin khác liên quan cùng chủ đề

 
bán chung cư mulberry lane

Giới thiệu Dịch vụ Nhà đất và BĐS Uy tín

Khu đô thị mới, Khu do thi moi

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU, DỊCH VỤ TẠI ĐÂY
Đặt Logo, Text Link của bạn tại vị trí này. LH: QuangCao@...

Sàn bất động sản trực tuyến  ANCU.COM

BẤT ĐỘNG SẢN An Cư
Sàn bất động sản ANCU.COM. Thông tin mua bán & dự án BĐS tin cậy, cập nhật hàng ngày

Bất động sản olO.vn

Tìm bất động sản
Chuyên trang giao dịch nhà đất lớn nhất. Với hơn 100.000 giao dịch, bạn có thể tìm thông tin nhanh chóng....

Bản tin bất động sản

TIN NHÀ ĐẤT CẬP NHẬT
Bantinnhadat.vn - Tin tức nhà đất mới nhất. Tin dự án, chính sách, luật BĐS...

Bản tin bất động sản

Thuevanphong.com.vn
Thuevanphong.com.vn - Dịch vụ cho thuê mặt bằng văn phòng nhiều địa điểm, diện tích, giá tốt...

Văn phòng giá rẻ Hà Nội, miễn phí 100% Môi giới cho khách thuê


Ký gửi cho thuê văn phòng
Cho thuê nhanh chóng chỉ từ 2-5 ngày, hỗ trợ tối đa người cho thuê
VP Hà Nội nhiều ưu đãi hấp dẫn
Dịch vụ cho thuê văn phòng tại Hà Nội. Miễn phí 100% môi giới cho khách thuê
Vị trí đẹp, giá thuê chỉ từ 18USD/m2 và nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách thuê

Đang trực tuyến

Hiện có 468 khách Trực tuyến

Lien he Quang cao Thiet ke Xay dung Thiet ke Noi that Tu van Phong thuy Tai nguyen Moi truong Do dac Ban do