KhuDoThiMoi.Com

Trang chủ Dữ liệu Bảng giá Nhà đất Bảng giá đất huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2010

Bảng giá đất huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2010

Bang gia dat Hai Phong 2010Bảng giá đất thuộc địa bàn huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2010. Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Đơn vị tính: đồng/m2. Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề

Bảng giá đất thuộc địa bàn huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2010

[Your AD Here]

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/ 2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Đơn vị tính: đồng/m2

Giá đất phi nông nghiệp bằng 60% giá đất ở liền kề

STT

Tên đường phố, địa danh

Giá đất ở

Giá đất phi

nông nghiệp

I

Quốc lộ 37 (Đường 17 A cũ)

1

Từ phà Chanh Chử đến Mương Chiều Thông (giáp đất nhà bà Nam)

500,000

300,000

2

Mương Chiều Thông (giáp đất nhà bà Nam) - đến Hết đất bưu điện hà Phương

1,800,000

1,080,000

3

Hết đất bưu điện Hà phương đến Ngã 3 đi Hùng Tiến

700,000

420,000

4

Từ Ngã 3 đi Hùng Tiến Đến Cầu Liễn Thâm

800,000

480,000

5

Cầu Liễn Thâm Đến Hết Trường Đảng(Đường vào Trường N B Khiêm)

1,400,000

840,000

6

Trường Đảng(Đường vào Trường NBKhiêm) - Ngõ 42 giáp Nhà ông Phẩm

1,700,000

1,020,000

7

Ngõ 42 giáp Nhà ông Phẩm - Ngân hàng

2,000,000

1,200,000

8

Từ Ngân hàng đến Cầu Mục

3,900,000

2,340,000

9

Cầu Mục đến Cầu giao thông

2,300,000

1,380,000

10

Cầu giao thông - Ngã 3 Thương điên

1,500,000

900,000

11

Ngã 3 Thương điên - Ngã 3 Cúc Phố

1,400,000

840,000

12

Ngã 3 Cúc phố - Cầu Đòng

900,000

540,000

13

Cầu Đòng - Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

1,100,000

660,000

14

Đầu cầu lý học bán kính 100m

1,500,000

900,000

15

Từ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Trạm Đội Nam Am

1,500,000

900,000

16

Từ Đội thuế Nam Am - Đa khoa Nam Am

2,500,000

1,500,000

17

Từ Đa khoa Nam Am đến Đường vào UBND xã Cổ Am

1,800,000

1,080,000

18

Từ Đường vào UBND Cổ am Đến Đầu cống thôn 2

(hết khu dân cư hiện tại nhà ông Mai Luyên xã Cổ Am)

660,000

396,000

19

Từ Đầu cống thôn 2 (hết khu dân cư hiện tại

nhà ông Mai Luyên xã Cổ Am) đến Cầu phao sông Hoá

660,000

396,000

II

Đường 17 A

20

Từ Cầu Chiến Lược đến Đường vào Nghĩa trang nhân dân xã Cổ Am(mả đỏ)

1,800,000

1,080,000

21

Từ Đường vào Nghĩa trang nhân dân xã Cổ Am (mả đỏ) - UBND xã Vĩnh Tiến

500,000

300,000

22

Từ UBND xã Vĩnh Tiến - Chùa Thái

450,000

270,000

23

Chùa Thái - Cống I Trấn Dương

300,000

180,000

III

Đường 354 (Đường Hàn Hoá cữ)

24

Từ cầu Hàn đến Cách cầu Chiến lược 200 m

770,000

462,000

25

Cách cầu Chiến lược 200 m Đến đầu Đường vào UBND xã Cổ Am

1,800,000

1,080,000

IV

Đường 10

26

Phà Quý Cao cũ đến đường 10

600,000

360,000

27

Cầu Quý Cao - Đường vào UBND xã Giang Biên

1,600,000

960,000

28

Đường vào UBND xã Giang Biên - đường vào Thiết Chanh Vĩnh An

900,000

540,000

29

Từ đường vào Thiết Chanh - Bưu điện Vĩnh An

2,000,000

1,200,000

30

Bưu điện Vĩnh An - đường vào xã Tân Liên

1,000,000

600,000

31

Từ đường vào xã Tân Liên - Cầu Tây

2,000,000

1,200,000

32

Cầu Tây - Trạm Y tế Thị trấn Vĩnh Bảo

1,900,000

1,140,000

33

Trạm Y tế Thị trấn - Phòng Giáo dục

2,400,000

1,440,000

34

Phòng Giáo dục - Đỉnh Vàng

3,900,000

2,340,000

35

Từ Đỉnh Vàng đến Đường bao Thị trấn

2,300,000

1,380,000

36

Đường bao thị trấn đến cách thị tứ Cầu Nghìn 100m

1,100,000

660,000

37

Thị tứ Cầu Nghìn bán kính 100m

2,000,000

1,200,000

B

Giá đất ven trục đường giao thông liên xã

(trừ các thị tứ, các trung tâm dân cư)

I

Đường Cầu phao Đăng

38

Từ cầu giao thông - giáp xã Tam Đa

900,000

540,000

39

Từ giáp xã Tam Đa - Cầu phao đăng

500,000

300,000

40

Trước cửa UBND xã Tam Đa bán kính 200m

200,000

120,000

II

Đường 17B

41

Từ chợ Cầu Vĩnh An - Cầu áng Ngoại

600,000

360,000

42

Từ ngã 3 Hùng Tiến (cầu áng Ngoại) - Cầu Kê Sơn

500,000

300,000

43

Đường 10 - Chợ Cộng Hiền

500,000

300,000

44

Từ đường vào UBND Cộng Hiền - Cao Minh

500,000

300,000

45

Cao Minh - Tam Cường - Cổ Am

400,000

240,000

III

Đường Linh đông - Cúc Phố

46

Từ Cúc Phố - Chợ Cộng Hiền (gặp đường 17B)

600,000

360,000

47

Chợ Cộng Hiền (đường 17B - Trường cấp 3 Cộng Hiền)

1,800,000

1,080,000

48

Từ cấp 3 Cộng Hiền - Linh Đông Tiền Phong

500,000

300,000

49

Từ Linh Đông Tiền Phong - Quán Khái Vĩnh Phong

(Qua ngã ba đường vào UBND xã Vĩnh phong 100m)

400,000

240,000

50

Quán Khái Vĩnh Phong (Qua ngã ba đường vào UBND xã Vĩnh phong

100m đến đê quốc gia

300,000

180,000

C

Giá đất các trục đường nội thị - Thị trấn Vĩnh Bảo

51

Đường 20 - 8

3,000,000

1,800,000

52

Đường trước cửa Trường cấp 3 (từ đường 10 - cầu Tân Hưng)

1,600,000

960,000

53

Đường vào chợ Thị trấn (từ đường 10 - chợ cũ)

2,600,000

1,560,000

54

Từ phòng Giáo dục - Cổng chợ cũ

550,000

330,000

55

Đường sau Công an - Đường vào Điềm Niêm

500,000

300,000

56

Từ trạm biến áp (ông Điệp) đến chùa Đông Tạ

500,000

300,000

57

Sau Công an đến nhà ông Thao

500,000

300,000

58

Nhà ông Quý đến cổng chợ cũ

700,000

420,000

59

Nhà ông Quân đến nhà ông Huy - Tiền Hải

700,000

420,000

60

Đường xương cá trong các khu dân cư

300,000

180,000

D

Các tuyến đường trục khác

61

Từ cầu giao thông - QL 10 (đường bao Tân Hoà)

800,000

480,000

62

Đường trục thôn Đông Tạ (từ đường 17A - QL 10 Cầu Tây)

850,000

510,000

63

Đương từ trạm y tế thị trấn - Trại Chiều

700,000

420,000

64

Từ trạm y tế - Trạm Biến áp (Nhà ông Điệp)

800,000

480,000

65

Đường bao phía tây nam (từ cầu Tân Hưng - Liễn Thâm)

500,000

300,000

66

Từ cổng chợ cũ - Trại Chiều

330,000

198,000

67

Đường trục thôn Liễn Thâm

400,000

240,000

68

Từ QL 37 (nhà ông Thuân) đến đường bao phía tây nam

400,000

240,000

69

Từ QL 37 (trường Đảng) - trường Nguyễn Bỉnh Khiêm

600,000

360,000

E

Giá đất các Thị tứ, các trung tâm dân cư

70

Thị tứ Cộng Hiền

1,800,000

1,080,000

71

Khụ vực trung tâm chợ Đồng Minh

600,000

360,000

72

Khu vực trung tâm chợ Hùng Tiến

600,000

360,000

73

Khu vực Trung Tâm UBND xã An Hoà

600,000

360,000

74

Khu vực Trung TâmUBND xã Việt Tiến

600,000

360,000

75

Khu vựcTrung Tâm UBND xã Cộng Hiền

600,000

360,000

76

Khu vực Trung Tâm UBND xã Hoà Bình

800,000

480,000

77

Khu vực Trung TâmUBND xã Cổ Am

800,000

480,000

78

Khu vực Trung TâmUBND xã Tam Cường

800,000

480,000

79

Khu vực Trung TâmUBND xã Dũng Tiến

500,000

300,000

80

Khu vực Trung TâmUBND xã Giang Biên

500,000

300,000

81

Khu vực trung tâm dân cư khác

400,000

240,000

82

Các tuyến đường liên xã

300,000

180,000

83

Các tuyến đường liên thôn

250,000

150,000

84

Các tuyến đường còn lại trong khu dân cư

200,000

120,000

85

Đường khu công nghiệp tân liên (QL 10 - Đến trường Tiểu học Tân Liên)

3,000,000

1,800,000

DOWNLOAD BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN VĨNH BẢO, HẢI PHÒNG NĂM 2010

KhuDoThiMoi.Com - Theo Ủy Ban Nhân Dân TP Hải Phòng

Các tin khác liên quan cùng chủ đề

 
bán chung cư mulberry lane

Giới thiệu Dịch vụ Nhà đất và BĐS Uy tín

Khu đô thị mới, Khu do thi moi

QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU, DỊCH VỤ TẠI ĐÂY
Đặt Logo, Text Link của bạn tại vị trí này. LH: QuangCao@...

Sàn bất động sản trực tuyến  ANCU.COM

BẤT ĐỘNG SẢN An Cư
Sàn bất động sản ANCU.COM. Thông tin mua bán & dự án BĐS tin cậy, cập nhật hàng ngày

Bất động sản olO.vn

Tìm bất động sản
Chuyên trang giao dịch nhà đất lớn nhất. Với hơn 100.000 giao dịch, bạn có thể tìm thông tin nhanh chóng....

Bản tin bất động sản

TIN NHÀ ĐẤT CẬP NHẬT
Bantinnhadat.vn - Tin tức nhà đất mới nhất. Tin dự án, chính sách, luật BĐS...

Bản tin bất động sản

Thuevanphong.com.vn
Thuevanphong.com.vn - Dịch vụ cho thuê mặt bằng văn phòng nhiều địa điểm, diện tích, giá tốt...

Văn phòng giá rẻ Hà Nội, miễn phí 100% Môi giới cho khách thuê


Ký gửi cho thuê văn phòng
Cho thuê nhanh chóng chỉ từ 2-5 ngày, hỗ trợ tối đa người cho thuê
VP Hà Nội nhiều ưu đãi hấp dẫn
Dịch vụ cho thuê văn phòng tại Hà Nội. Miễn phí 100% môi giới cho khách thuê
Vị trí đẹp, giá thuê chỉ từ 18USD/m2 và nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách thuê

Đang trực tuyến

Hiện có 459 khách Trực tuyến

Lien he Quang cao Thiet ke Xay dung Thiet ke Noi that Tu van Phong thuy Tai nguyen Moi truong Do dac Ban do